Výpočet Ceny Akcie: Podrobný návod jak na to

DOBA ČTENÍ: 8 minVíte, jak udělat výpočet ceny akcie při tzv. korporátních akcích? V reálném světě dochází například ke slučování společností, odprodejům části nebo celé společnosti. Tyto události mají vliv na cenu akcií společnosti. Některé akciové společnosti také vyplácí dividendy, nebo se rozhodnou rozdělit svoje akcie. I tyto korporátní akce mají vliv na cenu akcií a je potřeba udělat výpočet ceny akcie a upravit ji.

V tomto článku Vám ukážeme výpočty, které se používají při úpravě ceny akcií, aby cenové grafy ukazovaly ekonomickou realitu společnosti a aby ceny nebyly narušovány korporátními akcemi.

Neupravená cena vs Upravená cena akcie - příklad Exxon Mobil (XOM)

Níže vidíte graf neupravené (nebo nominální) zavírací ceny společnosti Exxon Mobil (XOM) pro každý den od roku 1996.

Uprava ceny akcii - neupravena cena Exxon Mobil XOM

Tento graf přirozeně nedává žádnou představu o zisku, který by obchodník mohl od roku 1996 dosáhnout. Změny nominální ceny akcie jsou pouze jednou částí investičních výsledků.

Během těchto let vyplatila společnost Exxon Mobil mnohokrát dividendy, což pokaždé způsobilo pokles cen akcií. Exxon také provedl pětkrát rozdělení akcií a tak pětkrát klesla cena akcií.

Společnost Exxon Mobil koupila několik společností a v roce 1999 fúzovala se společností Mobil Oil, což také ovlivnilo cenu akcií. Žádná z výše uvedených událostí však neovlivnila akcionáře, protože změny zůstaly čistě nominální.

Analýza časové řady ceny akcií vyžaduje úpravu nebo odstranění těchto nominálních změn. Historická cena akcií musí být upravena tak, aby data představovala obecný zisk, který by obchodník dosáhl, kdyby držel určité akcie po určitou dobu. Úpravami vytváříme řadu, která odráží dividendy, fúze, spin-offy, rozdělení a další události ovlivňující skutečnou ziskovost akcie.

Každá taková událost nebo změna ve struktuře společnosti vyvolává diskontinuální změny nominální ceny akcií. Kromě toho nejsou tyto změny způsobeny tím, že by prodávající nebo kupující změnili cenu společnosti (tj. Jsou to změny spíše firemní, než tržní). Úpravou ceny se rozumí vyloučení takových událostí.

Níže uvidíte graf upravené ceny akcií Exxonu od roku 1996. Liší se od prvního dramaticky a je mnohem blíže „ekonomické realitě“.

Upravy ceny akcii - upravena cena Exxon Mobil XOM

Každý profesionální analytik ví, že analýza musí být založena na upravené ceně akcií. Existuje však jen málo těch, kteří skutečně znají finanční matematiku potřebnou k úpravě ceny akcií. Samozřejmě se můžete spolehnout na nějakou třetí stranu a získat od nich upravené ceny. Nicméně pochopení toho, jak jsou tyto úpravy ceny akcií provedeny, je klíčem ke skutečně úspěšné analýze.

Principy úpravy Ceny Akcie

Ceny akcií jsou téměř vždy upraveny zpětně. Jinými slovy, v každé časové řadě je cena akcií pro „dnešek“ stejná jako aktuální cena na burze. Veškeré úpravy jsou možné pouze na historických datech.

Úprava historických cen akcií je obvykle multiplikativní. Díky tomu zůstává zisk z držení akcií ve dnech, kdy nedošlo k žádným úpravám nedotčen, bez ohledu na všechny změny. Historicky upravené ceny navíc nikdy nevykazují záporné hodnoty. Někteří však provádějí aditivní úpravy, což vyvolává výskyt negativních cen akcií.

Níže budeme diskutovat o nejčastějších korporátních akcích a jejich úpravách.

