Forex Signály 2021 - Kompletní manuál

POČET SHLÉDNUTÍ: 246 views
DOBA ČTENÍ: 5 minNováčci na měnovém trhu se často v první řadě zajímají o Forex signály, na základě kterých budou vstupovat do obchodů. Ačkoliv Forex signály nejsou jedinou věcí, kterou je potřeba pro úspěšné obchodování na Forexu zvládnout, tak je potřeba znát o čem vlastně tyto signály jsou.

V tomto článku se dozvíte, co je to Forex signál, jaké jsou jejich typy a jak je filtrovat. Nakonec přidáme i informace, jak Forex signály vytvářet.

Co je to Forex Signál

Většina scénářů vstupu nováčků na měnový trh má víceméně stejný charakter. Nejprve začnou se studiem obecných informací o trzích a pravidlech pro stanovování cen; následně se seznámí s příslušnou obchodní platformou a s tím, jak obchodní příkazy fungují v praxi, načež se ponoří do světa analýz a obchodních systémů.

V této fázi si začínající obchodník musí zvolit vlastní paradigma, styl a perspektivu svého budoucího fungování na trhu. V tomto směru existují dvě hlavní paradigmata:

  1. stochastické (které zahrnuje předvídání, předpovídání nebo odhady vývoje cen)
  2. algoritmické (které zahrnuje obchodování s algoritmem a money managementem).

Ale ať už si začátečník zvolí jakoukoliv cestu, nevyhnutelně se bude muset naučit identifikovat určité vzorce signálů pro chování trhu, a to jak pro situační změny, tak pro obchodní rozhodnutí. Z toho lze tudíž vyvodit, že základem každého obchodního modelu je Forex obchodní signál.

V souvislosti s Forexem se pod pojmem signál rozumí soubor okolností, ukazatelů a událostí, které obchodníkovi naznačují, jakým směrem by měl otevřít svůj obchodní příkaz. Jinými slovy, zda by měl nakupovat nebo prodávat měnový pár.

V každém paradigmatu se Forex obchodní signály vytvářejí a vypadají jinak. Nicméně mnoho lidí si je mezi sebou plete. Stochastické paradigma je založeno na statistických a fundamentálních datech.
Jinými slovy, snaží se najít odpověď na obecnou otázku: "Kam se bude pohybovat cena? Nahoru nebo dolů?“. Přitom ignoruje podrobnější otázky typu: „Nahoru nebo dolů na jakou úroveň?“, „Kam umístit SL?“, „Jaká je životnost předpokládaného pohybu?” nebo “Co dělat po SL?“.

Algoritmické paradigma se naopak pokouší definovat úroveň, na které se vyplatí otevřít obchod, a úrovně příkazů Take Profit a Stop Loss. Toto paradigma dokonce umožňuje najít odpověď, třebaže ne příliš přesnou, na otázku souvisjící s perspektivou daného pohybu.

Kde hledat Forex Signály? Typy signálů

Zpožděné Forex signály

Ještě než probereme, kde signály pro obchodování najdeme, tak se nejprve podíváme na to, jak se vytvářejí. Vezměme v úvahu klasický příklad křížení dvou klouzavých průměrů.

Forex signaly - zpožděné signály
Zpožděné signály na Forexu: křížení dvou klouzavých průměrů

Na tomto příkladu můžeme vidět, že signál z technických indikátorů se na grafu vytváří po obrácení trendu. Takový signál lze nazvat zpožděným, jelikož mu předchází výrazná změna dynamiky cen.

Pro získání dřívějšího signálu by časový rámec a počet svíček měly být v souladu. To znamená, že na delším časovém rámci je lepší analyzovat menší množství svíček.

Kupříkladu na D1 je nejlepší 5 až 10 svíček, zatímco v případě H1 je to 20 - 25. Zde bychom však měli věnovat pozornost také úrovni volatility nástroje a vypočítat potenciální zisk. To znamená nepřeceňovat perspektivu, nebo alespoň používat příkaz Trailing Stop.

Se zmíněnými parametry se Take Profit (TP) na D1 grafu může pohybovat od 100 do 300 bodů, ale v případě H1 bude lepší umístění TP mezi 40 a 120 body.
Pokud jde o příkaz Stop Loss, ten by měl být umístěn podle nejvyšší/nejnižší úrovně trendu před obrácením (v závislosti na tom, zda prodáváte nebo kupujete).

Jako předstihový Forex signál můžeme označit divergenci a konvergenci (mezi dynamikou ceny a oscilátoru).

Předstihové Forex obchodní Signály

Podíváme-li se na obrázek divergence, můžeme vidět, že červené sloupce histogramu nás před obrácením trendu varovaly mnohem dříve, než to signální linie indikátoru MACD potvrdily svým překřížením. A právě to je podstatou předstihového Forex signálu.

Forex signaly - předstihové signály
Předstihové signály na Forexu: Divergence

Na obrázku s konvergencí se trend změnil prakticky na minimu sestupného trendu, zatímco k překřížení linií došlo až mnohem později. Toto je situace charakteristická pro nízké časové rámce: od M1 do H1.

