Losses: 4 stages of accepting them, 3 ways to reduce them, and 3 rules of changing them to a profit

Ztráty: Jak se s nimi vyrovnat, jak je snížit a proměnit v zisk

POČET SHLÉDNUTÍ: no views
DOBA ČTENÍ: 6 minDnes budeme hovořit o přístupu ke ztrátám, o jejich povaze, o způsobech, jak ztráty omezit, o chybách, a jak se z nich poučit, a konečně o způsobech, jak proměnit ztráty v zisk.

Prakticky každý začínající obchodník si zpravidla představuje, že právě on bude jednou patřit mezi oněch 10 % vyvolených úspěšných obchodníků, kteří jsou špičkou ve svém oboru. Takový způsob myšlení je logický a přirozený, protože kdo by dával přednost negativnímu smýšlení orientovanému na špatné výsledky? V této souvislosti se ovšem nabízí zásadní otázka: co se zbylými 90 % obchodníků? Co se s nimi stane dál? Proč vůbec existují statistiky porovnávající 90 % ztrátových obchodníků oproti 10 % úspěšným?

Nutno zmínit, že statistiky procházejí neustálými změnami. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že každý obchodník alespoň jednou v životě utrpěl ztrátu, ať už kvůli nedostatku zkušeností či přílišnému nadšení, nebo jen proto, že obchodoval zcela nesystematicky. Svým způsobem lze tedy konstatovat, že v průběhu své kariéry zaznamená ztrátu úplně každý obchodník.

Obchodníci, kteří to s obchodováním myslí vážně, se po ztrátovém obchodu alespoň pokusí vzchopit, sebrat zbylé síly, poučit se ze svých chyb, vyvinout nové metody a strategie nebo najít novou motivaci. Jiní se však po utržení ztráty nikdy nevrátí.

Známe jednoho úspěšného obchodníka a významného investora, jehož první zkušenost s forexem skončila ztrátou 100 000 dolarů. S chladným úsměškem jen podotknul, že tohle zkrátka není jeho šálek kávy. Takový pohled na věc dozajista dává smysl, nicméně pokud chce člověk pokračovat v obchodování i po obrovské ztrátě, vyžaduje to odhodlání a silného ducha. Takoví lidé se na trh eventuelně vrátí. A ano, jsou to právě oni, kdo tvoří těch 10 %. Ale co by měli dělat ti zbylí? Odpověď zní: následovat jejich příkladu. Měli by se umět vyrovnat se ztrátou, pochopit, k čemu došlo, zapamatovat si, kde udělali chybu a začít znovu.

“Každé neštěstí, ztrátu či selhání následuje deprese. To je ovšem zcela přirozené a lidské. Schopnost adekvátně se vyrovnat se ztrátou, přiznat si vlastní selhání a poučit se z něj, přijmout zodpovědnost za vlastní chyby a nepopírat očividné - právě to jsou kritické psychologické aspekty úspěchu na forexu.”

Tohle všechno je samozřejmě mnohem jednodušší napsat, než reálně udělat. Všichni velikáni sportovního světa byli v určitém okamžiku své kariéry pouhými outsidery. Pravidelným tréninkem a schopností přijímat ztráty a překonávat překážky se však vyšplhali až na samý vrchol. S obchodováním je to velmi podobné; ztráty jsou přirozeným vedlejším jevem, a pokud jste začátečník, platí to o to víc (není však žádným tajemstvím, že ztráty se nevyhýbají ani zkušeným obchodníkům). Jinými slovy, ke ztrátám byste měli přistupovat jako k povinným výdajům, bez kterých to zkrátka nejde. Zkuste si je představit jako benzín pro auto - bez něj auto fungovat nebude, bez ohledu na to, jak moderní a pokročilou technologií je vybaveno.

Psychologie ztrát

Psychologie ztrát

Aby mohl obchodník vědomě obchodovat, chápat a adekvátně přijímat ztráty, musí neustále analyzovat nejen trh, ale i sám sebe.

Psychická stabilita a sebevědomí hrají v úspěšném obchodování zásadní roli. Tuto důležitou stránku obchodování mnozí opomíjejí nebo ji berou na lehkou váhu. Když člověk pohrdá trhem, který mu ale v zásadě nedluží nebo se zbytečně obviňuje, nemůže nikdy vidět věci jasně a nezkresleně.

Z psychologického hlediska jsou malé ztráty přijímány snáze, pokud obchodník ví, že v dlouhodobém horizontu jeho obchodování produkuje čistý zisk. Ztráty jsou pouhou součástí procesu a jestliže tedy své peníze spravujete s péčí řádného hospodáře, můžete obchodovat bez obav.

