Pattern Wolfe Waves (Wolfovy vlny) - Popis a Trading strategie

POČET SHLÉDNUTÍ: 33 views
DOBA ČTENÍ: 6 minWolfe Waves (Wolfovy vlny) jsou ve skutečnosti cenovým patternem klínů. Podle autora této metody by měl každý obchodník mít své vlastní jedinečné způsoby obchodování a používat netradiční obchodní nástroje, aby se odlišil od ostatních účastníků trhu.

Pattern Wolfe Waves je schopen poskytnout začínajícímu obchodníkovi klíč k novému porozumění chování trhu. Nicméně, stejně jako u jakékoli jiné trading strategie nebo technického nástroje (bez ohledu na to, jak úspěšná je jeho obchodní historie), do značné míry záleží na rukou, do kterých se tento nástroj dostane.

V tomto článku si vysvětlíme, co jsou Wolfe Waves (Wolfovy vlny), a na konkrétních příkladech ukážeme, jak je zakreslovat a využít pro trading.

Trading patterny obecně

Je potřeba si uvědomit, že kromě toho, že máme vlastní obchodní metodu, měli bychom se naučit čekat na vytvoření daného patternu, připravit se předem na jeho obchodování, sledovat jeho formování a být připraveni ke vstupu do obchodu.

Pokud se aktuálně na trhu pattern nevyskytuje, bude moudřejší jen čekat a zůstat mimo trh. A věřte mi, můžete být klidní. Hledaný pattern se dříve nebo později určitě objeví, když ne dnes nebo zítra, tak třeba za týden.

Jakákoliv grafická analýza trhu je velmi subjektivní. Abyste mohli v budoucnu jasně identifikovat pattern Wolfe Waves, je potřeba získat zkušenosti s jeho používáním a identifikací v trhu.

Co jsou to Wolfe Waves (Wolfovy vlny)

Podle zkušeností obchodníků se tento pattern často objevuje jako nepravidelný pattern Head and Shoulders (Hlava ramena). U Wolfe Waves však nečekáme, až dojde k proražení linie krku, ale místo toho očekáváme odraz od této úrovně a pohyb opačným směrem.

Pro začátečníky bude pravděpodobně snazší hledat právě tuto strukturu trhu.

Struktura Wolfe Waves

Wolfe Waves jsou cenovým patternem založeným na klínu. Podle autora je důležité vědět, jak do grafu zakreslit trendovou čáru a také mít přehled o tom, kam ji zakreslit.

Ve skutečnosti je nejdůležitější rozpoznat samotný model a nakreslit několik linií, aby bylo možné definovat vstupní bod a vypočítat potenciální zisk, který pattern přinese.

Tento model pomáhá také definovat cíl a odhadovanou dobu jeho dosažení. Odhady času však nejsou příliš spolehlivé. To důležité, co si odnést je, že pattern je založen na klínu.

Jak Zakreslit Wolfe Waves v grafu

Pattern lze symbolicky rozdělit do dvou variant:

  1. varianta pro nákup, kde se očekává růst ceny
  2. varianta pro prodej, kde se očekává odraz a pokles

Wolfe Waves (Wolfovy vlny) pro nákup

Pojďme teď probrat Wolfe Waves (Wolfovy vlny) pro nákup, známé také jako býčí Wolfe Waves.
Důležité je najít bod 2, což je v našem případě hlava nepravidelného patternu Hlava a ramena a zároveň vrchol. Bod 3 je Low prvního poklesu. Bod 1 je začátek růstu ( měl by ležet nad bodem 3, ale pod bodem 2).

Přes body 1 a 3 je nakreslena linie krku nepravidelného patternu Hlava ramena. V okamžiku testování této linie nečekáme proražení. Naopak očekáváme, že cena zde začne růst.

Bod 4 je konec růstu, měl by být pod bodem 2, ale nad bodem 1. V bodě 5 očekáváme začátek růstu a realizaci býčí Wolfe Wave.

