What is High-Frequency Trading? Ultimate Guide

Co je to High-Frequency Trading? Kompletní průvodce

POČET SHLÉDNUTÍ: 13 views
DOBA ČTENÍ: 8 minMyslím, že většina z vás již někdy slyšela o vysokofrekvenčním obchodování neboli HFT. Během posledních deseti let nabral tento způsob obchodování na popularitě, a to hlavně díky moderním technologiím a jakési záhadnosti, která ho obestírá. V tomto článku budeme hovořit o podstatě HFT, jeho historii, vývoji, principech a také roli v současném fungování finančních trhů. Zároveň se podíváme na typy HFT, strategie a perspektivu do budoucna.

Úvod do HFT

Úvod do HFT

Abychom pochopili události, které vedly ke vzniku HFT, musíme vědět, jak fungovaly obchodní procesy v době zavedení a rozmachu počítačových technologií v 70. a 80. letech 20. století. Stručně řečeno, věci se měly takhle:

 1. Obchodníci brokerských společností prodávali akcie svým klientům telefonicky. 
 2. Pokud se klient dohodl s obchodníkem o obchodu, zadal pokyn k realizaci ústně po telefonu. Hluk v halách a telefonních centrech byl často překážkou pro přesné provedení objednávky klienta. To představovalo problém pro obě strany obchodu. Jedním z důvodů pro vývoj technologie byl právě nedostatek přesnosti při provádění obchodu a tím i zbytečné výdaje. 
 3. Velký broker mohl provést příkaz sám nebo počkat, až bude proveden větší blok obchodních příkazů za stejnou cenu. Problémem však bylo, že malý klient měl vždy horší cenu, než klient velký.
 4. Poté burzovní experti zpracovali objednávku. V této fázi uzavírali tito odborníci obchody za poplatek, manipulovali s cenami a připočítávali klientovi náklady. 
 5. Nakonec makléř informoval klienta o provedení objednávky a účtoval si provizi. 

V současné době vypadá proces mezi brokerem a klientem takto:

 1. Klient analyzuje situaci na trhu, odešle objednávku (čekající nebo tržní) prostřednictvím internetu. Objednávka se tak téměř okamžitě dostane na server brokera. 
 2. Objednávka se vypořádá automaticky na obchodní platformě, což je potvrzeno zpět - opět automaticky.
 3. Broker automaticky zašle klientovi potvrzení o uskutečněném obchodu a naúčtuje si za své služby malý poplatek nebo provizi.  

Stručně řečeno, hlavními důvody pro vylepšení technologie na finančních trzích byly vysoké transakční náklady, pomalý oběh akcií (cenných papírů) a vysoká chybovost v důsledku ručního zpracovávání objednávek.

A co víc, většina obchodníků se spoléhala pouze na své zkušenosti a intuici a nevyužívala kvůli složitým výpočtům technickou ani fundamentální analýzu. Dnešní obchodníci jsou vybaveni více či méně výkonnými počítači. Mohou se tak stát úspěšnými konkurenty finančních společností. Ještě pár slov o brokerských poplatcích a provizích: před 30-40 lety byl průměrný poplatek brokera 100x vyšší než dnes. 

Kdo byl tvůrcem HFT? 

V létě roku 1989 založili matematik jménem Steve Swanson a profesor statistiky Jim Hawkes z vysoké školy Charleston společnost Automated Trading Desk. Vedeni myšlenkou, že na akciovém trhu lze dosáhnout zisku, začali programovat algoritmy podle vzorců pro predikci cen, které vytvořil David Whitcomb, vyučující ekonomii na Rutgers University. Podle samotných členů ATD obdržela satelitní parabola data s aktualizací, díky nimž mohl systém předpovídat cenové pohyby na následujících 30-60 sekund a automaticky nakupovat nebo prodávat akcie. Systém se jmenoval Brokered Order Routing Gateway, neboli BORG.

Výsledkem práce BORG nebyly jen informace o nejatraktivnější ceně - celý obchod byl proveden ve zlomku vteřiny, což byl na tehdejším trhu bezprecedentní fenomén. Průměrný zisk na akcii ADT byl menší než 1 cent, ale denní obrat činil stovky milionů akcií. Do roku 2006 obchodovala společnost přibližně 700-800 milionů akcií denně, což představovalo více než 9 % objemu celého amerického akciového trhu; v tomto čase se také objevili tržní rivalové, byli to Getco a Knight Capital Group.

Co je to HFT?