Než začátečníci začnou vědomě obchodovat, zpravidla si musí projít následujícími fázemi psychologického vývoje. Profesionální psychologové jmenují 4 fáze, jimiž obchodník prochází po negativním vývoji událostí.

Fáze 1 - Popření

Obchodník popírá vlastní selhání a místo analýzy skutečné příčiny ztráty svaluje odpovědnost za špatně zvolený okamžik obchodu na někoho jiného. Obchodník v této fázi nevidí vlastní špatný úsudek a bez úprav strategie pokračuje v obchodování.

Fáze 2 - Racionalizace

V této fázi se obchodník uklidní a začne analyzovat, vymýšlet nové strategie a hledat takové body, které je třeba optimalizovat, aby mohl předcházet budoucím ztrátám. Obchodník si v této fázi uvědomuje, že jeho strategie bohužel nebyla tak úspěšná, jak očekával.

Fáze 3 - Deprese

Po dlouhé a neplodné analýze následuje ta nejnebezpečnější fáze, kterou je deprese. Nebezpečná je zejména proto, že obchodník může nabýt dojmu, že se ztratil v nekonečném labyrintu, z nějž není úniku. Má pocit, že přestože svou strategii již podrobil nespočtu analýz, nenašel žádné slabé místo. Špatně spí, ztrácí bojovného ducha a chuť k jídlu, což jsou průvodní projevy deprese. Obchodník se zkrátka nedokáže vyrovnat s přítomností neviditelné chyby. Už rozumí odpovědnosti za vlastní selhání, je smutný a hledá rozptýlení. Nejlepší strategií pro tuto fázi je dopřát si jeden či dva klidové dny, zabavit se, užít si, ale následně se vrátit k obchodu. Obchodník hlavně nesmí dovolit, aby ho deprese ovládla, jinak se jeho psychologické zdraví ještě zhorší, což se samozřejmě negativně podepíše také na jeho obchodních výsledcích.

Fáze 4 - Přijetí

Přijetí ztráty jako vlastního selhání je okamžitým důsledkem hluboké deprese. Obchodník se v této fázi vyrovnává s tím, že není schopen změnit krizovou situaci ani její výsledek. Rezignuje na obchodování jako takové a snaží se najít něco nového, co by mu vlilo krev do žil. V této fázi v obchodníkovi umírá jeho “obchodní duch”.

Ve skutečnosti lze z této těžké životní situace uniknout pouze dvě způsoby:

  1. Prvním způsobem je rezignovat, přesvědčit sám sebe o vlastním neštěstí a zanechat obchodování.
  2. Druhým způsobem je v obchodování pokračovat. To však vůbec není jednoduché. Člověk musí mít silnou vůli, protože jej před úspěšným obchodem může čekat ještě několik ztrátových. Když se však obchodník nevzdá a bude na sobě pracovat, eventuelně se mu tato snaha vyplatí.

Nejlepším řešením je bez přestání pokračovat v obchodování. Stačí si jen uvědomit, že ztracené peníze jsou stále na trhu a vy si je můžete kdykoliv vzít. Musíte uvěřit tomu, že váš úspěch teprve přijde. Namísto obviňování jiných lidí nebo trhu si ale musíte přiznat vlastní chyby, zlepšit svou strategii a bez otálení jít dál.

Jak snížit ztráty?

Jak snížit ztráty?

100% zisk ze všech obchodů není nic jiného, nežli pouhá fantazie. Pravdou totiž je, že sebelepší ziskové období v určitém okamžiku přeruší ztráta. To je bohužel fakt. Někteří obchodníci mohou ze ztráty utrpět šok a pokusit se získat prohrané peníze zpátky, což ovšem zpravidla vede k vyplýtvání celého vkladu. Jiní si však umí zachovat chladnou hlavu a se ztrátami se dokáží úspěšně vyrovnat. Pokud jste schopni přijmout ztráty a postavit se k nim čelem coby k vedlejšímu produktu obchodování, jste o krůček blíže úspěšné kariéře obchodníka na forexu. To však samo o sobě nestačí; ztráty je potřeba optimalizovat a minimalizovat.