Wolfe Waves (Wolfovy vlny) pro nakup

Abychom stanovili ziskový cíl, měli bychom nakreslit trendovou čáru mezi body 1 a 4 - tím vznikne linie pro profit. Autor ji také nazývá tzv. Sweet Zone. Abychom ji definovali, musíme použít čáru nakreslenou mezi body 2 a 4 na úroveň bodu 3, tímto způsobem definujeme oblast, kam až může cena klesnout před začátkem růstu.

Wolfe Waves (Wolfovy vlny) pro prodej

V případě medvědího Wolfe Wave je pattern zakreslen zrcadlově jako vzhůru nohama obrácený nepravidelný vzor Hlava ramena. Bod 1 bude začátkem poklesu. Bod 2 stanoví místo, kde se pokles zastaví a promění se v růst, tj. bude minimem pohybu. Bod 3, z kterého začne další pokles, by měl být výše než bod 1.

Wolfe Waves (Wolfovy vlny) pro prodej

Bod 4 je místem, kde se pokles zastaví (měl by být níže než úroveň bodu 1, ale ne pod bodem 2). Následuje růst a formování bodu 5, kde se očekává pokles ceny. K definování cíle poklesu se použije čára procházející body 1 a 4.

Jak obchodovat Wolfe Waves (Wolfovy vlny) na Forexu

Tyto patterny lze obchodovat na různých časových rámcích.

AUD/USD na H4 grafu

Jako příklad si můžeme ukázat pattern na H4 grafu na měnovém páru AUD/USD.

Jak můžete vidět, pár se po silném poklesu pokusil o korekci. Dalo by se předpokládat vytvoření obráceného patternu Hlava ramena, po kterém by měl následovat další růst.

Důležitým bodem je zde však sklon linie krku proti předchozímu trendu. To znamená, že tento pattern je nepravidelný a neměli bychom proto očekávat žádný další růst. Při celkovém pohledu se tento pattern jeví jako medvědí Wolfe Wave. V okamžiku testování úrovně 0,7070 došlo k odrazu a výraznému poklesu. Stojí za povšimnutí, že cena se nedostala příliš do Sweet Zone.

Wolfe Waves (Wolfovy vlny) AUDUSD na H4 grafu

Pokles je potvrzen proražením trendové linie a uzavřením pod 0,6950. Scénář přestane být platný v případě silného růstu a proražení 0,7130, což by znamenalo proražení ze Sweet Zone. Silný pokles byl ve směru aktuálního downtrendu, takže obchodování patternu bylo v souladu s dalším potenciálním poklesem.

USD/CHF na H4 grafu

Na býčí Wolfe Waves se pojďme podívat na páru USD/CHF. Zde se cena pohybuje do strany. Jak je vidět na grafu, máme zde horní a dolní hranu range, ale žádný jasný trend. V pohybu do strany se může objevit několik patternů za sebou. To je přesně to, co je vidět i v tomto příkladu.

Vytvořil se pattern Hlava ramena, ale linie krku je nakloněna dolů, což není charakteristické pro obratový pattern.

Wolfe Waves (Wolfovy vlny) USDCHF na H4 grafu

Z tohoto důvodu můžeme očekávat, že tato linie nebude proražena. Místo toho jsme připraveni na odražení a růst do cílové linie vytvořené mezi body 2 a 4. Cílovou cenou pro růstu a realizaci patternu je úroveň 0,9940, kam cena o něco později došla. Platnost tohoto scénáře by byla ukončena, pokud by cena klesla pod 0,9750, což by znamenalo proražení Sweet Zone (po tomto proražení je již zbytečné pozici držet).

Zajímavou variantou použití patternu může být nákup v bodě 5. Umístění tohoto bodu můžeme předpokládat již v okamžiku vytvoření bodu 4. Autor však nedoporučuje prodej od bodu 4.

