Průvodce Price Action - Strategie, Patterny, Indikátory

POČET SHLÉDNUTÍ: 677 views
DOBA ČTENÍ: 9 minV tomto článku probereme základy populární metody obchodování zvané Price Action. Ta je zaměřena na cenové pohyby, bez používání klasických indikátorů. I přesto obsahuje jednoduchá a jasná pravidla a je velmi účinným nástrojem v rukách zkušeného obchodníka. 

Trading strategie Price Action

Price Action je založena na odhalování určitých schémat v pohybu ceny, které se následně využívají pro obchodování. Price Action je tak v podstatě další úrovní technické analýzy, protože také využívá supporty, resistence a různé cenové patterny (vzorce).

Hlavní pravidlo Price Action (a celé technické analýzy) je: “v ceně jsou obsaženy všechny informace”. Znamená to, že pohyb ceny je založený na všech událostech na světě:

 • hospodářských
 • politických nebo i
 • vyšší moci

Všechny nové informace, které přicházejí, ovlivňují cenu na trhu v tom daném okamžiku. Proto analyzujeme přímo cenové grafy, aniž bychom brali v úvahu fundamentální data.

Existuje několik základních přístupů obchodování Price Action. Známými zastánci a popularizátory Price Action jsou dva obchodníci známí jako James16 a Jaroo. Bez ohledu na určité rozdíly v přístupu jsou všechny způsoby analýzy založeny na používání cenových patternů (nebo svíčkových formací) spolu s dalšími prvky Price Action.

V Price Action se prakticky nepoužívají indikátory, a pokud ano, tak jen jako dodatečný filtr. Například klouzavý průměr může být použit jako dynamická úroveň supportu/resistence. Fibonacciho návraty a expanze ukazují místa, kde se cena může zastavit nebo obrátit zpět do směru aktuálního cenového pohybu.

Jak se definují zóny Nabídky a Poptávky na základě Price Action

V technické analýze je nejdůležitějším faktorem určování supportů a resistencí. V Price Action se tyto úrovně nazývají zóny poptávky a nabídky. Poptávka a nabídka totiž určuje pohyb cen. Poptávkové a nabídkové zóny jsou definovány cenovou oblastí, ve které cena změnila svůj směr nebo zahájila silný impulsní pohyb.

Pro obchodníky hrají zóny nabídky a poptávky nejdůležitější roli. Téměř vždy poskytují nejlepší vstupní body s výborným poměrem zisku k potenciálnímu riziku.
Čím vyšší je časový rámec, tím důležitější tyto zóny jsou. Nejlepším časovým rámcem pro jejich analýzu je D1 (denní), W1 (týdenní), M1 (měsíční).

Při obchodování podle Price Action je velká pozornost věnována tradingovým patternům vytvořeným právě v nabídkových a poptávkových zónách.

Price Action - zóny Nabídky a Poptávky

Cenové Patterny - Svíčkové Formace

Obchodní signály vznikají v Price Action vytvořením určitého cenového patternu (vzorce) v grafu. Historie má tendenci se opakovat, proto patterny, které dobře fungovaly v minulosti, mohou dobře fungovat i v budoucnu. Teď si pojďme říct něco o hlavních patternech Price Action: 

Pin Bar

Pin Bar je nejslavnějším obratovým patternem Price Action. Jde o svíčku s velmi dlouhým knotem a malým tělem, které se nachází na druhém okraji svíčky. Čím delší je knot, tím je signál považovaný za silnější.

Medvědí Pin Bar

Formuje se na vrcholech tržních pohybů, má dlouhý horní stín a malé tělo na druhé straně svíčky. Když cena klesne pod Low Pin Baru, můžeme vstoupit do short pozice se Stop Lossem nad jeho High. 

Price Action - Medvědí Pin Bar

Býčí Pin Bar

Formuje se na dně tržních pohybů, má dlouhý spodní stín a malé tělo na druhé straně svíčky. Když cena vzroste nad High Pin Baru, můžeme vstoupit do long pozice se Stop Lossem pod jeho Low.

Price Action - Býčí Pin Bar

Double Bar: DBLHC a DBHLC

Tento pattern se skládá ze dvou svíček, které mají stejné High/Low.

DBLHC (býčí pattern)

Skládá se ze dvou nebo více svíček se stejným Low (maximální rozdíl 3 ticky/pipy). Zároveň musí poslední svíčka formace zavřít na High předchozí svíčky. Vstupní bod k nákupu je nad High poslední svíčky patternu, Stop Loss pod jejím Low.

