11 pravidel pro Risk Management

POČET SHLÉDNUTÍ: 24 views
DOBA ČTENÍ: 8 minRisk management neboli řízení rizik, je jednou ze stěžejních dovedností každého tradera. Jak již bylo mnohokrát řečeno, působení na finančních trzích s sebou přináší značné riziko. Aby se z člověka stal úspěšný obchodník, je potřeba veškerá možná rizika minimalizovat, čemuž se věnuje práve tento článek. Je nutno podotknout, že tento seznam činností byl navržen Georgem R. Arringtonem, jedním z autorů Stocks & Commodities.

Podívejme se na seznam pravidel Risk managementu nezbytných pro minimalizaci možných ztrát. Jsme přesvědčeni, že pokud máte s obchodováním již nějaké zkušenosti, alespoň jedno z těchto pravidel jste už někdy využili - i když možná nevědomě.

Risk Management pravidlo č. 1 - Před zahájením obchodu proveďte důkladnou analýzu

Risk Management - důkladná analýza

Předtím, než ohrozíte svůj kapitál, byste se měli ujistit, že máte úplné informace a současně byste si měli být dobře vědomi toho, proč vlastně chcete daný obchod otevřít. Kromě podrobné analýzy grafů byste měli mít jasnou představu také o výši kapitálu, který jste v tomto konkrétním obchodě připraveni riskovat, stejně jako o bodu, v němž plánujete vstoupit do pozice, aby obchod nebyl ztrátový ani v případě, kdyby se trh obrátil proti Vám.

Při provádění analýzy si připravte seznam nástrojů s popisem důvodů otevření obchodů a úrovněmi vstupu a výstupu (pokud je počet Vašich otevřených pozic nízký, můžete si tento seznam pamatovat). Při výpočtu rizik vyškrtněte ty obchody, které jsou příliš riskantní a ty s nejasnými signály. Takto můžete provést předběžný výběr a odstranit ty obchody, u nichž je největší riziko neefektivnosti.

Risk Management pravidlo č. 2 - Vytvořte si Obchodní plán

Trading plán

Pokud vynaložíte úsilí na vytvoření plánu, držte se ho. Obchodní plány jsou předmětem častých debat, přestože názory na jejich účinnost se radikálně liší. Dobrý obchodní plán je každopádně jakousi nezbytností, protože pomáhá eliminovat spontánní rozhodnutí, která by pod tíhou emocí mohla vést k nepřiměřeným ztrátám. Pokud máte dobře vypracovaný plán a zvládnete se ho zdržet, bude Vás chránit před impulzivními akcemi a dodá Vám sebevědomí.

Z čeho se takový plán skládá? Je to v podstatě seznam Vašich každodenních operací v souladu s Vaším stylem obchodování. Z účelem jeho vytvoření je třeba provést příslušný průzkum a následně vytvořit takovou metodu, která Vám bude ve všech ohledech vyhovovat. Jakmile se Vám to podaří, plán sepište.

Obchodní plán by v sobě měl zahrnovat přijatelné riziko pro každou pozici a pro všechny obchody dohromady, stejně jako přibližné cíle odůvodňující ztráty. Pokud do obchodu vložíte 2% riziko a na výstupu obdržíte 1%, okamžitě ohrozíte svou pozici, protože dříve nebo později Vaše ztráty zadupou Váš zisk do země a obchod bude ztrátový.

Pokud během obchodování vyčerpáte své limity pro ztráty, je vždy rozumné dát si pauzu, opustit trh a důkladně se zamyslet nad tím, proč se tak stalo.

V tomto ohledu je třeba zmínit ještě jednu důležitou věc. Pokud si v určitém okamžiku uvědomíte, že nerozumíte vývoji na trhu, zavřete všechny pozice a počkejte, až se situace stabilizuje a vyjasní. Nesledujte Váš obchodní plán za každou cenu. Rovněž se nevyplatí otevírat obchody na základě něčího názoru nebo rady. Vždy jednejte nezávisle a po důkladné analýze situace.

Risk Management pravidlo č. 3 - Diverzifikujte svá aktiva

Risk Management - diverzifikace

Připomeňme si ještě jednu známou, byť nepříliš používanou metodu risk managementu. Řeč je o diverzifikaci. Tato metoda umožňuje výrazné snížení rizik, a to hned ve dvou směrech: 

  1. regulace rizik pomocí objemu otevřených obchodů
  2. rozložení rizik mezi různé nástroje

Pokud jde o objem pozic, tak jedna věc, kterou byste rozhodně neměli dělat, je alokovat všechny Vaše prostředky do jednoho obchodu. Definujte úroveň rizika pro každou pozici a omezte ji příkazem Stop Loss.

Když už mluvíme o nástrojích, pokuste se vytvořit řadu aktiv s co nejmenší vzájemnou korelací, aby jejich fluktuace cen a směry trendů zřídka byly ve stejném směru.
Tímto způsobem diverzifikujete rizika a vyhnete se závislosti na paralelních impulzech v instrumentech, které spolu kladně korelují a které v případě obrácení trhu znamenají ztráty na všech pozicích.