HFT je forma algoritmického obchodování, která zahrnuje celou řadu operací a zůstává stále trochu uzavřenou sférou tradingu. HFT je založeno výhradně na high-tech řešeních a obrovském množství výpočtů. Po spuštění algoritmu není možná žádná další korekce (přinejmenším, pokud algoritmus přináší zisk), což je jeho charakteristická vlastnost ve srovnání s konvenčním nízkofrekvenčním obchodováním, které může obchodník často opravit.

Pokud se na trhu změní fungování nějakého patternu nebo se objeví nějaká nová legislativa nebo nějací noví konkurenti, může být v okamžiku pro nic za nic ztracena velká databáze.

Obchodníci HFT jsou často kritizováni za vytváření chaosu na trhu; ve skutečnosti tento chaos vytváří jen některá HFT algoritmy. HFT je často zaměňován za elektronický trading. Abychom našli rozdíly a pochopili podstatu HFT, je třeba detailněji pochopit určité tržní procesy. 

Algoritmické nebo systematické obchodování je obecný název pro procesy používající naprogramovaných matematických algoritmů pro automatické obchodování; ne všechno algoritmické obchodování je HFT. 

V roce 2011 stanovila komise Commodity Futures Trading Commission (CFTC) základní charakteristiky HFT: 

 • Systém zadá objednávku, zruší nebo provede změnu za méně než 5 milisekund a zároveň s takřka nulovým zpožděním;
 • Pro automatizované rozhodování se používají počítačové programy a algoritmy; zadávání, konfigurace, odeslání a provádění příkazů. To vše dělá systém sám, bez účasti obchodníka;
 • Pro přímý vstup na trh se používají kolokační služby a vyhrazené kanály pro přenos dat. Ty jsou poskytovány burzami a jinými společnostmi za účelem zkrácení doby exekuce a jiných zpoždění; 
 • Pozice se otevírají a uzavírají ve velmi krátkém čase;
 • Denní obrat portfolia cenných papírů je vysoký a/nebo poměr zadaných obchodních příkazů k uskutečněným obchodům je také vysoký;
 • Velký počet zadaných příkazů je zrušen ihned po umístění nebo o několik milisekund později;
 • Obchodní den je ukončený bez otevřených pozic

Hlavní rozdíl mezi HFT obchodníkem a tradičním je v tom, že první HFT obchodník může obchodovat rychleji a častěji, zatímco doba držení portfolia je velmi krátká. To snižuje riziko ztrát v důsledku nepředvídatelné volatility nebo skluzu v plnění obchodu. Obchodování HFT algoritmů trvá milisekundy, což je nesrovnatelné s rychlostí tradičního obchodování.

Vývoj: od tradičního obchodování k HFT

Vývoj: od tradičního obchodování k HFT

Ti, kdo se při obchodování spoléhali na technickou analýzu, byli proti HFT. Techničtí analytici z minulosti se pokoušeli najít opakující se patterny na cenových grafech. Moderní analytici zkoumají ceny společně se současnými tržními událostmi nebo tržními podmínkami, aby získali úplný obrázek o jejich možném dalším vývoji. 

Technická analýza byla na vrcholu v době, kdy tradingové technologie teprve začínaly. Složitost obchodních strategií byla mnohem vyšší než dnes. Rychlost šíření informací a kotací cen byly nízké. 

V dnešní době však mohou být metody a ukazatele technické analýzy často součástí vzorců, které používají algoritmy pro vytváření HFT strategií. 

Fundamentální analýza se na trhu rozšířila kolem roku 1930. Obchodníci si všimli, že budoucí peněžní toky, jako jsou dividendy, ovlivňují úrovně tržních cen. Na akciových trzích jsou férové ceny stále často stanovovány na základě předpovědí budoucích ziskovostí jednotlivých společností. 

Na Forexu se obchodníci/analytici většinou spoléhají na makroekonomické vzorce pro výpočet reálných cen na základě informací o inflaci, obchodních bilancí jednotlivých zemí, úrokových sazeb centrálních bank a dalších ekonomických ukazatelů. Některé aspekty fundamentální analýzy se také používají pro vytváření HFT systémů. Například datum a čas zveřejnění zpráv jsou obvykle známy předem, zatímco informace potřebné pro rozhodnutí jsou zveřejněny při oznámení zprávy. V dnešní době dosahují HFT systémy maximálního zisku právě v době, kdy dochází k rychlým změnám a výkyvům. A to, protože dokáží reagovat rychleji. 

Jak vypadá HFT dnes? 

