Money Management: What Is It? Part 1

Money Management 2020: Historie, Pravidla, Rady

POČET SHLÉDNUTÍ: 15 views
DOBA ČTENÍ: 7 minMoney Management je jednou z nejdůležitějších složek tradingu a investování. V tomto článku probereme jeho historii a pokusíme se Vám také vysvětlit, co je to kapitál a jak ho spravovat pro dosažení různých výsledků.

Pokud používáte money management, jste předurčeni k úspěchu.

Obchodnické pořekadlo

Definice Money Managementu

Klasická definice money managementu (řízení peněz) je způsob správy Vašich finančních prostředků (Vašeho kapitálu). To zahrnuje využívání nástrojů a metod pro spoření a zvyšování hodnoty Vašeho jmění. Zahrnuje také samozřejmě řadu pravidel a postupů současně zaměřených na minimalizaci rizik a maximalizaci Vašeho zisku.

Začínající obchodníci často považují money management za nudnou administrativní práci. Přelstění a dobytí trhu s rychlým ziskem se totiž zdá být mnohem vzrušující. Krátkodobé úspěchy Vám sice dodají vítězný pocit, ale podaří se Vám jen vzácně. Takový přístup vede k neúspěchu, jelikož jde v podstatě jen o hru si s trhem s absencí jakéhokoliv řádného systému. Teprve poté, co si obchodník uvědomí, že obchod vyžaduje strategii a plán, začíná zvažovat studium určitých modelů money managementu.

Moneay Management

Co je to kapitál

Kapitál lze definovat z různých hledisek a úhlů pohledu. Obecně je kapitál souhrnnou hodnotou vynaložených prostředků a úsilí. Pod pojmem kapitál také můžeme mít na mysli jakákoliv tržní aktiva produkující majiteli zisk, které nashromáždil odděleně od běžných zdrojů. Jinými slovy – Váš kapitál je vyjádřením materiální, finanční či duševní hodnoty, která je hnacím motorem Vašeho podnikání. Kapitál je hlavním zdrojem bohatství jeho vlastníka. Dynamika kapitálu je důležitým měřítkem a ukazatelem úspěšnosti firmy a tržní ceny společnosti.

Money Management - Historie a akademický vývoj

Základní principy money managementu byly původně vyvinuty pro hry.

Chvíle, kdy se zrodil nápad money managementu, přišla v roce 1738 s publikováním článku Daniela Bernoulliho, který předkládal teorii očekávaného užitku. V tomto článku autor konstatoval, že logaritmická funkce užitkovosti vychází z lidské přirozenosti. Poznamenal také, že pokud zisk místo výběru znovu investujete, je pro vyhodnocení rizikovosti celého obchodu nutné zvlášť vyhodnotit průměrnou geometrickou hodnotu pravděpodobnosti každého možného výsledku obchodu (úroveň rizika každého projektu).

1936 - 1956

V roce 1936 D. J. Williams ve článku „Spekulace a arbitráž“, zabývajícím se obchodem s bavlnou, uvedl, že spekulant musí v budoucnu hazardovat s reprezentativní cenou. Autor dále uvádí, že ztráty a zisky obchodníků jsou znovu reinvestovány na trhu. Taková cena je vypočítávána jako geometrický průměr všech možných ohodnocení za daných podmínek. Rozdělení pravděpodobnosti každé cenové hodnoty může vypadat následovně: 20% pravděpodobnost, že cena bude X, 30 % pro Y a po určité době 50 % pro Z.

V roce 1944 matematik John von Neumann spolu s ekonomomem Oscarem Morgensternem vydali knihu „Teorie her a ekonomického chování“, která tvoří základ pro moderní teorii her. V ní popsali po nich pojmenovanou funkci užitku, která je matematickým očekáváním užitku věcí s danou mírou pravděpodobnosti. To znamená, že užitek je přímo úměrný rozdělení pravděpodobnosti.

V roce 1956 vydal vědec z Bellových laboratoří Larry John Kelly Jr. publikaci „A New Interpretation Of Information Rate“ (Nová interpretace míry informací). V této práci Kelly ukázal, že k dosažení maximálního zisku by měl hráč maximalizovat očekávanou míru logaritmu jeho kapitálu, pokud mluvíme o gamblerství. Předpokladem je, že kapitál se nekonečně dělí a je reinvestován. Tento systém je složitý, jelikož pro správné fungování vyžaduje vyhodnocení pravděpodobností výsledku. Jinými slovy, Kellyho vzorec zodpovídá klíčovou otázku každého obchodníka: Jak vstoupit do obchodu s nadějí na pozitivní růst?

 f=b*p-q/b

 Kde je:

 • b kurz vypsaný na sázce – to co můžete vyhrát
 • p pravděpodobnost výhry
 • q pravděpodobnost prohry

1962 -1995

V roce 1962 Edward O. Thorp, americký profesor matematiky, spisovatel a hráč blackjacku, napsal dílo nazvané „Beat the Dealer“ (Poraz dealera), které se stalo jakousi klasikou a je první knihou, ve které je matematicky dokázáno, že v blackjacku lze vyhrát pomocí počítání karet.

