Trading strategie: Návrat k průměru vs. Momentum

POČET SHLÉDNUTÍ: 85 views
DOBA ČTENÍ: 5 minV tomto článku popíšeme dva stěžejní přístupy k vytváření obchodních strategií - Návrat k průměru vs. Momentum (nebo chcete-li Mean Reversion vs. Trend following).

Domníváme se, že vývoj obchodních systémů je hlavní otázkou budování celkové obchodní strategie. Cílem každého tradera je vybudovat strategii, která bude úspěšná nejen na základě backtestů (optimalizace ekvitní křivky), ale také v budoucnosti.

Vývoj Trading strategie - Sběr dat a Vytváření statistik vs. Analýza Struktury trhu

Když budete vytvářet trading strategii, tak budete vycházet z informací. Mezi 2 rozšířené způsoby, jak informace získat patří:

 1. Sběr dat a vytváření statistik
 2. Analýza Struktury trhu

Pojďme se na oba způsoby blíže podívat.

Mean Reversion strategie (Návrat k průměru) vs. Momentum strategie

Jak na Sběr Dat a Vytváření Statistik při vývoji Trading strategie

Získávání dat je podmnožinou počítačové vědy. Spojují se v něm obory:

 • výpočetní techniky
 • strojového učení (machine learning)
 • podkategorie umělé inteligence
 • databázových statistických systémů

Jedná se o proces nacházení informací ve velkých souborech dat. Cílem získávání dat je transformovat datový soubor na srozumitelné a použitelné informace.

Pomocí technik strojového učení můžete vyvinout trading strategii a prozkoumat s ní jakýkoliv trh nebo časový rámec, a to na základě cenových i necenových dat.

Abyste našli strategie s nejlepším výkonem podle zadaných kritérií výběru (například čistý zisk, návratnost vs. drawdown, Sharpe ratio atd.), tak musíte vygenerovat a ověřit miliony různých podmínek vstupů a výstupů, typů objednávek a cenových hladin. 

Zdrojem optimalizace může být soubor absolutně náhodných shod nebo nějaký dlouhodobý faktor, který byl rozhodující v podstatné části zkušebního období. Bohužel ani tím se nedá zaručit, že tento faktor bude podstatný i v budoucnu. Například, dlouhé býčí trendy a výhoda longových obchodních systémů.

"Nezaměňujte genialitu s býčím trhem" (с).

Mohou však existovat i jiné příklady - například dlouhé období pohybu do strany nebo trendové období atd. Zde lze samozřejmě tvrdit, že jakýkoliv systém využívá příznivou fázi, která mu vyhovuje a neexistují žádné záruky, že to bude pokračovat.

Je lehké být v longu na býčím trhu, pokud víte, kdy pozici ukončit. Pokud je výběr příznivých fází trhu standardizován a implementován do systému v podobě filtrů, je to dobré.

Bohužel nemůže být vše dopředu standardizováno a dopředu známo. K tomu existují kritéria pro vyloučení systému, potvrzení na jiném vzorku dat, atd.

Výhody tohoto přístupu:

 • Rychlost analýzy
 • Zjednodušené monitorování podle formálních kritérií
 • Můžete obchodovat desítky strategií současně

Nevýhody tohoto přístupu:

 • Dodatečné náklady pro mizející neefektivnosti (zpoždění při zahájení a ukončení obchodování)
 • Neporozumnění tržní mikrostruktuře

Jak na Analýzu struktury trhu

Základem tohoto způsobu obchodování je pochopení podstaty neefektivnosti trhu. Pro spekulace lze vyjádřit Buffettovým aforismem: „Pokud hrajete poker půl hodiny a stále nevíte, kdo je trouba, jste to vy.“ Pokud nevíte, kdo na burze prodělává, tak určitě proděláte. 

Toto byste měli mít na paměti, když obchodujete. Chcete-li vydělat peníze na základě obchodního systému, musí ostatní obchodníci na tomto systému prodělat. Obchodování je hra s nulovým součtem. Porozumění trhu je velmi odlišné od toho „mít na trh názor“.