V letech 2009-2012 se zisky z HFT snížily téměř 5x, z 5 miliard na 1,25 miliardy USD. Když hladina likvidity v roce 2016 klesla, mnoho středně velkých HFT společností opustilo trh. Pro úspěch HFT systému jsou vyžadovány generátory signálů, algoritmy optimalizující zadávání objednávek, algoritmy řídící riziko, algoritmy optimalizující portfolio atd. HFT systémy plní celou řadu úkolů od výběru obchodního instrumentu, až po uskutečnění obchodního příkazu. To vše dělají nesrovnatelně rychleji a přesněji, než klasický trader. 

Ne všechny trhy jsou v současné době vhodné pro HFT. Podle průzkumu Aite Group je akciový trh nejvíce obsazený účastníky, kteří využívají algoritmické obchodování. Vytvářejí 50 % obratu. Na Futures trzích je obrat algoritmických obchodníků 40 %, zatímco na Forexu, opčním trhu nebo na trhu cenných papírů s pevným výnosem jsou čísla mnohem menší. 

Algoritmické obchodování je efektivnější než obchodování živých lidí; v časech krize vykazují algoritmické fondy stabilně lepší výsledky než ty tradiční. 

Banka Credit Suisse zveřejnila průzkum “Skutečná role HFT v ekosystému moderních finančních trhů”, který vysvětluje, jak HFT změnil situaci na světových burzách. 

Podle Credit Suisse se objem obchodů důvěryhodných manažerů a investorů, jak aktivních, tak pasivních, na americkém trhu během posledního desetiletí prakticky nezměnil (3-4 miliardy akcií denně). 

Od krize v roce 2008 se všeobecný objem obchodů zvýšil víc než dvakrát, což souvisí s vývojem HFT. Činnost HFT algoritmů pomáhá spojit lidi na finančních trzích a zkracuje dobu čekání na druhou stranu při vypořádávání objednávek. Vývoj HFT také ovlivnil velikost spreadů. Spready u akcií velkých firem se výrazně snížily, naopak u středně velkých společností se zvýšily. To ukazuje poptávku HFT obchodníků po známých likvidních společnostech. 

Zvýšená volatilita akcií velkých i malých společností je vidět během obchodního dne již několik let. Na začátku dne se ceny akcií středně velkých firem mění výrazněji - je to proto, že hledání férové ceny u těchto společností trvá déle. Na konci dne se však tyto akcie obvykle obchodují méně než akcie větších společností. 

Na druhé straně akcie větších firem, které jsou více obchodované, mají tendenci měnit svou cenu rychle a opakovaně uvnitř rozpětí obchodního dne. Oba tyto jevy jsou spojeny s HFT. 

Strategie HFT se zpravidla zaměřují na dosažení zisku na neefektivních místech trhu, nikoli při velkých cenových pohybech. To vede mimo jiné k poklesu volatility cen akcií velkých společností, kde se nejčastěji používá HFT. 

Typy HFT strategií

Typy HFT strategií

Market-making

Tato strategie se týká soupeření mezi investory a tradery a zúžení spreadu na různých aktivech tím, že dochází k zadávání objednávek na jedné nebo druhé straně cenového spreadu. Z tohoto důvodu jsou nové trhy pro takové to strategie nejziskovější; čím větší rozpětí, tím větší zisk strategie přinese. V důsledku toho se likvidita daného instrumentu zvyšuje, snižuje se spread a trh začíná být zajímavý pro nové investory a tradery. V tomto případě je zisk HFT generován z rozdílu mezi poptávkovou a nabídkovou cenou. Kromě toho není pro tvůrce trhu vzácné účtovat dodatečný poplatek za zvýšení likvidity; ve skutečnosti často strategie sama o sobě může klidně dokonce mírně ztrácet, ale díky poplatkům placeným zřizovatelem trhu, je obchodník v zisku a vydělává peníze.  

Front Running

Algoritmus je založen na rychlém uzavření obchodu, jakmile jsou zjištěny podmínky pro zisk. Činnost algoritmu lze rozdělit do dvou období; sledování všech podmínek pro umístění tradu a akce při jeho řízení. Nejprve jsou analyzovány všechny velké bidové (askové) objednávky nad/pod aktuální cenou. Pokud systém takový objem najde, robot umístí objednávku o jeden pip výše/níže, než je tato objednávka. Je-li objednávka zrušena, je zrušena také objednávka zadaná naším algoritmem a monitorování pokračuje dále. Pokud se objemy posouvají dále, robot tak učiní také a zůstane o krok před velkým objemem. Strategie se opírá o myšlenku, že dříve, než bude plně vypořádaná velká objednávka, cena se několikrát odrazí.