Risk Management pravidlo č. 4 - Nevkládejte na svůj Obchodní účet všechny své úspory

Risk Management - velikost vkladu

Pro obchodování se doporučuje používat pouze část Vašeho kapitálu. Nejspíše jste už někdy slyšeli staré rčení: „nedávejte všechna vejce do jednoho košíku”. I když bude nějaký obchod vypadat obzvláště lákavě, rozhodně do něj nevkládejte všechny své prostředky, protože trh je nevyzpytatelný a kdykoliv se může obrátit proti Vám.

Ujistěte se, že máte na svém účtu dostatek peněz na to, abyste mohli požadované obchody udržovat otevřené. Nejlepší je disponovat určitou rezervou uloženou na samostatném účtu, a sice pro rychlé obnovení marže v případě nežádoucího pohybu ceny.

Někteří obchodníci si z tohoto důvodu záměrně otevírají několik obchodních účtů nebo na svůj hlavní účet vloží takovou částku, která jim umožní otevřít pouze jeden nebo dva obchody, což eliminuje riziko touhy vsadit veškeré peníze na jediný obchod.

Risk Management pravidlo č. 5 - Používejte Stop Loss

Používejte Stop Loss

O příkazu Stop Loss toho bylo již napsáno tolik, že by to vydalo na několik knih. Jak však ukazuje praxe, toto opatření je stále relevantní. Jedná se o spolehlivý způsob včasného uzavření ztrátových pozic a záchranu vkladu z neplánovaných ztrát a zbytečných rizik.

Možná si myslíte, že jste schopni své pozice na trhu ovládat a uzavírat sami. To je ovšem omyl. Stačí, abyste na 5 nebo 10 minut ztratili pozornost, a prudký pohyb cen může výrazným způsobem snížit Váš vklad a dostupnou marži.
Anebo může právě v tom nejkritičtějším okamžiku vypadnout internet či elektrický proud. Rovněž se může stát, že nebudete schopni ve správnou chvíli uzavřít ztrátový obchod (nikdo nerad vidí, jak mu mizí peníze), a místo toho budete až do poslední chvíle doufat, že se cena obrátí, zatímco přijdete úplně o všechno.

Navíc můžete použít příkaz Stop Loss, který závisí na čase. Pokud příkaz zůstane na trhu po určitou dobu bez výraznějších změn v cenách, obchod se uzavře bez ohledu na výsledky.

Pravidlo pro Risk Management č. 6 - Preferujte Obchodování s trendem

Používejte Stop Loss

Sledování trendu minimalizuje možnost ztrát, na rozdíl od obchodování proti trendu nebo strategie zachycování obratů. Pokud obchodujete podle trendu, tak i špatně načasovaný vstup do pozice umožňuje uzavření obchodu se ziskem, a pokud ne, pak alespoň beze ztrát. V případě, že je daný okamžik pro zahájení obchodu jednoznačně nevhodný, snižte riziko.

Pravidlo pro Risk Management č. 7 - Nebojte se přiznat chybu a utrpět ztrátu

Risk Management pravidlo - přijměte ztrátu

Rozpoznat své vlastní chyby obvykle bývá poměrně těžké. Pokud se to však naučíte a ztrátové obchody budete uzavírat včas, ušetříte značnou část svého počátečního vkladu. Mějte na paměti, že nejrůznější ztráty a nezdary potkávají i profesionální obchodníky. Ti se ovšem spoléhají na známé pravidlo: snížit ztráty a nechat růst zisk.

Rovněž je třeba si uvědomit, že současně s cenou pohybující se proti trendu byste měli snížit riziko a v žádném případě nepodporovat již ztrátovou pozici v naději na obrat trhu. Proč? Zvyšováním rizika může výrazně narůstat rychlost ztrát (v závislosti na výši podpory) - pokud doplníte stejný objem, s jakým jste původně obchodovali, tak riziko zdvojnásobíte. Doplnění dvojnásobným objemem už ale riziko ztrojnásobí.

Ale i pokud pochopíte, co se na trhu děje a i pokud máte konkrétní plán protiopatření, čeká na Vás další past. Řekněme, že jste prodali 1 lot EUR/USD a cena začala růst. Vy si uvědomíte, že po dosažení nejbližší silné úrovně se cena odrazí a umožní Vám opustit obchod beze ztrát. Na očekávané úrovni doplníte prostředky, a pokud všechno půjde podle plánu a odraz skutečně má předpokládanou sílu, může Vás napadnout, že jste přece nečekali tak dlouho pro nic za nic a rozhodnete se počkat na zisk. A přesně v tu chvíli se chytíte do pasti. Jestliže totiž tuto příležitost ukončit obchod beze ztrát nevyužijete, může se Vaše konečná ztráta díky doplnění lotu zdvojnásobit.

Existuje mnoho variant takových okolností. Tento příklad je určen k tomu, abyste pochopili možné důsledky průměrování. Snažte se neotevírat další pozici bezprostředně poté, co utrpíte ztrátu. Budete hnáni vnitřním tlakem a touhou získat zpět své peníze, ale obchod poháněný emocemi je jen zřídkakdy rozumný, nemluvě o nedostatku patřičné analýzy.