3 způsoby, jak snížit ztráty:

1. Snižte počet ztrát

Tím máme na mysli nikoliv snažit se získat zpět ztracené peníze, nýbrž snížit počet ztrátových obchodů. K tomu je velmi důležité dodržovat pravidla obchodního systému a money managementu a vyhnout se vstupu na trh bez spolehlivého signálu. Pokud budete přesně dodržovat stanovená pravidla, vaše ztráty nebudou představovat katastrofu pro váš kapitál ani psychickou zátěž pro vaši hlavu. Čím méně ztrát zaznamenáte, tím snazší pro vás bude je přijmout a pokračovat v obchodování.

2. Snižte velikost svých ztrát

V mnoha případech jsou velké ztráty spojeny s neschopností obchodníka ovládat vlastní emoce, přiměřeně reagovat na danou situaci či včasného posouzení rizika. V případě velké ztráty by obchodník měl opustit trh a dát si pauzu. Někdy se však pod vlivem emocí rozhodne pokračovat, hnán touhou pomstít se trhu. To je ovšem cesta do pekel. Jakmile totiž takový obchodník začne otevírat obchody, většinou jsou z důvodu přemíry emocí a absence zdravého rozumu ztrátové, a vyplýtvá tak značnou část svého kapitálu.

Po ztrátovém obchodu byste se tedy měli opětovnému vstupu na trh či navýšení vašeho objemu raději obloukem vyhnout. Obchodujte pouze tehdy, jste-li naprosto klidní a vyrovnaní.

3. Vyvarujte se nadměrné sebeanalýzy

Přestaňte se utápět v sebelítosti a položte si několik zásadních otázek: Jakých chyb jsem se dopustil? Co jsem měl udělat jinak? Správné odpovědi získáte pouze pokládáním těch správných otázek.

Obchodník by měl být schopen ukočírovat také svou reakci na případný ztrátový obchod. Skutečným nebezpečím totiž není samotná velikost ztrát, nýbrž postoj, který k nim obchodník zaujme. Vždy je důležité si přiznat, že ke ztrátě zkrátka došlo, a že se s tím už nedá nic dělat. Obchodník by si měl pečlivě prostudovat výsledky obchodu a analyzovat důvody svého selhání.

Jak se vypořádat s negativními emocemi?

Jak se vypořádat s negativními emocemi?

Zvládání negativních emocí zahrnuje dechová a kondiční cvičení, mnohdy zaměřená na kontrolu nad dechem. Zkuste zavřít oči, uvolnit se a začít hluboce a dlouze prodýchávat. Postupem času vám tato technika pomůže zvládnout stres a eliminovat sebedestruktivní nutkání vrátit se po ztrátovém obchodu na trh.

Kromě výše uvedené metody byste rovněž měli disponovat nějakou strategií, která vám dokáže pomoci najít cestu ze stresující situace. Taková strategie vám umožní včas zastavit špatný obchodní krok, popřípadě dospět ke správnému závěru analyzované události.

Zkuste posoudit svůj emoční stav na stupnici od 1 do 10, nebo lépe, požádejte někoho, aby to udělal za vás. Poté určete důvody, které vedly ke ztrátě obchodu a definujte způsoby, které vám v budoucnu pomohou zabránit větším ztrátám.

Hlavně však nezapomínejte na přísnou kázeň a na svůj obchodní plán, jelikož bez těchto dvou faktorů bude i ta sebeusilovnější snaha k ničemu.

3 pravidla, jak proměnit ztrátové obchody v ziskové

  1. I když jste uzavřeli obchod se ztrátou, zkuste se na obchodování dívat z té pozitivnější stránky. Úspěch na vás teprve čeká - tak proč to hned vzdávat?
  1. Pokud se vám nějaký obchod nezdá, a to z jakéhokoliv důvodu, zavřete ho a odpočiňte si. Případnou ztrátu tak snížíte na minimum. Určitě jste schopni vypočítat velikost lotu a ovlivnit tak výsledek.
  1. Nezapomeňte, že po utržení ztráty se člověk musí psychicky zotavit. Nesnažte se okamžitě vrátit na trh s touhou získat vše zpátky. Uklidněte se, racionálně se zamyslete, určete, kde nastala chyba a teprve poté začněte znovu obchodovat.

Hodně štěstí s obchodováním!
Comments

Předchozí článek

Co by měl trader vědět o indikátoru Williams Percent Range?

Indikátor Williams Percent Range byl vyvinut slavným obchodníkem Larrym Williamsem v roce 1973. Tento ukazatel je určen k identifikaci přeprodaných a překoupených oblastí na trhu.

Další článek

Co jsou to Indexy a Jak je obchodovat?

V tradingových platformách se stále objevují nové instrumenty, které mohou být nováčky na trhu často podceňovány.