Trading Strategie nejen pro Forex - Základní přehled 2020

POČET SHLÉDNUTÍ: 139 views
DOBA ČTENÍ: 6 minHledání kvalitní a robustní trading strategie pomocí pokusů a omylů může trvat roky, proto řešení tohoto problému vyžaduje systémový přístup. V tomto článku Vám poskytneme základní přehled znalostí, které pomohou při rozhodování jaká obchodní strategie bude pro Vás nejvhodnější.

Než začneme hovořit o strategiích, bude nejlepší nejprve zjistit, jaké strategie vůbec existují, jaká vyhovuje kterému obchodníkovi a jakou strategii zvolit.

Mechanické a Diskreční obchodní strategie na finančních trzích

Strategie lze rozdělit do dvou základních skupin:

  1. Mechanické
  2. Diskreční

Mechanická strategie nebude od obchodníka vyžadovat nic jiného než disciplinované obchodování, protože rozhodování je zabudováno do samotného algoritmu strategie. Výhodou takových strategií je absence emočního zapojení do tradingu a pocit zodpovědnosti za jeho výsledek.

Všechny kroky u mechanické obchodní strategie totiž určuje algoritmus. Nevýhody jsou téměř stejné jako výhody. V případě změn na trhu může algoritmus začít generovat ztrátové obchody, které obchodník bude nucený uskutečnit. Pak již jen sleduje, jak díky nim přichází o peníze.

Jak vidíte, být pouhým vykonavatelem není tak snadné. Pokud obchodník nerozumí trhu a důvodům pro provedení určitých kroků, tak tyto kroky mohou v určitém okamžiku začít sabotovat předepsané obchody. Pokud jste však strategii sami vytvořili a jste si jisti, že je založena na základních zákonitostech trhu, bude mnohem snazší tuto strategii následovat.

Moje zkušenost a zkušenost ostatních obchodníků naznačuje, že nejúspěšnější strategie jsou ty, kdy se obchodník rozhoduje nezávisle, ale zároveň se pravidla mísí s mechanickými algoritmy.

Obchodník se například sám rozhodne, jaké jsou podmínky na trhu.  Je to trend nebo úzké cenové rozpětí (range)? Mám obchodovat podle této strategie nebo podle jiné? atd.

Pokud jde o vstupní a výstupní body, tak by pravidla sledování pozic měla být nejlépe automatizována. Jinými slovy, strategická vize by měla být svěřena obchodníkovi, zatímco taktické nuance je lepší nechat rozhodnout vlastní algoritmus.

Jaké vybrat Forex obchodní strategie?

Trading Strategie nejen pro Forex

Nejprve je třeba si uvědomit, že Vaše strategie by měla být v souladu s vaším psychickým nastavením a životním stylem. Například, skalpování nebude vyhovovat těm, kteří jsou zvyklí mít spoustu volného času.
Mnoho lidí má také kromě obchodování také hlavní zaměstnání, takže se budou muset rozhodnout, zda jim jejich zaměstnání umožní obchodovat v souladu se zvolenou strategií.

Trading strategie a Časový rámec

Zvláštní pozornost by měla být věnována časovému rámci, ve kterém plánujete hledat obchodní signály. Čím je časový rámec menší, tím více informací obdržíte.
Čím více protichůdných signálů přijde, tím větší tlak budete cítit. Mnoho začínajících obchodníků se snaží přejít na kratší časové rámce (M5, M15), je ale potřeba si uvědomit, že konkurence je zde intenzivnější, takže je obtížnější najít ziskové obchodní situace.

Pojďme si to porovnat se sportováním. Rozvíjení kariéry může vypadat takto: Na počátku  začíná fotbalový hráč u fotbalového týmu v okrese. Potom hraje národní ligu a pak (pokud na sobě tvrdě a poctivě pracuje a pokud má štěstí) se zúčastní mistrovství světa.

V obchodování ale neexistují žádné mezistupně a postupy na vyšší úrovně. Při vstupu na trh musí obchodník začít okamžitě soupeřit s profesionály. Proto je dobré minimalizovat rizika a přiměřeně zvážit své šance - například nejprve obchodovat s minimálními částkami a na delších časových rámcích (H4 nebo D1).