Momentum Ignition

Momentum Ignition strategie je používaná tradery k vyprovokování účastníků trhu, aby prováděli své operace rychle. V okamžiku rychlého pohybu se rozdíl mezi bidovou cenou a askovou cenou zvyšuje, což vytváří dobré podmínky pro dosažení zisku. Například bidová cena je 100 USD a asková cena je 100,01 USD; pak bidová cena klesne na 99 USD, zatímco asková cena se změní na 100 USD. Asková cena se teď rovná předchozí bidové ceně. Exekuce poslední bidové ceny umožní obchodníkovi prodat akcie nakonec za 99 USD. 

Statistická arbitráž

Jedná se o neutrální tržní strategii, která přináší zisk z jakékoli nerovnosti na trhu. Strategie je založena na hledání nesrovnalostí cen vyplývajících z různých zpráv, které ovlivňují trh. Před některými významnými událostmi sleduje HFT algoritmus ceny a objemy obchodů na různých burzách a hledá abnormality. Trader tak dostane příležitost reagovat na pohyb před zveřejněním zprávy a uskutečnit obchod. Podstatou statistické arbitráže je nalezení nesrovnalostí v cenách stejných instrumentů na různých trzích. 

Latenční arbitráž

Pomáhá dosahovat zisku díky včasnému přijímání dat o finančním instrumentu. Za účelem získání této výhody obchodníci umístí své počítače s algoritmy co nejblíže k serveru burzy, případně do stejné místnosti. Finanční instrumenty na různých platformách jsou propojeny a kolísání cen na jedné burze ovlivňuje druhou. Během obchodování nelze informace přenášet najednou; například vzdálenost mezi Chicagem a New Yorkem je 1200 km. To zabere asi 5 milisekund. Roboti na newyorské platformě tak dostávají informace se zpožděním. Cílem latenční arbitráže je zisk z rychlého přijímání dat. Díky kolokaci (tj. umístění počítačů obchodníků ve stejných prostorách s jádrovými počítači burz) dostávají HFT tradeři důležité informace několik milisekund před ostatními účastníky trhu. 

Detekce likvidity

Tato strategie zahrnuje roboty, kteří se snaží před tím, než začnou obchodovat, detekovat velké objednávky i ty, které jsou skryté před normálními platformami a automatickými systémy. Za tímto účelem prodávají na trhu malé množství kontraktů, sledují dobu jejich vypořádání a rozhodují o tom, kdy může nastat velký trade. 

Tape Reading

Tato strategie sleduje všechny důležité události na akciovém trhu, jako jsou objemy obchodů a kotace cen. To pomáhá shromažďovat mnoho důležitých informací. Monitorování všech důležitých informací (o určitých akciích) a všech významných událostí (výkazy společností, reporty, makroekonomická data) pomáhají odhalit abnormality v objemech obchodů a cenách akcií. Nakonec všechny shromážděné a analyzované informace umožňují HFT algoritmům detekovat patterny ještě před vydáním oficiálních zpráv. 

Kdo používá HFT? 

Obecně lze HFT rozdělit do 4 kategorií: 

 • Nezávislé tradingové společnosti;
 • Dceřiné společnosti brokerů;
 • Hedgové fondy;
 • Velké banky a investiční společnosti

Důvodem je několik faktorů: 

 • Jsou vyžadovány vysoké procesní výkony
 • HFT struktura musí být optimalizována a zařízení instalováno v blízkosti burzy podle protokolu FIX/FAST
 • Programovací jazyky na vysoké úrovni, jako jsou C++, Java, atd. 
 • Velké investice jsou nutností

Vše výše uvedené není běžnému obchodníkovi k dispozici bez ohledu na jeho finanční možnosti nebo touhu uspět. Mnozí nazývají HFT infrastrukturu monopolem na akciovém trhu, který vyžaduje korporátní zázemí a výsadní postavení.
Comments

Předchozí článek

Jak funguje Trailing Stop Loss: Přehledný manuál 2020

Trailing Stop Loss (známý také pod pojmem Posuvný Stop Loss) je nástroj, který je užitečný zejména v případě silného a rychlého pohybu cen v jednom směru. A hodí se především v případech, kdy obchodník nemá šanci neustále sledovat trh. V tomto článku Vám přehledně popíšeme, co je to Trailing Stop Loss, jak se používá a […]

Další článek

Jak může indikátor ADX pomoci traderovi v obchodování?

AXD nebo také Average Directional Movement Index, se však nestal tak rozšířeným jako například RSI. Je to pravděpodobně kvůli složitosti jeho vzorce výpočtu; a co víc, je to spíše indikátor trendu a začátečníci jsou málokdy připraveni obchodovat trendové pohyby s velkými Stop Lossy.