V roce 1976 Harry Max Markowitz konstatoval, že ustanovení posloupnosti herní situace a minimalizačního kritéria očekávaného logaritmu ziskovosti portfolia (převzaté od Mertona a Samuelsona (1974) a Goldmana (1974)), definující asymptotickou optimalitu managementu, jsou nepřijatelná. Jsou totiž v rozporu s myšlenkou, že standardní typ hry vyžaduje srovnání strategií. Markowitzovým kritériem při tvorbě portfolia je poměr ziskovosti k riziku (účinnost správy portfolia). Liší se od Kellyho kritéria, které definuje míru růstu kapitálu se zajištěním reinvestice příjmu. Vlivem reinvestování může za určitých podmínek Kellyho správa prostředků způsobit vážné ztráty.

V roce 1990 napsal Ralph Vince knihu „Portfolio Management Formulas“, popularizující a rozšiřující Kellyho vzorce, které představil jako metodu definice velikosti pozic pod názvem „optimální F“.

V roce 1992 Vince publikoval „The Mathematics of Money Management“, ve které propojil své „optimální F“, zabývající se velikostí pozic, s optimálním managementem portfolia.

Třetí knihu, zabývající se managementem peněz, napsal Vince v roce 1995. V ní do hloubky popsal svou metodu „optimálního F“ a popsal nový model tvorby portfolia.

1996 - 2004

V roce 1996 Browne a Whitt analyzovali Bayesovu teorii hazardu a investic, v níž základní náhodný proces obsahuje hodnoty nezjistitelných náhodných proměnných. Dále také zobecnili Kellyho kritérium.

Představme si, že existují dva důvody pro to, proč je tráva mokrá: Bylo spuštěno travní zavlažování, anebo pršelo. Předpokládejme také, že déšť ovlivňuje funkci travního zavlažování (nelze jej spustit, pokud prší). Poté lze situaci modelovat názornou Bayesovou sítí. Všechny tři proměnné mohou být buď T (true), nebo F (false).

Money management - Bayesova teorie

V roce 2002 Evstigneev a Schenk-Hoppe prokázali, že jakákoliv investiční strategie, která zahrnuje refinancování stejnoměrné části kapitálu, poskytuje majiteli pozitivně rostoucí exponenciální křivku růstu jeho jmění na trhu. Dále jsou ceny popsány jako neměnný náhodný proces a cenové vztahy jsou nedegenerovatelné (za předpokladu, že investor obchoduje alespoň se dvěma aktivy).

V roce 2004 se Anderson a Faff pokusili obchodovat za pomoci jednoduchých a dostupných pravidel na pěti trzích futures a znovu investovali zisk dle optimální metody F, kterou popsal Vince. Dospěli k závěru, že ve spekulativním obchodování termínových kontraktů je pro money management důležitější ziskovost aktiv. Prokázali zásadní rozdíly v úspěchu obchodníků v závislosti na jejich agresivitě.

Pravidla Money Managementu

Dokud obchodník využívá svůj kapitál (vklad), jako nástroj k práci, money management hraje v obchodování zásadní roli. Řádný money management je stejně zásadní věc, jako správné užívání dalších strategií. Veškerá pravidla a zásady money managementu lze rozdělit do tří skupin:

 • Management vkladu
 • Výpočet objemu obchodu
 • Pravidla obchodování

Management vkladu 

Pravidla managementu vkladu říkají, jakou částku lze z účtu vybrat a která část má být ponechána pro budoucí obchodování. Správa vkladu Vám umožňuje stanovit si konkrétní cíle. Velikost vkladu slouží jako ukazatel, který obchodníkovi pomáhá porozumět kdy použít jednotlivé postupy. Zde obchodník určuje, jak vysoké části jeho příjmu uvolní pro klíčové složky rozvoje.

Pro příklad – obchodník začal pracovat s vkladem 1 000 dolarů. V rámci své strategie managementu zůstatku obchodník po dosažení vkladu 2 000 dolarů čtvrtinu vybere a další čtvrtinu ponechá ve hře pro otevření paralelního účtu či za úmyslem agresivnějšího obchodování.

Pravidla Money Managementu

Výpočet objemu obchodu

Tohle odvětví money managementu má co do činění s risk managementem. Obchodník porovnává velikost lotů s velikostí vkladu pro maximalizaci zisku a zaroveň se snaží vyhnout vážné ztrátě v případě neúspěchu.

Ztráta či propad nejsou nahodilými jevy, jsou přirozené. I pokud obchodník nejefektivněji využívá svou strategii, některé z obchodů mohou být ztrátové. Za předpokladu, že řada neúspěšných obchodů zlikviduje Váš vklad, následná velikost vkladů by měla stačit místo 4-5 obchodů na 20-30 obchodů. Zákon pravděpodobnosti Vám poté bude hrát do karet.