Výpočet Ceny akcie při výplatě Hotovostní Dividendy

Dividendy akcie

Když společnost vyplácí dividendy, cena akcie klesá o zaplacenou částku. To je zcela zřejmé: peníze jsou převáděny ze společnosti akcionářům, takže společnost o tuto částku stojí méně. V den výplaty dividend tedy cena akcií klesá o velikost dividendy.

Cena Akcie před Dividendou = Hodnota společnosti / počet vydaných akcií

Cena Akcie po Dividendě = (Hodnota společnosti - Celková vyplacená hotovost) / počet vydaných akcií

= Hodnota společnosti / počet vydaných akcií - Vyplacená hotovost / vydaných akcií

= Cena akcie před Dividendou - Dividenda na akcii

Pro vytvoření konzistentní časové řady upravených cen akcií počítáme faktor úpravy, který odráží pokles cen akcií, a poté vydělí cenu před výplatou dividend tímto faktorem.

Faktor úpravy = (Zavírací cena k datu dividendy + Dividenda na akcii) / Zavírací cena k datu dividendy

Pokud je faktor úpravy multiplikativní konstantou, neovlivňuje to historicky ziskový profil akcie. Zároveň si díky tomuto faktoru můžeme být jisti, že vypočtený příjem v den dividendy lze vysvětlit skutečnými událostmi na trhu a nikoli platbou.

Podívejme se na příklad výpočtů faktoru úpravy po výplatě dividend:

Apple (AAPL) vyplatil 8.7.2014 hotovostní dividendu $ 0,47 na akcii. Ten den byla zavírací cena $ 94,48. Faktor úpravy se vypočítá takto:

F = (94,48 + 0,47) / 94,48 = 1,00497 

Neupravená zavírací cena předchozího dne byla $94,96.

V tomto případě byla upravená zavírací cena o den dříve:

Padj = Punadj / F = 94,96 / 1,00497 = 94,49

Cena za všechny dny před výplatou dividendy se počítá stejným způsobem - vynásobení faktorem (tj. tímto způsobem získáme všechna historická data se „změnami“ vyvolanými výplatou dividendy).

„Splátky kapitálu“ a „zvláštní dividendy“ jsou speciální případy výplaty hotovostních dividend a v těchto případech je cena upravována stejným způsobem.

Výpočet Ceny akcie při Akciové dividendě

Někdy společnosti vyplácejí dividendy ve formě akcií: každý akcionář dostává nové akcie v poměru k tomu, co již drží.

Myšlenkou této platby je snížení ceny akcií. Cena se sníží v poměru vydaných akcií ke stávajícím. Celkové náklady společnosti zůstávají nezměněny, zatímco cena akcií se mění, pokud se také mění počet akcií. Je však třeba poznamenat, že procento vlastnictví, a tedy i náklady na akcie každého akcionáře v dolarech, se nemění.

Cena akcie před dividendou = Hodnota společnosti / Původní počet akcií

Cena akcie po výplatě Dividendy = Hodnota společnosti / (Původní počet akcií + Počet nově vydaných akcií)

Stejně jako dříve, pro vytvoření konzistentní časové řady vypočítáme faktor úpravy, odrážející pokles ceny akcií a poté vydělíme ceny dnů před výplatou dividend tímto faktorem. V tomto případě je faktorem úpravy druhý termín ve výše uvedené rovnici, a proto klam ovlivňující portfolia akcionářů.

Faktor úpravy = Nový počet akcií / Starý počet akcií

= (Původní počet akcií + Počet nově vydaných akcií) / (Původní počet akcií)

Stejně jako dříve, pokud je korekční faktor multiplikativní, nikoli aditivní, neovlivní to ziskovost, pouze „změní měřítko“.

Podívejme se na příklad výpočtů s faktorem úpravy:

3.12.2014, BIOL měl akciovou dividendu 0,5%. 0,5% akciové dividendy znamená, že ke každé akcii, kterou akcionář již vlastní, bude přidáno 0,005 (= 0,5%) nové akcie. Jinými slovy, na každých 200 akcií v portfoliu se přidá 1 nová akcie.

Z tohoto důvodu:

Nový počet akcií = 1,005 × Starý počet akcií

Proto:

Faktor úpravy = Nový počet akcií / Starý počet akcií = 1,005

Neupravená cena akcií den před dividendou byla 2,83.