Nejprve musíme zformulovat hypotézu o chování jednoho nebo druhého typu účastníka trhu. Pak tuto hypotézu vyjádříme z hlediska ceny, objemů atd. A teprve pak tuto hypotézu otestujeme na historii.
Pokud vše dopadlo přesně tak, jak jste předpokládali, pak je šance, že se jedná pouze o náhodu, extrémně nízká. Tímto způsobem získáme současně „zabudovanou“ robustnost a „spoštěč“. Jejich kontrola nám umožňuje posoudit, zda je hypotéza stále ještě platná.

Například:

 1. Existují některé běžné vzorce chování podílových fondů. Například několik dní před koncem měsíce prodávají likvidní akcie a v prvních dvou až třech dnech na začátku nového měsíce je nakupují zpět. Můžete je tedy identifikovat a pokusit se na základě cenových pohybů vytvořit protitrendovou obchodní strategii.
 1. V Brazílii se v roce 2014 vyskytly mrazy a výrazně se zvýšila cena kávy. Bylo to jako velká ztráta kávovníků. Ti, kteří měli přístup k údajům o objemu brazilské kávy určené k vývozu viděli v exportních certifikátech, že objemy připravené k vývozu příliš neklesly.
  *Pro export musíte nejprve získat certifikát (musíte poskytnout informace o objemu a šarži kávy pro analýzu). Jinými slovy, zemědělci viděli, že poškození mrazem nebylo tak silné a káva se směle prodávala dále. Cena se pak vrátila na předchozí úroveň.

Výhody tohoto přístupu:

 • Pochopení procesu a jeho mechanismů
 • Schopnost včas zahájit a ukončit obchodování

Nevýhody tohoto přístupu:

 • Složitost výzkumu (mnoho necenových informací)
 • Složitost monitorování informací

Návrat k průměru vs. Momentum strategie

Trading strategie - Návrat k průměru vs. Momentum

V zásadě jsou 2 hlavní způsoby obchodování, které dohromady zahrnují téměř jakýkoliv obchodní systém:

 1. Momentum strategie - Obchodování s trendem
 2. Návrat k průměru (Mean Reversion) strategie - Obchodování proti trendu

Jde o dva protiklady. Zjednodušeně se dá říci, že jedno je postavené na vlastnosti ceny pokračovat v pohybu a druhé na návratu ceny zpět. 

Kdo má rád fyzikální analogie, pak u trendu jde o pokračování pohybu i poté, co přestal působit původní impuls. U návratu k průměru můžeme mluvit o kyvadlu, které po impulsu projde rovnovážným bodem a následně je nuceno se k němu vrátit.

Zdá se, že oba způsoby jdou proti sobě. Oba však dobře fungují. Důvod, proč je to možné je ten, že pracujeme v různých časových rámcích. Pokud to ještě více zobecníme, tak důvodem je to, že investoři se chovají každý svým určitým způsobem.

Strategie následování trendu (momentum) má dlouhou historii. Slavný výraz „Trend je váš přítel“, odkazuje právě na obchodování v souladu s trendem. Jde o citát psaný pro uptrend na akciovém trhu, který probíhal v minulém století.

Obchodování proti trendu, funguje dobře zejména v kratších časových rámcích. Pojďme se teď podívat na trendové strategie. 

Proč fungují Momentum strategie

Když se podíváte na vývoj výnosů za poslední rok, uvidíte, že trendové strategie fungují. Pokud se však podíváte na kratší časové období, např. poslední měsíc, pak zjistíte, že pokud byste v tomto období následovali trend, tak byste mohli hodně prodělat.

V době, kdy strategie následování trendů fungují, přináší obvykle velké zisky. Když však nefungují zaznamenáte velké množství malých ztrát. Tomu se říká „pozitivní zkreslení“.

