Demonstration and Real Accounts: Psychological Differences

Psychologické rozdíly v obchodování na reálném a demo účtu

POČET SHLÉDNUTÍ: 5 views
DOBA ČTENÍ: 4 minNení žádným tajemstvím, že se výsledky obchodování na reálných a demo účtech často liší. Jinými slovy, pokud se vám daří obchodovat na demo účtu, nemusí to ještě nutně znamenat, že se vám povede i na tom reálném. Při obchodování na reálném účtu se do hry zapojují určité faktory, které se na demo platformách nevyskytují, na druhou stranu, tyto faktory nejsou natolik významné, aby ve výsledku vedly k vážným odchylkám ve výsledcích.

Při obchodování na demo účtu si obchodník vybírá časový rámec, instrumenty, objem obchodů, nástroje analýzy, úrovně vstupu a výstupu -  tedy všechny obchodní náležitosti a přístupy. Ano, v určitém slova smyslu je takový obchodník v podstatě připraven začít obchodovat se skutečnými penězi, jelikož obchodování na demo účtu se od skutečného obchodování liší jen minimálně. Velkou roli zde ovšem hraje reálná psychologická připravenost obchodníka. Ďábel je skryt v detailech; konkrétně v odlišném přístupu obchodníka k obchodování s virtuálními a skutečnými penězi.

Rozdíly mezi reálným obchodováním a obchodováním na demo účtu

“Jaké jsou tedy rozdíly mezi cvičným a skutečným obchodováním, a co za nimi stojí?”

1. V případě obchodování na demo účtu je obchodník často nedbalejší, protože ví, že si může kdykoliv otevřít jiný účet s novým počátečním kapitálem. V případě neúspěšného obchodu nebo ztráty kapitálu pak může takový obchodník snadno pokrčit ramena a přijít s vhodnou výmluvou, například, že když odešel od počítače, došlo k obratu ceny, takže to nebyla jeho chyba, protože s tím v podstatě nemohl nic dělat.

Existuje také kategorie obchodníků, kteří si zakládají nový demo účet po každé ztrátě, přestože k tomu tito obchodníci nemají žádný relevantní důvod. Zkrátka rádi začínají s úspěšným obchodem, a přes to nejede vlak. Zní to možná podivně, ale je to tak. Tahle skupina obchodníků si ale zřejmě neuvědomuje, že v případě skutečného obchodování tuto možnost mít nebudou.

Mnohem efektivnější variantu by představoval systém, v němž by byl zaveden pouze omezený počet placených demo účtů. Obchodníci by pak své kroky zcela jistě raději dvakrát zvážili.

2. Z demo účtu lze lépe poznat obchodní strategii obchodníka. Proč? Protože není nic snazšího, než počkat na plánovaný Stop Loss, když vaše peníze nejsou skutečné, a není nic jednoduššího, než čekat na zisk, když nemusíte přemýšlet o případných zásazích do vaší obchodní strategie, protože vám stejně o nic nejde. Během obchodování na demo účtu není třeba měnit objem pozice ani žádné další parametry, protože člověk nemá přirozený strach ze ztráty nebo poklesu zisku. Z tohoto důvodu může obchodník realizovat svůj obchodní plán bez dodatečných úprav a impulzivních zásahů.

3. Z demo účtu nelze vybrat žádné prostředky, a proto ve výsledku nenabízí žádný skutečný cíl. Hráč pouze obchoduje v rámci systému a nestará se o to, kolik musí vydělat za den, za měsíc, za rok nebo kolik z této částky potřebuje daný den vybrat. Hráčův fiktivní majetek sice roste, ale bez reálného užitku. A přesně to je ten problém. Obchodník totiž dříve nebo později přikročí k obchodování se skutečnými penězi, tedy svými vlastními penězi, a na reálný účet vloží nějakou částku - tato částka však často bývá buď příliš nízká, anebo přesně naopak, tedy příliš vysoká.

První varianta předpokládá do značné míry konzervativní strategii: obchodník nebude požadovat vysoké výnosy, bude rozumně kalkulovat rizika, a jeho ztráty nebudou extrémní. Na druhou stranu, obchodníci s velkým počátečním kapitálem mají tendenci snažit se svůj vklad co nejvíce navýšit, pokud možno v co nejkratší době. Takové obchodování je povětšinou agresivní a je doprovázeno velkými riziky, jelikož obchodník chce dosahovat stejných výsledků, jako při obchodování na demo účtu.