Double Bar DBLHC býčí pattern

DBHLC (medvědí pattern)

Skládá se ze dvou nebo více svíček se stejným High (maximální rozdíl 3 ticky/pipy). Zároveň musí poslední svíčka formace zavřít pod Low předchozí svíčky. Vstupní bod k nákupu je pod Low poslední svíčky patternu, Stop Loss nad jejím High.

Double Bar DBHLC medvědí pattern

Rails - Kolejnice

Tento pattern se skládá ze dvou po sobě jdoucích svíček, které jdou rozdílným směrem, zároveň musí mít velmi podobná, až stejná, těla. 

Býčí pattern

První svíčka je medvědí, druhá pak býčí. Vstup do longu je nad High patternu, SL pod jeho Low. 

Rails - Kolejnice býčí pattern

Medvědí pattern

První svíčka je býčí, druhá pak medvědí. Vstup do short pozice je pod Low patternu, SL nad jeho High.

Rails - Kolejnice medvědí pattern

OVB - Engulfing

Pattern se skládá ze dvou svíček (rostoucí a klesající), přičemž druhá svíčka musí plně pohltit první svíčku.

BUOVB (Býčí Engulfing)

Druhá (býčí) svíčka patternu musí plně pohltit první (medvědí) svíčku. Close cena býčí svíčky musí být nad High medvědí svíčky. Nákupní příkaz bude mírně nad High býčí svíčky a SL pod jejím Low.

BUOVB (Býčí Engulfing)

BEOVB (Medvědí Engulfing)

Druhá (medvědí)  svíčka patternu musí plně pohltit první (býčí) svíčku. Close cena medvědí svíčky musí být pod Low býčí svíčky. Prodejní příkaz bude mírně pod Low medvědí svíčky a SL nad jejím High.

BEOVB (Medvědí Engulfing)

IB - Inside Bar

Tento pattern se skládá ze dvou nebo více svíček, kde celá poslední (nebo více posledních) svíčka musí být uvnitř rozpětí té první svíčky. První svíčka definuje celý pattern.

Býčí Inside Bar

Býčí Inside bar se skládá z velké medvědí svíčky a jedné nebo více svíček uvnitř jejího rozpětí. Nákupní pozice je umístěna nad High první medvědí svíčky, SL pod její Low.

Býčí Inside Bar

Medvědí Inside Bar

Medvědí Inside bar se skládá z velké býčí svíčky a jedné nebo více svíček uvnitř její range. Prodejní pozice je umístěna pod Low první býčí svíčky, SL nad její High.

Medvědí Inside Bar

Indikátory Price Action

Jako pomoc při hledání patternů price action bylo vytvořeno několik počítačových indikátorů. Tyto indikátory vyhledávají patterny automaticky. Pomáhají traderům, aby se naučili definovat důležité formace v cenovém grafu a také šetří obchodníkovi čas.

Vezměme si například indikátor Price Action Dashboard pro MT4. Tento indikátor pomáhá najít v grafu tři silné patterny:

 1. Pin Bar
 2. Vertical Bar (BUOVB a BEOVB)
 3. Double Bar (DBLHC a DBHLC)

Tento indikátor je k dispozici ke stažení na internetu. Chcete-li začít, stáhněte si jej a nainstalujte do MT4. Pro instalaci zvolte tento postup:

 • V platformě klikněte na Soubor, pak Otevřít Složku dat
 • Následně MQL4 a Indicators
 • Do složky Indicators zkopírujte soubor s indikátorem
 • Poté restartujte platformu
 • Následně můžete vložit indikátor do grafu prostřednictvím hlavní nabídky platformy - Vložit / Ukazatele / Vlastní / Price Action Dashboard.

Indikátor je standardně nastaven na tři měnové páry - EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Ostatní instrumenty lze přidat ručně pomocí symbolů. Jiné měnové páry, zlato, CFDs atd. Také lze přizpůsobit časové rámce: od M1 až po MN. Ve výchozím nastavení jsou M1-M15 a MN vypnuté.

MetaTrader 4 Price Action Dashboard indikátor

Všechny patterny, které indikátor našel, se objeví v grafu označené smajlíkem a názvem patternu a také ve speciální informační tabuli pod grafem. Kliknutím na požadovaný instrument (časový rámec je uvedený v závorce) ve sloupci Chart se přesunete do grafu s nalezeným cenovým patternem.