Několik metrik pro Obchodování s Trendem

 1. Vynucený nákup/prodej aktiv různých typů fondů (obchodovaný objem).
 2. Momentum časové řady. Minulý výnos cenových řad je pozitivně korelován s budoucími výnosy.
 3. Omezení likvidity. Pro vstup nebo výstup z obrovské pozice je obchodník nucen ji rozdělit na menší části. V důsledku jeho pravidelných obchodů se v určitém časovém rámci formuje trend.
 4. Dočasné selhání likvidity na určitých úrovních nebo v určitých časových okamžicích. Pokud je například nízká likvidita na straně prodávajících, pak i relativně malé nákupy způsobí významný nárůst.

Co je to Mean Reversion strategie (Návrat k průměru)

Mean reversion strategie funguje díky krátkodobé nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Obvykle tradeři používají strategii obratu na střednědobých a krátkodobých časových rámcích (minuty, dny nebo dokonce mikrosekundy). U mikrosekundových obchodů jde o tzv. High-Frequeny Trading (HFT).

U Mean-reversion strategie se může jednat o:

 • párové obchodování
 • spreadové obchodování
 • arbitráže a kvazi arbitráže

U všech je podstata stejná - pozice se otevírají při silné odchylce v ceně aktiva.

Mean reversion strategie dávají malé zisky a velké ztráty. Po většinu času se vyhýbáte velkým ztrátám, které musíte řídit velmi přísným standardizovaným řízením rizik.

Několik metrik pro Mean Reversion strategie (Návrat k průměru)

 • Nízká volatilita (FX - v nočních hodinách).
 • Dočasná síla na straně limitních objednávek versus síla tržních objednávek. Obvykle tomu tak je v určitých obdobích, zvláště na trzích s nonstop provozem.
 • Po vstupu mnoha účastníků (nejen spekulantů) následuje uzavření těchto pozic. Například většina intradenních obchodníků s akciemi, kteří vstoupili do longu, ukončuje své obchody na konci obchodní seance. To vytvoří reverzní pohyb.

Existují obecné matematické modely?

Existuje několik modelů - Hurst Exponent, H-volatility a některé další, které postihují Mean Reversion strategie a Momentum strategie a další 3 mezifáze. Existuje například model kointegrace, za který jeho tvůrci obdrželi Nobelovu cenu. Jde o zobecněný model průměrného návratu k průměru.

Příklad dlouhodobé Momentum strategie na Akciích

Najdete ji na adrese https://rtrader.umstel.com/

Tato strategie je založena na algoritmu, který vám umožní identifikovat začátek momenta směrem nahoru na 30 minutovém grafu.

 • AAPL, časový rámec M30.
 • Signál pro vstup do longu: Tři poslední po sobě jdoucí svíčky otevírají a zároveň zavírají výše. EMA (14)> EMA (50).
 • Rozdíl mezi EMA (14) a EMA (50) je méně než 3%.
 • Signál pro uzavření pozice: Take Profit = 100 ticks, Stop Loss = 50 ticks nebo SMA (9) překříží pod EMA (14)
 • Velikost pozice: 100 akcií.
 • Čas: Pracovní dny mezi 16:40-22:40.
Momentum strategie v R Trader Strategy Builder

Backtesting. Graf je vytvořen v R Trader Strategy Builder.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jaké jsou nejpopulárnější metody Money Managementu (MM)

V našem předchozím článku jsme probrali hlavní myšlenku Money Managementu, jeho historii a pravidla. Ve tomto článku se proto zaměříme na nejpopulárnější metody Money Managementu. Nikoho by snad nenapadlo namítat, že jedním z nejdůležitějších prvků jakéhokoliv obchodního systému je parametr, který signalizuje směr pozice při otevření. Money Management pomáhá použít k obchodování takovou část Vašeho […]

Další článek

Indikátor MACD: průvodce 2020

Indikátor MACD je jedním z nejpopulárnějších technických ukazatelů. Je součástí většiny obchodních platforem určených pro finanční a komoditní trhy. V tomto článku Vám ukážeme, co je to MACD, jak ho nastavit a jak s jeho pomocí obchodovat. Co je MACD? Tento indikátor byl vytvořen před více než 40 lety Geraldem Appelem. Poprvé byl použit v […]