Pokud je částka vložená na reálný účet vyšší, bude se obchodník snažit dosáhnout určitého konkrétního měsíčního nebo čtvrtletního zisku, který plánuje vybrat a použít pro každodenní účely. V takovém případě nemá obchodník vytyčeny žádné komplexní cíle (jako například zdvojnásobení vkladu za 80 dní) a raději volí obchodování s rozumnými riziky a stabilně dobrými výsledky. Pokud je však počáteční vklad malý, je pravděpodobné, že jej bude chtít obchodník zdvojnásobit nebo ztrojnásobit, popřípadě jej proměnit přímo v nějakou cílovou částku. Takovýto cíl ale vzhledem ke své ambicióznosti může vést ke ztrátě celého vkladu.

Důvody ztráty vkladu

Důvody ztráty vkladu jsou z velké části psychologického charakteru. Patří mezi ně například:

Chamtivost. Po dosažení cíle se obchodník může cítit nespokojeně a pokračovat v obchodování v naději, že si vydělá ještě víc. To však může být ošemetné, zvláště tehdy, pokud obchodník zapomene na dobrý úsudek a nechá se unést.

Pokračování k dalšímu cíli bez dosažení původního cíle. Pokud obchodník začne vydělávat stabilní zisk, ve slepé víře ve vlastní profesionalitu může zapomenout na jakoukoliv ostražitost a nedbat základních pravidel. Jak je totiž známo, s jídlem roste chuť. Takto smýšlejícího obchodníka může napadnout: proč bych se měl spokojit s kolem, když si můžu vydělat na auto? V takovém případě si ale nakonec nemusí vydělat ani na to kolo: vždy je potřeba nejprve dosáhnout stanovených cílů, a teprve poté si určit nové.

Reinvestování. Samotné reinvestování představuje rozumnou strategii, která pomáhá navyšovat kapitál a zisk prostřednictvím zvyšování objemu obchodů. Tuto metodu je však třeba používat s velkou opatrností, přičemž ke zvýšení vkladu by měl být vždy použit pouze zlomek zisku. Proč? Protože obchodníka může potkat řada ztrát nebo nestabilní zisk, a obchodník ochotný navýšit vklad (pokud je malý) nebo toužící získat větší zisk (pokud je vklad velký) pravděpodobně ztratí vše, co vydělal, a zbydou mu jen oči pro pláč.

Nešťastné období. Tato období odhalují touhu obchodníka vydělat peníze za každou cenu, bez ohledu na vhodnost vlastní strategie a rozumný úsudek. Pokud obchodníka potká delší ztrátové období, bude se jej snažit vykompenzovat intenzivnějším obchodováním.

Souhrn

Zde je potřeba zmínit, že při obchodování na demo účtu obchodník žádný z výše uvedených faktorů nepocítí. Tuto skutečnost můžeme přičíst kouzlu peněz.

Reálné a demo účty jsou velmi odlišné a přechod mezi nimi si od obchodníka vyžaduje psychologické přizpůsobení. Jeden ze způsobů, jak usnadnit přechod ke skutečnému obchodování, představují takzvané účty typu Cent; obvykle se doporučuje, aby obchodník otevřel účet Cent ve stejném objemu, v jakém plánuje otevřít svůj hlavní účet.

Závěrem a na základě těchto skutečností bychom rádi připomněli, že v tomto článku jsme hovořili o největších rozdílech a psychologických aspektech obchodování na reálných a demo účtech. Toto téma si však zasluhuje daleko větší pozornost, proto budeme tomuto tématu věnovali i nadále.
Comments

Předchozí článek

The Walt Disney Company spouští vlastní streamovací službu. Investoři Netflixu se mají na pozoru

V listopadu se akcie společnosti Walt Disney Company (NYSE: DIS) vyšplhaly na své historické maximum a následně dokonce stanovily nový rekord - 152,49 USD za akcii. Katalyzátorem tohoto nárůstu bylo spuštění nové streamovací služby Disney+.

Další článek

Trh s kryptoměnami v roce 2020 očekává výbuch

Nadcházející rok bude pro trh s kryptoměnami zlomový, alespoň dle očekávání účastníků trhu. Níže rozebereme očekávané události a změny, které trh s kryptoměnami očekává v roce 2020. Co se stane s Bitcoinem (BTC) v roce 2020? Rok 2020 bude pro dominující světovou kryptoměnu klíčový. Odměna za vytěžení ověřeného bloku se květnu sníží hned o polovinu […]