Takže, upravená cena akcií, v ten den byla:

Padj = Punadj / F = 2,83 / 1,005 = 2,8159

Všimněte si, že pro tyto výpočty nepoužíváme zavírací cenu v den dividendy. 

Akciové dividendy se někdy nazývají Bonusové vydání.

Výpočet Ceny akcie při Rozdělení akcií (Split akcií)

Uprava ceny akcii - rozdeleni akcii

Rozdělení akcií je jako akciová dividenda. Rozdělení akcií způsobí, že se každá stávající akcie rozdělí do několika nových akcií ve stanoveném poměru. Je to přesně jako při akciové dividendě - akcionáři získají nové akcie k těm, které již drží.

Pro rozdělení akcií (split akcií) se faktor úpravy vypočítá stejným způsobem jako u akciové dividendy:

Faktor úpravy = Nový počet akcií / Starý počet akcií

Pojďme se podívat na příklad rozdělení akcií:

Chesapeake Utilities Corp. (CPK) rozdělil k 9.9.2014 akcie 3 ku 2. Tudíž namísto každých 2 stávajících akcií, nově akcionáři vlastnili 3 akcie.

Jinými slovy, ke každým 2 akciím, které již vlastnili, byla přidána 1 akcie. To je naprosto stejné jako výplata akciové dividendy ve výši 50%.

V tomto případě:

Nový počet akcií = (3 / 2) x Starý počet akcií

Tedy:

Faktor úpravy = Nový počet akcií / Starý počet akcií = 1,5

Den před rozdělením akcií byla neupravená cena akcií 69,41.

Upravená cena akcií tedy byla:

Padj = Punadj / F = 69,41 / 1,5 = 46,273

Rozdělení akcií se také někdy nazývá Bonusové vydání.

Výpočet Ceny akcie při Reverzním rozdělení akcií

Reverzní rozdělení akcií se liší od běžného rozdělení v tom smyslu, že akcionáři nezískají více, ale méně akcií. Namísto zvyšování počtu akcií v portfoliu jej reverzní rozdělení ve stanoveném poměru sníží.

Dokud celkový počet akcií po reverzním rozdělení poklesne, cena akcií roste. Náklady společnosti se touto korporátní akcí nemění.

Stejně jako dříve:

Faktor úpravy = Nový počet akcií / Starý počet akcií

Proto je faktor úpravy při reverzním rozdělení akcií menší než 1.

Pojďme se podívat na příklad reverzního rozdělení akcií.

PostRock Energy Corp. (PSTR) provedla 1.5.2015 reverzní rozdělení akcií v poměru 1 až 10.

Nový počet akcií = (1 / 10) × Starý počet akcií

Takže:

Faktor úpravy = Nový počet akcií / Starý počet akcií = 0,1

Neupravená cena akcií v den před reverzním rozdělením činila 0,4442.

Takže upravená cena akcie:

Padj = Punadj / F = 0,44442 / 0,1 = 4,442

Reverzních rozdělení akcií se také nazývá konsolidace.

Složitosti úpravy Ceny akcie

Slozitosti upravy cen akcie

Dokonce i letmý pohled na proces úpravy cen je dostačující k tomu, abychom si uvědomili, kolik práce je zapotřebí pro sběr nezkreslených, dobře upravených historických dat o cenách akcií. I když na tom není v podstatě nic složitého, proces vytváření databáze je však namáhavý a únavný.

Jen v roce 2015 došlo k 20 000 výplatám dividend - jedná se pouze o jeden typ korporátní akce. Existují také rozdělení, fúze, reverzní rozdělení, konsolidace, akvizice, vydávání práv, zpětné odkupy, atd. Když dojde k některé z těchto událostí, je třeba přepočítat všechny historické údaje o ceně akcií společnosti.

To znamená, že každý den se přepočítává mnoho tisíc řádků dat (250 řádků dat za rok) a OHLCV pro každou akcii. A na veřejných trzích v USA existují tisíce společností.