Obchodní Forex signály - Konvergence
Předstihové signály na Forexu: Konvergence

Podle formy vzhledu lze signály rozdělit na: 

  • proražení
  • překřížení
  • smíšené

Forex Signály - Proražení

Signály poražení jsou takové signály, které se objevují po proražení úrovně signálu. Může se jednat o fraktál, linie supportu a rezistence, signální linie oscilátoru, kontrolní bod na indikátoru Parabolic SAR.

Signály na Forexu - Proražení
Signály proražení na Forexu: Parabolic SAR

Signály na Forexu - Překřížení

Forex signály překřížení patří pouze k těm indikátorům, které porovnávají dynamiku minimálně dvou signálních linií různého měřítka. Standardním příkladem je křížení dvou klouzavých průměrů. Tyto signály se vytvářejí na nástrojích a indikátorech MACD, ADX, Ichimoku Kinko Hyo atd.

Signály na Forexu - Překřížení
Signály na Forexu - Překřížení: dva klouzavé průměry

Smíšené Signály na Forexu

Smíšené signály zahrnují jak proražení, tak křížení signálních linií, které se vytvářejí jedna po druhé. Tyto signály jsou charakteristické pro indikátor Stochastic, kde se signální linie kříží při vstupu do překoupené oblasti a následně proráží linii překoupenosti na 80%. Podobné signály se objevují na indikátoru RSI, ale také s klouzavým průměrem.

Smíšené signály na Forexu
Smíšené signály na Forexu: Stochastic, RSI

Filtrování Forex Signálů

Trh neustále vydává mnoho nejrůznějších signálů, a proto obchodník musí vědět, jak tyto signály filtrovat.

Filtrování je dobrá metoda sloužící k redukci toxických obchodů a zvýšení počtu ziskových obchodů. Díky filtrování signálů obchodník nejen zlepšuje své obchodování jako takové, ale rovněž zdokonaluje svou osobní a profesní disciplínu.

Filtry mohou být: 

  • porovnání inidikátorů mezi sebou
  • čas
  • cenová úroveň
  • smíšené

Filtrování pomocí porovnání inidikátorů mezi sebou znamená kontrolu signálů na jednom indikátoru a jejich ověřením na druhém indikátoru při udržování parametrů signálu v souladu.

Časové filtrování pomáhá eliminovat signály v nelikvidních časech, například v noci, kdy je nízká obchodní aktivita.

Filtrování pomocí cenových úrovní pomáhá filtrovat impulsní signály při pohybu ceny do strany. Jinými slovy, pokud indikátor ukazuje trend a na grafu vidíte pohyb do strany v úzkém cenovém rozpětí, tak raději neobchodujte.

Smíšené filtrování zahrnuje všechny tři způsoby uvedené výše.

Jak vytvářet Forex obchodní Signály?

Tento výraz nelze brát doslovně, jelikož ani obchodník, ani indikátor signály nevytváří. O to se stará trh. Vaším úkolem coby obchodníka je vytvořit si vlastní soubor signálů, kterým důvěřujete a poté se jimi důsledně řídit. Tudy vede cesta k vytvoření vlastního obchodního systému.

Hlavním tajemstvím vytvoření strategie založené na technických signálech je jejich koordinace v jakémsi přirozeném pořadí podle dynamiky trhu.

Pracovní plocha začátečníka, který se snaží vytvořit svůj vlastní systém, vypadá často takto:

Jak vytvaret Forex obchodni signaly
Špatný příklad obchodního systému

Co tomu říkáte? Třebaže to možná na první pohled vypadá pěkně, takový systém je neefektivní. Čím více indikátorů používáte, tím více obdržíte falešných signálů, což nutně povede k více ztrátovým obchodům.

Optimální počet pomocných indikátorů je tři. Pamatujte si, čím jednodušší, tím lepší! Zaměřte se na optimalizaci pracovního prostoru. A hodně štěstí při obchodování!

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Momentum indikátor - Využití v roce 2021

Momentum indikátor je jedním z nejjednodušších a nejoblíbenějších indikátorů. Některé zdroje uvádějí jako jeho autora francouzského matematika Paul Émile Appella. Tento indikátor pomáhá definovat směr trendu a rychlost cenové změny. V tomto článku budeme společně zkoumat, zda je indikátor Momentum efektivní oscilátor nebo trendový indikátor. Dozvíte se jak se Momentum indikátor počítá a nastavuje, jak […]

Další článek

Co je Margin Call a Stop Out

Při obchodování na finančních trzích, včetně Forexu, obchodník musí nevyhnutelně narazit na takové jevy jako jsou Margin Call a Stop Out. Na první pohled se tyto dva pojmy jeví jako synonyma, ale ve skutečnosti jsou jejich významy zcela odlišné. V tomto článku se dozvíte o marži a o výšce marže. Pochopíte, jak tyto veličiny fungují […]