Efektivní výpočet velikosti obchodů (tj. počet lotů) Vám umožní zůstat v plusu i když bude půlka obchodů ztrátová. Toho je možné dosáhnout různými technikami, jako například snižování lotů v době propadů a zvyšování, pokud se obchodník pohybuje v souladu s trhem. Následkem toho tak pár obchodů pokryje ztrátu z celé série těch neúspěšných.

Velikost ztráty po stop lossu navíc závisí na velikosti lotu. Velikost ztráty se obvykle rovná jedné třetině Take Profitu, nicméně je ovlivnitelná v závislosti na použitém nástroji, volatilitě a strategii.

 Výpočty lze provádět různými způsoby:

 • na základě velikosti kapitálu
 • na základě pravidel zvolené strategie
 • na základě potenciální ztráty

Objem lotů se například může zvedat s velikostí vkladu, což pomůže navyšovat kapitál rovnoměrněji, avšak rychleji. Pokud je vklad obchodníka 1 000 dolarů a lot je 1 %, dělá to 10 dolarů. Pokud však velikost vkladu činí 20 000 dolarů, lot se změní na 200 dolarů.

Money Management - Tradingová pravidla

Na základě strategie a stylu obchodování si obchodník vytvoří vlastní soubor pravidel, která slouží ke zmírnění negativních aspektů používané strategie.

Příklady těchto pravidel jsou následující:

 1. Pokud přijdou 2-3 za sebou jdoucí ztrátové obchody, dnes již nebudu obchodovat
 2. Pokud úroveň vkladu za poslední měsíc klesla o více než 20 %, měl bych si dát na 2-3 týdny pauzu
 3. Pokud je denní zisk 2-5 %, dnes již nebudu obchodovat
 4. Pokud obchodník více než 3x za den poruší pravidla Money Managementu, měl by přestat a znovu začít obchodovat nejdříve další den
 5. Neměly by být zároveň prováděny více než 2 obchody v jednu chvíli, a ne více než 5 obchodů během jednoho dne

Všechna podobná pravidla jsou otázkou volby v závislosti na zkušenostech obchodníka a na okolnostech obchodu.

Psychologické aspekty Money Managementu

Dodržování pravidel money managementu pomáhá obchodníkovi budovat ukázněnost a cítit se bezpečně. V první řadě by měl obchodník určit velikost lotu, se kterou se mu bude pohodlně pracovat a případný propad mu nesebere chuť obchodovat.

Přísný money management ochraňuje obchodníka před následky chamtivého chování, dokud se vyhýbá pokušení otevírání velkých obchodů založených na štěstí.

Money management navíc pomáhá vyrovnat se s obavami v době, kdy obchodník mění svou strategii (z nudy či z jiných důvodů) a zmateně vstupuje do obchodů. Management peněz brání  obchodníkovi ve ztrátě vkladu.

Obchodník si musí uvědomit, že propadům nelze předejít, ale jejich následky mohou být optimalizovány. Takové zjištění zvýší jejich sebevědomí a pomůže jim udržet emoce na uzdě, což pomáhá předejít zbrklým, emocionálním rozhodnutím.

Money Management - Praktické rady

Hlavním úkolem obchodníka je naspořit a poté zvýšit svůj kapitál. Money management tedy přichází na řadu při vytvoření obecné strategie správy jeho aktiv.

Pro každý úkon by měl obchodník nejprve vyhodnotit riziko a až teprve poté potenciální zisk. Pokud je obchodník úspěšný, velikost lotu může být zvednuta o 1-2 %. Nicméně pokud následuje řada ztrát, měla by být velikost pozic snížena. Rovněž se doporučuje vlastnit paralelní účet a neobchodovat s veškerým kapitálem.

Obchodů by nemělo probíhat příliš mnoho, pokud to však není smyslem strategie, jako v případě scalpingu. Pokud jsou obchody příliš hojné, zvýší se risk, stejně jako psychický tlak na obchodníka a pravděpodobnost způsobení chyby.

Pokud chcete blíže poznat nejpopulárnější metody Money Managementu, tak čtěte zde.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Indikátor Parabolic SAR - Popis a Obchodování (2020)

Parabolic SAR je indikátor, jehož autorem je J. Welles Wilder. Poprvé jej použil v roce 1976. Ve své knize "New Concepts In Technical Trading Systems" uvedl Wilder několik indikátorů: Parabolic SAR, RSI, ADX. V tomto článku se dozvíte co je to Parabolic SAR, jak indikátor Parabolic SAR nastavit v obchodní platformě MetaTrader 4. K tomu […]

Další článek

Jaké jsou nejpopulárnější metody Money Managementu (MM)

V našem předchozím článku jsme probrali hlavní myšlenku Money Managementu, jeho historii a pravidla. Ve tomto článku se proto zaměříme na nejpopulárnější metody Money Managementu. Nikoho by snad nenapadlo namítat, že jedním z nejdůležitějších prvků jakéhokoliv obchodního systému je parametr, který signalizuje směr pozice při otevření. Money Management pomáhá použít k obchodování takovou část Vašeho […]