Celkově lze říci, že údržba databáze historických cenových dat akcií je velké množství práce, která vyžaduje odbornost a úsilí. Proto na trhu dominuje malý počet vysoce profesionálních poskytovatelů dat: nízká profesionalita znamená prohru s konkurencí. Ve světě akcií, stejně jako kdekoli jinde, získáte to, za co zaplatíte.

Korporátní události v Multi-asset Obchodní platformě R Trader

Pokud z nějakého důvodu nejste obeznámeni s multi-asset obchodní platformou R Trader, můžete začít s informacemi v tomto příspěvku.

Long (nákupní) pozice

Klient, který má otevřenou long pozici v rozhodný den pro výplatu dividend, bude mít na svém účtu v den výplaty dividendy připsanou částku odpovídající vyplacené dividendě.

Operace se projeví v okně Informace o účtu - záložka Historie - položka Cash Corrections.

Short (prodejní) pozice

Klientovi, který má otevřenou short pozici v rozhodný den pro výplatu dividendy, bude z jeho volných prostředků odečtena částka odpovídající vyplacené dividendě. Operace se projeví v okně Informace o účtu - záložka Historie - položka Cash Corrections.

Přidělení dividend

Přidělení dividend je vklad/výběr na účet/z účtu v den výplaty dividendy, v 15:00 hodin času serveru. Tato operace se projeví v záložce Historie.

U long pozice bude hotovostní dividenda ve výši:

Dividenda na akcii * Objem

kde

Objem = Kontrakt * Velikost kontraktu

V případě short pozice bude částka hotovostní dividendy:

(-1) * Dividenda na akcii * Objem

kde

Objem = Kontrakt * Velikost kontraktu

Rozdělení akcií

V případě rozdělení akcií se nezbytná oprava pozice klienta projeví na jeho obchodním účtu v souladu s parametry rozdělení.

Postup při Rozdělení akcií

Procedura rozdělení akcií se provádí na serveru denně v 15:00 času serverů. Tato operace odstraní všechny aktivní čekající příkazy (Limit, Stop) pro danou akcii.

Pro všechny otevřené short a long pozice se vypočítá vážená průměrná cena a objem. Dojde k rozdělení a je stanovena nová cena a objem. Informace jsou přiřazeny long a short pozicím s maximálním objemem.

Pokud jsou v obchodě zlomky akcií, jsou tyto akcie vyřazeny a přeměněny na účetní operaci - Split Cash Correction. Objem dalších obchodů v dané akcii je zúčtován a převeden do Historie obchodování.

Dílčí úprava akcie

Pokud korporátní akce vyústí v zlomkovou pozici, společnost RoboForex si vyhrazuje právo vložit položku, která bude vyplacena na účet klienta, jako účetní operace.

Ostatní korporátní akce

Pokud jsou akcie vyloučeny ze seznamu burzy, sloučeny, koupeny jinou společností, nabídnuty do nabídkového řízení nebo rozděleny mezi akcionáře, bude pozice klienta uzavřena za poslední tržní cenu.

Otevřít Obchodní Účet


Odmítnutí odpovědnosti:
Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z konkrétního názoru autorů. Tento článek nesmí být považován za obchodní radu nebo výzvu k akci. Autor článku nebo společnost RoboForex nenese odpovědnost za výsledky obchodů vyplývajících z použití obchodních doporučení a recenzí obsažených v tomto dokumentu.
[wpforms id="5765" title="false" description="false"]

Comments

Předchozí článek

Kdo jsou hráči na finančním trhu

V tomto článku se podrobněji podíváme na to, kdo jsou hráči na finančním trhu (nazývaní též účastníci na finančním trhu). Mějte na paměti, že od samého začátku se účastníci budou výrazně lišit v závislosti na segmentu trhu. V první řadě bychom si měli ujasnit, co je to finanční trh. Je to obchodní platforma nebo skupina […]

Další článek

Obratová Formace 1-2-3 a 2B Pattern: Obchodujte jako Victor Sperandeo

Naučte se, jak zakreslovat trendové linie, identifikovat obratové formace 123 a pattern 2B podle Victora Sperandeo. Čtěte podrobnosti ZDE...