Pravidlo pro Risk Management č. 8 - Pamatujte na Ochranná opatření

Ochranná opatření

Před zahájením obchodu si spočítejte, jaké jsou Vaše maximální přípustné ztráty, a porovnejte výsledek s potenciálním ziskem. Věnujte pozornost nikoliv velikosti ztráty nebo zisku, ale jejich poměru. S velikostí ztráty byste měli být smířeni. Vždy mějte na paměti, že trh se proti Vám může obrátit v každém okamžiku. Každý obchod vyžaduje plán, kterého je třeba se držet a ve správné chvíli ho uzavřít. Pouze to je totiž jediný zaručený způsob ochrany Vašeho kapitálu.

Pravidlo č. 9 - Obchodujte v mírném tempu

Neobchodujte příliš

Velký počet obchodů není v žádném případě zárukou jejich úspěchu. Když se Vám podaří uzavřít nějaký větší obchod se ziskem, ale následně Vás potká deset menších ztrátových obchodů, celkové ztráty poníží celkový zisk.

Obchodník by měl být vybíravý. Je lepší neposlechnout 5 nejasných signálů a počkat na jeden opravdu silný a spolehlivý. Buďte trpěliví a nenechte se ovládnout touhou zůstat na trhu. Své obchody vybírejte pečlivě a nezapomeňte, že čím méně obchodů máte, tím menší jsou Vaše výdaje, ať už jde o možné skluzy v plnění (slippage), záporné swapy nebo poplatky.

Pravidlo č. 10 - Ovládejte své emoce

Dostaňte své emoce pod kontrolu

Emoce jsou nedílnou součástí života každého člověka. Každodenní obchodování, práce s financemi a zejména ztráty zhoršují Váš emoční stav, což může vést ke stresu a v horších případech až k nervovému zhroucení.

Obchodník se může obávat nejistoty otevřeného obchodu, propadat zoufalství v případě velkých ztrát a cítit další negativní emoce, které mají nepříznivý dopad na analýzu perspektivních obchodů. Proto je pro obchodníka obzvláště důležité být schopen rychle se uklidnit a zabránit emocím, aby převzaly kontrolu nad rozumem.

Riziko, které dovolíte u Vašich obchodů přímo ovlivňuje Váš emoční stav. Čím menší riziko, tím klidnější obchodování bude.

Naučte se soustředit se na svou standardní každodenní rutinu. Analýza trhu, hodnocení obchodů, výpočet vstupních a výstupních úrovní. Rozhodujte se na základě těchto údajů, nikoli na základě Vaší fantazie či spekulací.

Pravidlo č. 11 - Pokud máte pochybnosti, opusťte trh

Risk Management pravidlo 11 - pokud máte pochybnosti opusťte trh

Máte-li jakékoliv pochybnosti o již otevřených pozicích nebo pozicích, které chcete otevřít, bude nejlepší uzavřít všechny příkazy a okamžitě přestat obchodovat. Pochybnosti lze považovat za jakési indikace, které signalizují, že Vám něco uniklo nebo že jste se přepočítali. Pokud jste ztratili důvěru v daný obchod, a to z jakéhokoliv důvodu, neriskujte dál zbytečně své peníze.

Trh opusťte v následujících případech:

  • pokud zcela nerozumíte situaci na trhu;
  • pokud si nejste jisti perspektivami svých otevřených pozic;
  • pokud se cítíte zmateně či přímo ztraceně;
  • pokud kvůli otevřeným příkazům na trhu trpíte nespavostí.

Abychom to shrnuli, vybrali jsme pro Vás čtyři hlavní rady pro práci s riziky:

  • za všech okolností musíte plně chápat rizika dané pozice; 
  • eliminujte všechna zbytečná rizika; 
  • signály vybírejte nanejvýš opatrně a vyhýbejte se neefektivním obchodům; 
  • okamžitě ukončete jakékoliv ztrátové obchody, abyste zabránili zbytečnému růstu rizika.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Akcie společnosti Tesla mohou obnovit historické Maximum

Ti, kteří chtěli shortovat společnost Tesla, znovu ztratili. Zdá se, že ztráty obchodníků (podle některých zdrojů dosahujících 5 miliard USD), kteří si přáli vydělat na propadu akcií Tesly (NASDAQ: TSLA), je poučily.  Bohužel, současná situace ukazuje, že medvědi stále odmítají věřit, že akcie Tesly mohou dále růst. Stále totiž sázejí na jejich pád, bez ohledu […]

Další článek

Jak si Vybrat brokera (2020): Užitečné tipy

Každý, kdo vážně uvažuje o obchodování na finančních trzích, bude nevyhnutelně čelit nutnosti zvolit si brokera. Internet je přitom plný nejrůznějších nabídek a reklam, a rozpoznat v nich mizerného brokera s dobrou reklamní kampaní od důvěryhodného partnera nabízejícího vysoce kvalitní služby se na první pohled zdá být téměř nadlidský úkol. V tomto přehledu si proto rozebereme hlavní kritéria pro jejich rozlišení.