Informační tabule indikátoru Price Action Dashboard

Strategie Price Action v praxi

Strategií a přístupů k obchodování PA je mnoho. Výše jsme uvedli některé populární cenové patterny. Výběr patternu je první krok. Začátečníci většinou vyzkouší, jak lehce se jim daří jednotlivé patterny PA v grafu identifikovat.

Poté, co si obchodníci vyberou svůj preferovaný pattern, je potřeba dát dohromady Price Action systém, na jehož základě budou obchodovat. Kompletní Price Action strategie bude obsahovat:

 • Pattern, který bude tvořit signál pro obchod
 • Vstupní podmínky - Kdy a na jaké ceně bude trader, po vytvoření patternu, vstupovat do obchodu
 • Výstupní podmínky - Kdy a na jaké ceně bude trader z obchodu vystupovat a jaký bude Stop loss

Pojďme si nyní jednotlivé fázi podrobněji popsat na konkrétním příkladu.

Výběr Price Action patternu pro obchodování

Výše jsem popisovali cenový pattern Pin Bar. Tento pattern se rozhodneme vybrat, jako základ našeho Price Action systému. Už v tento moment můžeme systém modifikovat.

Můžeme se rozhodnout, že budeme chtít obchodovat pouze určitý typ Pin baru. Například budeme chtít obchodovat pouze v případech, kdy se zformuje Pin bar, jehož stín je 5x delší, než tělo svíčky. Pin bar s takto dlouhým stínem by měl naznačovat silnější vstup nakupujících/prodejců.

Pro účely tohoto příkladu budeme pouze vyžadovat stín minimálně stejně dlouhý jako tělo svíčky.

Definice podmínek pro vstup do obchodu

Když máme jasné podmínky PA patternu, tak musíme definovat podmínky pro vstup. Zde je opět dostatek prostoru pro kreativitu každého tradera. Můžeme použít přístup, kdy budeme vstupovat do:

 • long obchodu při proražení High býčího Pin baru
 • short obchodu při proražení Low medvědího Pin baru

Nebo se můžeme rozhodnout, že využijeme Fibonacciho úrovně. Natáhneme tedy Fibo na vytvořený Pin bar a můžeme vstupovat do pozice na:

 • 61,8% návratu
 • 50% návratu
 • 38,2% návratu

Podmínka pro vstup může být založená i na něčem jiném. Opravdu záleží na každém obchodníkovi, aby zkoušel a testoval různé kombinace, aby dospěl k optimálnímu řešení pro jeho styl obchodování a jeho psychologii.

Pro účely tohoto příkladu budeme chtít vstupovat na 50% Fibo návratu.

Definice podmínek pro umístění Stop lossu

Poté nám už zbývá jen definovat výstupní podmínky. V první řadě bychom měli zadat prvotní Stop loss ihned po otevření pozice. I zde je prostor pro kreativitu každého tradera. Můžeme použít často zmiňovanou poučku o zadání Stop lossu několik ticků/pipů pod Low býčího Pin baru / nad High medvědího Pin baru.
Nebo můžeme zadat Stop loss za úroveň nejbližšího supportu pod Low býčího Pin baru / nejbližší rezistence nad High medvědího Pin baru. Můžeme se rozhodnout umístit Stop loss třeba za úroveň týdenních Pivot pointů.

Možností umístění Stop lossu je mnoho. O finálních podmínkách budou rozhodovat:

 • zkušenosti tradera
 • trh, na kterém bude strategii Price Action obchodovat
 • výsledky testů
 • psychologie tradera

Pro účely tohoto příkladu budeme chtít prvotní Stop Loss v poměru RRR 1:1 vůči TP.

Definice podmínek pro Take Profit (TP)

Teď už nám zbývá pouze definovat podmínky výstupu z pozice v případě, že nebude zasažen prvotní Stop loss a obchod se bude vyvíjet námi očekávaným směrem. Stejně jako u předchozích podmínek i zde je prostor pro obchodníkovu kreativitu.

K definování Take Profit (TP), můžeme přistoupit z pohledu poměru mezi rizikem a ziskem (RRR). V takovém případě spočítáme velikost prvotního Stop lossu a od této hodnoty určíme velikost TP. Např. Prvotní Stop loss je 170 pipů od vstupu. Pokud budeme chtít Price action systém s RRR 1:1, tak TP bude 170 pipů od vstupu. Pokud budeme chtít systém PA s RRR 1:2, tak bude TP 340 pipů od vstupu.