Role Tradingových strategií

Než budeme klasifikovat obchodní strategie, pojďme společně zjistit, jakou vlastně hrají v obchodování roli.

Ve skutečnosti je jednoduché tomu porozumět - strategie představuje určitou výhodu a na nějakou dobu nám dává možnost porážet trh. Jak jste možná uhodli, neexistují žádná univerzální strategie, protože trh se neustále mění.

Podívejme se na následující příklad: Až do roku 2004 bylo skalpování futures E-mini S&P 500 docela rozšířené, což obchodníkům umožnilo dosáhnout dobrých zisků. Poté se, díky vývoji algoritmického obchodování, staly trhy efektivnější. Tato oblast se tak stala díky robotům méně ziskovou, neboť se začalo obchodovat v dlouhých časových úsecích na stejných cenách bez výraznějších pohybů.

Tím ztratilo skalpování své předchozí kouzlo. Naopak, na popularitě získalo poziční obchodování. Na tomto příkladu vidíte, že když se některé dveře uzavřou, jiné se otevřou. Strategie v podstatě obsahuje plán realizace objevené výhody, která na trhu existuje. 

Jak jsem již zmínil, je důležité vybrat strategii, která Vám, jako obchodníkovi, nejlépe sedí. Začátečníci na tyto nuance poměrně často zapomínají, protože si myslí, že hlavním úkolem je vytvoření obchodního plánu. Zdá se jim, že plnění stanoveného plánu je již něco samozřejmého a přirozeného.
Zkušenosti mnohých traderů však ukazují, že plnění plánu je nejobtížnější součástí celého obchodování, bez ohledu na to, zda používáte mechanickou nebo diskreční strategii.

Nakonec se projeví to, jaký máte psychologický profil. Stejně se nakonec budete držet těch strategií a obchodních stylů, které vyhovují vašemu temperamentu, charakteru, schopnostem a zvyklostem. To je věc, kterou je lepší realizovat “na suchu” předtím, než odešlete svůj kapitál “na plavbu”.

V tomto blogovém příspěvku bych se rád na tento problém podíval detailněji právě z hlediska souladu psychického typu obchodníka a vybrané strategie.

Obchodní strategie - Skalping a Denní obchodování (Daytrading)

Obchodní strategie - Skalping a Denní obchodování (Daytrading)

Úspěšným skalperem se můžete stát, pokud se umíte rychle rozhodovat a všechny procesy ve vašem mozku běží rychle. Skalpování je často kombinováno se snahou získat pár pipů (tj. obchodník vstoupí do pozice, aby získal 1-2 pipy).

Při skalpování trvá obchod obvykle mnohem déle, kdy podstatou této strategie je sledování krátkodobých změn v poptávce a nabídce a odpovídající reakce na ně.

Skalping obchody jsou obvykle založené na průrazu. Ale stejně tak mohou být založené na návratech ceny (pullback). Skalpeři definují velmi krátkodobý cenový vzorec na grafu a umístí objednávku na proražení tohoto patternu (nebo čekají na signál z indikátorů).

V některých případech může scalper provést obchod při návratu ceny k úrovni supportu/resistence. Obchod může trvat několik sekund nebo minut. Dnes se však mnoho skalperů stává pozičními obchodníky, což zvyšuje dobu držení jejich pozic na několik hodin nebo dokonce celý den.

Trhy vhodné pro Scalping a Daytrading

Z principu by se měl skalper držet likvidního a volatilního trhu, který během dne udělá mnoho pohybů. Mám na mysli Forex nebo také zlato a ropu, které jsou pro tento druh obchodování také vyhovující.

Ropa a zlato jsou dostatečně volatilní, aby nabídly dostatečně dlouhé pohyby. Tyto trhy jsou však považovány (celkem poprávu) za velmi složité pro obchodování pullbacků, protože pro tyto instrumenty jsou charakteristické prudkými nárůsty cen, které jsou schopny vyhodit obchodníka z trhu.

