Jaké jsou nejpopulárnější metody Money Managementu (MM)

DOBA ČTENÍ: 5 minV našem předchozím článku jsme probrali hlavní myšlenku Money Managementu, jeho historii a pravidla. Ve tomto článku se proto zaměříme na nejpopulárnější metody Money Managementu.

Nikoho by snad nenapadlo namítat, že jedním z nejdůležitějších prvků jakéhokoliv obchodního systému je parametr, který signalizuje směr pozice při otevření. Money Management pomáhá použít k obchodování takovou část Vašeho vkladu, která je v závislosti na Vašem plánu optimální pro dosažení Vašeho cíle.

Každý z uvedených modelů odráží nejčastější přístupy obchodníků k Money Managementu. Podíváme se na výhody i nevýhody těchto systémů. Nejzkušenější a nejšikovnější obchodníci občas tyto modely kombinují, avšak výhradně v souladu s jejich obchodními strategiemi.

Metody Money Managementu

Nyní si rozebereme nejoblíbenější metody Money Managementu, které jsou obecně přijímány. Začněme tedy tím nejdůležitějším.

Metody Money Managementu

Obchodování s celým kapitálem

Při strategiích tohoto typu je každý obchod prováděn s maximálním množstvím lotů (objemem lotů). Obchodník spoléhá na aktuální či budoucí silný pohyb trhu, což vede k rychlém navýšení vkladu.

Výhody

Zisk zde v závislosti na velikosti vkladu může dosahovat maximálních hodnot. Jinými slovy, čím vyšší vklad, tím více otevřených pozic a tím vyšší zisk.

Nevýhody

Na druhé straně mince však stojí úměrně vysoký risk. V případě ztrát se vklad snižuje extrémně rychle. Nezapomínejme ale na to, že prakticky jakákoliv obchodní strategie nese 100 % riziko ztráty. S tímto přístupem k Money Managementu Vás může první ztráta vyřadit a nedosáhnete žádných “úspěchů”. Tato metoda se tedy vyplatí použít pouze u strategií s velkou matematickou pravděpodobností, vysokou úrovní zisku a nízkými riziky.

Fixní velikost lotu

Tento postup je nejjednodušší a nejoblíbenější metodou money managementu. Myšlenkou metody je zvolení jednotného objemu lotu pro Vaše pozice. Veškeré pozice jsou otevírány s předem stanoveným stejným počtem lotů (tj. 0,1 nebo i 1, 2, 3, 4, 5 či 10, bez ohledu na zisk/ztrátu z předchozího obchodu, aktuální velikost vkladu či jiné aspekty obchodování).

Výhody

Jedná se o jednoduchý a snadno aplikovatelný systém. Na rozdíl od systému předchozího (ve smyslu snižování a zvyšování vkladu) platí následující: Čím větší je vklad, tím nižší je riziko.

Nevýhody

Nevýhodou (v základní variantě) je nedostatek některých reakcí na změny velikosti vkladu. Pokud je vklad příliš nízký, potom velikost lotu (a tedy i risk) může být vysoká. Pokud se vklad zvýší, velikost lotu může být na druhou stranu příliš nízká a tím snižovat ziskovost. Dokud zůstává výše výdělků a ztrát stejná, tak se návratnost vynaloženého času příliš nezmění (pokud nezměníte výchozí nastavení strategie).

Fixní podíl vkladu

Pokaždé, když obchodník otevírá obchod, nastavuje velikost lotu tak, aby v případě ztráty byla konečná částka rovna určité části vkladu. Při výpočtu velikosti lotu je proto vždy třeba zvážit velikost Stop Lossu. Standardní styl konzervativního obchodování považuje za normální ztrátu ve výši 1-2% vkladu. V případě agresivního obchodování jsou povoleny ztráty až do výše 10%.

Výhody

Používání tohoto systému je relativně jednoduché. Velikost pozice je úměrná velikosti vkladu. Zisk je navíc automaticky zahrnut ve výpočtech pro další obchod a v případě ztráty se velikost lotu naopak přiměřeně snižuje. Riziko zůstává neměnné.

Nevýhody

Pokud utrpíte ztrátu o velikosti N bodů, budete muset pro vyrovnání ztráty vydělat více, než byla hodnota N. V případě, že je základní vklad skromnější, může být práce s pevným podílem nemožná, což zásadně zvyšuje pravděpodobnost ztráty všeho. Snížení procenta risku úměrně snižuje velikost maximálního propadu. Nicméně několik dalších parametrů, včetně ziskovosti, úměrně neklesá. Občas se ukáže, že je nemožné otevřít obchod stejné velikosti, jenž by odpovídal maximálnímu přijatelnému riziku.

Příklad metody Money Managementu pro Fixní podíl vkladu

A) Obchodník vypočítá určitou sumu, kterou je ochoten riskovat. Pokud je náš momentální vklad 25 000 dolarů a naše pevné procento 10 %, není možné otevřít pozici, která bude riskovat více než 10 % z 25 000 dolarů (tj. 2500 dolarů).