TP můžeme ale definovat třeba na základě Fibonacciho prodloužení. Pokud si na vytvořený Pin bar natáhneme Fibo, tak se můžeme rozhodnout, že TP bude na:

 • 138,2% prodloužení
 • 150% prodloužení
 • 161,8% prodloužení

Nebo můžeme TP umístit na úroveň významného klouzavého průměru, který by mohl tvořit rezistenci pro další pohyb ceny ve směru naší pozice.

Pro účely toho příkladu bude TP na úrovni Fibo prodloužení 150%.

Příklad PA strategie

Když jsme nyní nadefinovali všechny potřebné podmínky, pojďme se podívat na graf, jak to v praxi vypadá.

Na začátek si připomeneme podmínky naší příkladové Price Action strategie.

 • Obchodujeme cenový pattern Pin bar (chceme stín minimálně stejně dlouhý jako tělo svíčky)
 • Vstupujeme na 50% Fibo návratu Pin bar svíčky
 • Take Profit (TP) bereme na 150% Fibo prodloužení Pin bar svíčky
 • Prvotní Stop loss  nastavujeme v poměru RRR 1:1 vůči TP

Graf s vyznačenými obchody

Níže vidíte H1 graf měnového páru EURAUD. Na něm jsme vyznačili 2 medvědí Pin bar svíčky. V grafu je obchodních příležitostí založených na Pin bar svíčce více. Sami si můžete vyhledat ty, které jsme záměrně neoznačili a zjistit, jak by se dané obchody vyvíjely.

Příklad strategie Price Action

První označená medvědí Pin bar svíčka zleva se vytvořila na konci několikahodinového pohybu ceny výše. Následující vývoj ceny byl ale takový, že nikdy nedošlo k návratu ceny výše ke vstupnímu bodu (50% Fibo návratu Pin bar svíčky).

Druhá označená medvědí Pin bar svíčka už přinesla vstup do obchodu. 50% Fibo návratu byla na ceně 1,5938, kam cena došla hned během další svíčky. TP na 150% Fibo prodloužení byl na ceně 1,5910 (tzn. 28 pipů pod vstupem). Úvodní Stop loss bychom tedy podle pravidel našeho PA systému nastavili na 1,5966 (1,5938 + 28). TP byl dosažen poměrně brzy po vstupu.

Jak přistoupit k tvorbě Price Action strategie

Výše jsme podrobně popsali, jak lze vytvořit Price Action strategii. Ideální je, když si nastavíte jasné pravidla a na základě těchto pravidel provedete backtest. Ten by Vám měl prozradit, zda PA strategie má pozitivní očekávání na historických výsledcích.

Pokud jsou výsledky backtestu špatné, tak předtím, než strategii „hodíte do koše“, zkuste měnit jednotlivé parametry (vstup, TP, úvodní SL). Pokud Vám ani změna parametrů nepinese na základě backtestu pozitivní očekávání, pak zkuste jiný Price action pattern.

Možnosti kombinací nastavení parametrů jsou obrovské. V trhu vždy existují příležitosti. Jde jen o to, být dostatečně trpělivý a najít pro sebe výhodu. Jakmile ji objevíte, tak je potřeba s pevnou disciplínou Price Action strategii dodržovat přesně podle pravidel a vyhnout se emocionálním rozhodnutím.

Price Action a Cenové patterny - Shrnutí

Price action je populární a efektivní způsob obchodování, využívající cenové patterny. Je potřeba si uvědomit, že Price Action není jen o tradingových patternech. Jde o propracovaný soubor prvků:

V tomto článku jsme nemohli probrat všechny aspekty obchodování podle Price Action, které jsou nezbytné pro úspěch. Proto doporučuji odbornou literaturu, jako je kniha A. Bashaeva “Price Action Trading Technique”.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak funguje Strategie Pump and Dump? Ukázky a Příklady

Aby mohl obchodník vydělat peníze na akciovém trhu, musí mít buď trpělivost, nebo obchodní systém (např. strategie Pump and Dump o jejíž ukázky a příklady se s Vámi podělíme níže). Trpělivost na trhu cenných papírů vydělává nejvíce. Jediné, co musí obchodník udělat, aby dosáhl zisku, je nakoupit bez pákového efektu akcie několika různých společností (kvůli […]

Další článek

3 Trading Strategie Lindy Raschke

Všeobecně se říká, že v tradingu se pohybuje mnohem méně žen než mužů. To však neznamená, že jejich vliv na tento obor je menší. V tomto článku Vám představíme 3 trading strategie Lindy Raschke, které znamenaly revoluci. Kdo je Linda Raschke? Linda Bradford Raschke je slavná a talentovaná obchodnice. Narodila se v USA v roce […]