Forex a indexy jsou klidnějšími nástroji, které technicky umožňují obchodování pullbacků (i když na těchto trzích také dochází k nárůstům volatility).

Trading strategie - Krátkodobé obchodování

Trading strategie - Krátkodobé obchodování

Spekulanti, kteří drží své pozice několik dní (1 až 3 dny), se nazývají krátkodobí obchodníci nebo také swingoví obchodníci (v závislosti na terminologii dané literatury). Takové obchodní strategie Vám mohou vyhovovat, pokud jste zvyklí soustředit se spíše na celkový obraz než na detaily, jakož i na analýzu několika trhů současně.

Zatímco skalper nebo day-trader se soustředí na jeden nebo dva instrumenty (protože na více instrumentů většinou nemá kapacitu), krátkodobý obchodník je schopen analyzovat 8-10 instrumentů nebo dokonce i více.
Změny v jejich časovém rámci nejsou tak rychlé jako v případě intradenního obchodování, takže mají více času na důkladnou analýzu, sledování více instrumentů a hledání lepších podmínek.

Pokud máte rádi zkoumání nových věcí, hledání příležitostí na různých trzích a pokud nejste unaveni častým obchodováním (i když ne příliš časté, aby zabíralo 90% vaší pozornosti), je dobré vybírat signály, které budete moci obchodovat až následující den. Je zřejmé, že za tímto účelem budete muset analyzovat delší časové rámce.

Strategie pro Trading - Poziční obchodování

Strategie pro Trading - Poziční obchodování

Nakonec se podíváme nejpomalejší typ obchodování. Tím je poziční obchodování. Zde může obchodník držet svou pozici týdny nebo dokonce měsíce a postupně zvětšovat nebo zmenšovat její velikost.

Mnoho obchodníků považuje tyto strategie za nejméně výnosné ze všech. Statistiky však ukazují, že naopak 90% skalperů a denních obchodníků (day-trader) na trhu prodělává. Zatímco ti, kteří obchodují pozičně častěji dosahují zisku.

Čím menší je množství „šumu“, tím menší je množství zbytečných informací a tím snazší je přijímat rozhodnutí. Poziční obchodníci navíc častěji hrají „pod ochranou“ velkých hráčů na trhu.

Poziční obchodování je obvykle postavené na bázi trendu. Úkolem obchodníka je:

  • najít buď formující se, nebo již vytvořený (ale ještě nedokončený trend)
  • připojit se k trendu a držet pozici, dokud:
    • nezačne vykazovat známky nadcházejícího oslabení nebo
    • dokud trend nepřejde do fáze alokace/klimaxu (poziční trendového obchodování).

V obou případech musí člověk mít spoustu trpělivosti a schopnost čekat na výsledek obchodu. Pokud D1 nesnižuje Váš zájem o trading, nebo pokud se chováte příliš emočně v případě rychlých změn charakteristických pro denní obchodování, pak možná bude právě poziční obchodování pro Vás tou nejlepší volbou.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

PAMM účet - Výhody a možnosti Investování

PAMM účet (Percent Allocation Management Module) se s rozvojem technologií a dostupností tradingu stal v posledních letech populární. Touha efektivně spravovat svá aktiva a vydělávat seriózní peníze přivádí pozornost mnoha lidí k Forexu. Nezávislé, samostatné obchodování (pokud obchodník nemá potřebné znalosti a zkušenosti) však nemusí přinést požadované výsledky. Proto se někteří tradeři a investoři rozhodnou […]

Další článek

Gazprom - Přijde po korekci Růst ceny akcií v roce 2020?

Minulé léto vykázaly akcie společnosti Gazprom vynikající růstovou dynamiku a prorazili obchodní range, ve kterém se pohybovaly několik let. Z technického hlediska se nic mimořádného nestalo. Jakmile cena opouští rovnoběžný kanál, zvýší se volatilita a snadno tak může dojít k pohybu rovnajícímu se šířce kanálu ve směru proražení. To je přesně to, co jsme mohli […]