B) Částka, která Vám vyjde v bodě A) by měla být vydělena velikostí Stop Lossu (v penězích) pro nejmenší lot (např. 0,1). Pokud bude například cenový bod lotu ve výši 0,1 na páru GBP/USD představovat 1 dolar a počáteční Stop Loss obchodu je dejme tomu 50 bodů, tak Stop Loss pro ten nejmenší lot bude představovat 50 dolarů.
Když vydělíme dříve vypočítaných 2500 dolarů 50 dolary, získáme 50 – to znamená, že v nejbližším obchodě můžeme otevřít pozici o velikosti 50 minilotů neboli 5 normálních lotů. V takové situaci, když cena za bod je 50 dolarů a Stop Lossem je 50 bodů, nemůžeme ztratit více než 10 % vkladu najednou (50*50$ = 2500$).

Postupné navyšování lotů

Myšlenku této strategie si nejlépe vysvětlíme na příkladu. Představte si, že obchodníkův vklad činí 10 000 dolarů. Základní velikost lotu, který budou obchodovat, bude 1. Výdělkem 2 000 dolarů zvýší obchodník velikost lotu o 0,2. Tedy pokud vklad stoupne na 12 000, vstup proběhne s pozicí o velikosti 1,2 lotu. Pokud je vklad 14 000, tak 1,4 lotu, atd. Pokud vklad klesne, velikost lotu může být úměrně snížena stejným postupem.

Výhody

Tato metoda je jednoduchá a jasná a nevyžaduje žádné matematické propočty, a navíc sleduje vývoj vkladu.

Nevýhody

V případě, že jsou Stop Lossy odlišné, systém způsobí rozdílné ztráty (jako procento vkladu), stejně jako rozdílné Take Profity.

Martingale

Je potřeba zdůraznit, že Martingale není, jak si mnozí nováčci myslí, strategií, nýbrž metodou Money Managementu. Tato iluze vede k představě ziskové strategie, která však ve většině případů vede ke ztrátě.

Money Management Martingale

Princip je následující: Pokaždé, když je obchod uzavřen se ztrátou, následující obchod je otevřen ve velikosti předchozího obchodu vynásobeného určitým koeficientem (většinou 2). Pokud je tedy obchod úspěšný, vynese zisk a vykompenzuje předchozí ztrátu.

Tato metoda je též známá jako metoda odložené ztráty.

Výhody

Pravděpodobnost úspěšného obchodu (série obchodů) je vysoká, jelikož neexistují limity pro ztrátu.

Nevýhody

Rovněž zde existuje značné riziko ztráty celého vkladu.

Antimartingale

Tato metoda je opakem té předchozí. Pokaždé, když vyděláme, zvýšíme velikost lotu, zatímco když utrpíme ztrátu, snížíme velikost na původní.

Stejně jako Martingale nevykazuje tato metoda žádnou pozitivní matematickou pravidelnost.

Half-Martingale

Myšlenka této metody spočívá ve zvýšení lotu o určitou částku po každém neúspěšném obchodu, a ve snížení po každém úspěšném. Tato metoda má ale slabinu: Pokud velikost lotu zůstává blízko své počáteční hodnotě, vyděláváte peníze, zatímco pokud obdržíte několik po sobě jdoucích ztrátových obchodů, Váš vklad nemusí být dostatečně vysoký na otevření nového obchodu. V případě ziskové série se stává velikost lotu příliš nízkou, což znatelně snižuje zisk.

Pokud máte pečlivě vyzkoušenou obchodní strategii, zkuste mezi sebou jednotlivé metody Money Managementu porovnat. Jinak se totiž nedozvíte, co je kontraproduktivní – zdali Váš Money Management, nebo Vaše strategie.
Všechny metody mají svá pro a proti, nás však zajímá výhradně ta nejspolehlivější; Tím máme na mysli tu, která poskytuje podmíněnou plynulost či příkrost linie zvyšujících se příjmů.

Metody Money Managementu - Shrnutí

  • Systém Money Managementu je nutností, pokud máte ziskovou obchodní strategii
  • Všechny metody, které nezohledňují růst kapitálu, ztrácejí v průběhu času účinnost
  • Všechny multiplikační modely (Martingale) jsou náchylné ke divokým pohybům, což je známka nestability

Při výběru vhodné metody Money Managementu jde o to, s jakou pracujete perspektivou. Vyberte si metodu pevného podílu nebo postupného zvyšování velikosti lotu. První z nich se může zdát zatěžující kvůli potřebným výpočtům. U druhé si však stačí jednou vytvořit tabulku a následně můžete pracovat podle ní.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Money Management 2020: Historie, Pravidla, Rady

Money Management je jednou z nejdůležitějších složek tradingu a investování. V tomto článku probereme jeho historii a pokusíme se Vám také vysvětlit, co je to kapitál a jak ho spravovat pro dosažení různých výsledků. Pokud používáte money management, jste předurčeni k úspěchu. Obchodnické pořekadlo Definice Money Managementu Klasická definice money managementu (řízení peněz) je způsob […]

Další článek

Trading strategie: Návrat k průměru vs. Momentum

V tomto článku popíšeme dva stěžejní přístupy k vytváření obchodních strategií - Návrat k průměru vs. Momentum (nebo chcete-li Mean Reversion vs. Trend following). Domníváme se, že vývoj obchodních systémů je hlavní otázkou budování celkové obchodní strategie. Cílem každého tradera je vybudovat strategii, která bude úspěšná nejen na základě backtestů (optimalizace ekvitní křivky), ale také […]