Nicméně takový přístup může obecně také fungovat, protože základem struktury je pattern Hlava ramena a v tomto patternu je optimálním vstupním bodem zformování pravého ramene.

ETH/USD na H4 grafu

V dalším příkladu se podívejme na býčí Wolfe Wave, která se formuje na grafu kryptoměny Etherea.

Wolfe Waves (Wolfovy vlny) ETHUSD na H4 grafu

Cena tlačí na úroveň bodu 4. Lze očekávat, že ETH klesne na 157,00, odkud bychom mohli doufat v růst s cílem na 245,00. Scénář bude neplatný, pokud cena klesne pod 100,00.

Jak vidíme, Sweet Zone leží docela hluboko. Začátek růstu může být potvrzen proražením klesající trendové linie nakreslené mezi body 2 a 4 a uzavřením nad 205,00.

Kombinace Wolfe Waves (Wolfovy vlny) a MACD

Někteří obchodníci si samozřejmě přizpůsobují pattern a přidávají k němu své vlastní myšlenky. Například můžeme přidat indikátor MACD jako potvrzení v okamžiku vytvoření bodu 5. Na MACD pak čekáme na vznik divergence. Tuto kombinaci můžete vidět na příkladu na měnovém páru USD/JPY níže.

Kombinace Wolfe Waves (Wolfovy vlny) a MACD

Jakmile signální linie unikne z oblasti histogramu, můžeme zvážit otevření shortových pozic. A co víc, riziko bude výrazně nižší než u Sweet Zone.

Další možností bude nakreslit trendovou čáru po otestování bodu 5. Zde čekáme na proražení této linie a teprve poté se rozhodneme pro zadání shortové pozice na páru USD/JPY.

Wolfe Waves (Wolfovy vlny) USDJPY na H4 grafu

Stop Loss je v tomto případě umístěn za bod 5, což je opět mnohem méně než celá Sweet Zone. Zároveň však neshortujeme možné maximum a část pohybu nám bude chybět.

Pattern Wolfe Waves (Wolfovy vlny) - Závěr

Tento způsob obchodování má velké výhody, jako jsou:

  • jednoduchá pravidla pro vstupy a výstupy z trhu s jasnou strukturou pohybu cen
  • není třeba použít další metody analýzy
  • tento přístup je stejně vhodný pro začátečníky i zkušenější obchodníky

Existují však i určité nevýhody:

  • Identifikace a hledání vzorců v grafu je docela subjektivní disciplínou, takže úspěch hodně závisí na zkušenostech a schopnostech každého obchodníka
  • Důležitou součástí je příprava na obchodování a schopnost čekat na dokončení patternu na cenových grafech.

Nelze také zapomenout na obchodování ve směru aktuálního trendu, ve většině případů se Wolfe Waves vytvoří proti současnému trendu a možnost úspěšného zobchodování takového patternu je pak nižší. Pokud je však pattern v souladu s aktuálním trendem, signál je mnohem silnější.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak funguje Fractals indikátor: Popis a nastavení

Fractals indikátor byl navržen a zpopularizován Billem Williamsem, autorem jednoho z nejpopulárnějších tradingových systémů a knihy “Trading Chaos”. Tento nástroj je technický indikátor, který umožňuje v grafu detekovat lokální extrémy. Prolomení těchto úrovní může být dobrým znamením budoucího směrového pohybu. V tomto článku se dozvíte, co je Fractals indikátor, jak ho používat. Navíc ukážeme několik […]

Další článek

Cena ropy na burze: Nejméně jasná investice v březnu 2020

Cena ropy na burze a její chování v poslední době vyvolává množství otázek, alarmujících situací i celou škálu lidských emocí. V březnu 2020 zaznamenala cena ropy snad nejvíce stresující období posledních let. Těžké časy však ještě neskončily. V tomto článku zjistíme, co se děje a co všechno se může dít dál s cenou ropy na […]