PAMM účet - Výhody a možnosti Investování

POČET SHLÉDNUTÍ: no views
DOBA ČTENÍ: 3 minPAMM účet (Percent Allocation Management Module) se s rozvojem technologií a dostupností tradingu stal v posledních letech populární.

Touha efektivně spravovat svá aktiva a vydělávat seriózní peníze přivádí pozornost mnoha lidí k Forexu. Nezávislé, samostatné obchodování (pokud obchodník nemá potřebné znalosti a zkušenosti) však nemusí přinést požadované výsledky. Proto se někteří tradeři a investoři rozhodnou pro investování do PAMM účtu.

V tomto článku se dozvíte, co je to PAMM účet, jaké jsou jeho výhody, jaké jsou možnosti do něj investovat a na co se zaměřit při výběru PAMM účtu.

Co je to PAMM účet

Systém PAMM účtů (Percent Allocation Management Module) vznikl z potřeby spojit zkušenosti úspěšných obchodníků s finančními prostředky investorů, kteří chtějí své peníze efektivně zhodnocovat.

PAMM je obchodní účet pro investora. Účet je spravován obchodníkem, který je oprávněn pouze k obchodování, zatímco investoři si zachovávají plná práva pro zacházení se svými aktivy.
V případě úspěšného obchodování obdrží obchodník (manažer PAMM účtu) určité procento ze zisku. Toto schéma vzájemně výhodné spolupráce je dnes velmi rozšířené a PAMM účty spravované zkušenými obchodníky někdy přilákají i několik milionů dolarů.

Výhody PAMM účtů

Investice na Forexu prostřednictvím PAMM účtů nabízí řadu výhod oproti jiným způsobům investování, jako například:

 • příležitost získat lepší návratnost než při investování do zlata nebo bankovních vkladů;
 • bezpečnost a transparentnost investic - obchodník má zájem na úspěchu svého obchodování, protože jeho výdělkem je procento ze zisku;
 • investoři mohou kdykoli posoudit výsledky pomocí statistik obchodování;
 • příležitost k diverzifikaci rizik - investor může rozdělit své peníze mezi různé obchodníky a různé brokerské společnosti poskytující služby PAMM účtů;
 • investor nemusí mít žádné specifické znalosti a zkušenosti s obchodováním na Forexu;
 • stačí vybrat správného manažera (obchodníka) z ratingu na základě statistik jeho obchodování;
 • dostupnost investic díky nízkému investičnímu prahu. Počáteční kapitál na PAMM účtech bývá od 100 USD.
Co je to PAMM účet

Jaké jsou možnosti Investování do PAMM účtů

V současné době existují dva hlavní způsoby investování přes PAMM účty:

 1. vklad peněz přímo na účet správce
 2. připojení vlastního účtu investora ke spravovanému účtu.

Investiční podmínky by měly být nejlépe zajištěny dvoustrannou dohodou mezi investorem a obchodníkem (správcem) nebo přes prostředníka, brokerskou společnost.
K dispozici bývá také služba zajištění finančních rizik. Její použití by bylo rozumné v případě investic do účtů spravovaných agresivními obchodníky.

Jedním z důležitých faktorů bezpečnosti investic je volba důvěryhodného obchodníka. Před svěřením peněz obchodníkovi by měl investor vyhodnotit schopnost obchodníka spravovat finanční prostředky a minimalizovat rizika. Tato volba by měla být provedena s maximální odpovědností.

Jaká jsou Kritéria pro výběr PAMM účtu

 • První věc, kterou je potřeba vyhodnotit, je délka existence: neměla by být kratší než 6 měsíců. Je obtížné vyhodnotit výsledky obchodníka za kratší období kvůli nedostatku obchodní historie. Nejlepší je vybrat účty existující déle než rok.
 • Další věc, kterou je třeba zvážit, je zhodnocení účtu a propad kapitálu (drawdown). Více než 10% zhodnocení za měsíc je velmi dobrý výsledek obchodování, zatímco mírný propad kapitálu, který je menší než 20 % z vkladu a je rychle pokrytý zisky, znamená profesionální a obezřetné obchodování.
  V praxi platí, že nižší drawdowny znamenají nižší, ale zato stabilnější zisk - jde o konzervativní způsob obchodování. Naopak agresivně spravované účty vykazují hluboké propady (pod 30 %) a vysokou návratnost. Nebylo by však rozumné investovat do těchto účtů více než 10 % vlastního kapitálu.
 • Důležité je také vyhodnocení podílu vlastního kapitálu obchodníka, jakož i velikost minimální investice. Pokud má obchodník na svém účtu mikroskopickou částku, naznačuje to buď jeho nedůvěru a malé zkušenosti, nebo jeho katastrofický finanční stav. A čím nižší je hodnota minimální investice, tím akutnější je potřeba obchodníka přilákat peníze.

Před investováním do PAMM účtů si může investor na internetových fórech také vyhledat vybraného manažera nebo brokerskou společnost a pokládat jim otázky a diskutovat o všech aspektech investice. Pomůže to zjistit, zda je správcovo obchodování profesionální a je připraven na otevřený dialog s investory.

PAMM účet - Závěr

Když shrneme výše uvedené, měli bychom znovu říci, že všechna rozhodnutí musí být pečlivě zvážena. Na své investice nespěchejte.
Kromě vyhodnocení obchodování na účtu se seznamte i s podmínkami brokerské společnosti. Prostudujte si všechny dostupné informace, včetně zpětné vazby na internetu. Čím déle bude účet existovat, tím více zpětné vazby najdete a tím snazší bude rozhodování o proveditelnosti a celkové investici do vybraného účtu.

Nejproduktivnější investice na PAMM účtech jsou ty, které zohledňují obchodní styl obchodníka, očekávaný výnos a přijatelná rizika. Tyto uvedené parametry, jsou však jen částí celého investičního procesu.
Investor musí také dohlížet na své finanční prostředky a podle potřeby je regulovat, zbavit se neefektivních manažerů a navýšit investice na PAMM účtech s nejlepšími vlastnostmi. Při správném rozdělení prostředků získáte dlouhodobě stabilní pasivní příjem bez přímé účasti na obchodování.

Nechte své investice přinášet zisky!

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Co je Margin Call a Stop Out?

Při obchodování na finančních trzích, včetně Forexu, obchodník musí nevyhnutelně narazit na takové jevy jako jsou Margin Call a Stop Out. Na první pohled se tyto dva pojmy jeví jako synonyma, ale ve skutečnosti jsou jejich významy zcela odlišné. V tomto článku se dozvíte o marži a o výšce marže. Pochopíte, jak tyto veličiny fungují […]

Další článek

Trading Strategie nejen pro Forex - Základní přehled 2020

Hledání kvalitní a robustní trading strategie pomocí pokusů a omylů může trvat roky, proto řešení tohoto problému vyžaduje systémový přístup. V tomto článku Vám poskytneme základní přehled znalostí, které pomohou při rozhodování, jaká obchodní strategie bude pro Vás nejvhodnější. Než začneme hovořit o strategiích, bude nejlepší nejprve zjistit, jaké strategie vůbec existují, jaká vyhovuje kterému […]