Jak Vydělat peníze na IPO (2021)

POČET SHLÉDNUTÍ: no views
DOBA ČTENÍ: 8 minIPO je zkratka anglických slov Initial Public Offering. To bychom mohli volně přeložit jako prvotní (počáteční) veřejná nabídka. Tento termín se používá v souvislosti s akciemi. V tomto článku celé IPO podrobně rozebereme. Po jeho přečtení tak budete vědět, co všechno IPO obnáší a také jak se na něm dají vydělat peníze.

Co je to IPO

IPO je počáteční veřejná nabídka akcií společnosti, která emituje akcie na akciovém trhu. Jinými slovy, prostřednictvím IPO vstupují společnosti na kapitálový trh. Tam se kdokoli může stát, jejich investorem, když si koupí jejich akcie. IPO lze provést dodatečným vydáním akcií nebo prodejem již existujících akcií.

Jaké jsou Cíle IPO

Přitáhnutí nových prostředků do společnosti bylo vždy považováno za hlavní cíl IPO. Někdy je však Initial Public Offering prováděno emitenty, kteří nepotřebují další finanční prostředky .V tomto případě je IPO určeno pro stávající investory, aby na úpisu akcií vydělali peníze.

Akcionáři by mohli prodat akcie i na sekundárním trhu, ale to by znamenalo kompromis s kupci a tím přistoupit na optimální cenu. Naopak prodej akcií na burze umožňuje stanovit tržní cenu akcií a zvýšit jejich likviditu. V tomto případě, kdy emitent nepotřebuje další prostředky, je cena akcií obvykle vyšší, než by byla na sekundárním trhu.

Výhody IPO

IPO také pomáhá přilákat do společnosti špičkové odborníky, což je nezbytné pro její další rozvoj. Emitent navíc získá příležitost a možnost odměnit své přední experty, což zvyšuje jejich motivaci.

Publicita spojená s úpisem akcií znamená odhalení všech informací o společnosti. Lze tedy také říci, že IPO zvyšuje důvěru investorů.

Další důležitou skutečností je, že emitent může použít své akcie jako platební prostředek v případě převzetí nebo sloučení s jinou společností. Ta může také vydávat další akcie.

Celkově vzato, dokud je společnost pro investory zajímavá, může virtuálně „tisknout peníze“ a přitahovat další investice pro své potřeby, aniž by si půjčovala peníze od banky, které musí být v budoucnu splaceny.

Další výhodou IPO je dostupnost neomezených finančních prostředků, které může společnost přilákat a využít pro svůj rozvoj.

Nevýhody IPO

Každá mince má i svou druhou stranu. V našem případě IPO znamená závazek odhalit úplné informace o společnosti. A co víc, pokud během IPO bylo na trh umístěno více než 50 % akcií, počáteční vlastníci riskují ztrátu kontroly nad společností.

Objevují se nové výdaje, například náklady spojené s poskytováním informací o činnosti společnosti regulačním orgánům a investorům nebo s procesem samotného IPO. A v případě selhání hradí všechny náklady pouze emitent.

Z pohledu následného vývoje, může pokles ceny akcií vést k podání žaloby ze strany investorů, která může obvinit původní vlastníky z poskytování nepravdivých informací nebo z jejich nesprávné prezentace.
Realita trhu někdy způsobí pokles cen i u akcií úspěšných společností jen proto, že indexy na burze v danou chvíli klesají. V důsledku toho není cena akcií vždy v souladu s aktuální pozicí společnosti na trhu.

Jaké jsou Druhy IPO

Existují dva způsoby vstupu na burzu:

1. První zahrnuje spolupráci a využití služeb specializovaného prostředníka. Společnost podepíše smlouvu s upisovatelem, který bude celé Initial Public Offering připravovat.

2. Druhým způsobem je přímý úpis, což znamená, že si společnost připravuje IPO sama. Jaký způsob emitent využije, je jen na něm. 

Přímý úpis není příliš populární, protože představuje určitá rizika pro stávající akcionáře a protože nové akcie nejsou během přímého úpisu vydávány. V tomto případě společnost prodává akcie, které již existují.

Nejprve se podívejme na tradiční IPO, tj. které se provádí pomocí upisování akcií.

1. Upisování akcií na akciovém trhu

Upisováním na akciovém trhu se rozumí služba poskytnutá finančními institucemi při emisi akcií. Takové organizace se nazývají upisovatelé. Nejčastěji jde o banky a pojišťovny.

Druhy smluv mezi emitentem a upisovatelem

Společnost připravující se na Initial Public Ooffering se musí rozhodnout, koho najme jako upisovatele a jaký typ smlouvy podepíše.

Existují dva typy smluv:

1. První z nich se nazývá pevný závazek (Firm Commitment). Upisovatel zde přebírá všechna rizika spojená s IPO. Společnost prodá své akcie upisovateli za podhodnocenou cenu, získá své peníze a dále již jen sleduje IPO. Úkolem upisovatele je prodat akcie na trhu za co nejvyšší cenu a dosáhnout tím zisku. V případě selhání je upisovatel tím, kdo utrpěl ztráty, protože společnost již své peníze obdržela.

2. Druhý typ smlouvy se nazývá nejlepší úsilí (Best Efforts). V tomto případě uvádí emitent na trh určité množství akcií a úspěch závisí na tom, zda je investoři koupí nebo ne.

Pokud se ukáže nedostatečná poptávka, cena začne klesat a společnost nedokáže získat očekávanou částku. Initial Public Offering bude označeno jako selhání a poplatek za umístění sebere většinu prostředků získaných prodejem akcií. Upisovatel nenese žádnou odpovědnost za množství akcií prodaných na trhu.

Aby se investor rozhodl, do jakých akcií má při IPO investovat, měl by se dobře podívat na upisovatele.

Pokud je společnost známá a konkurenceschopná, mohou upisovatelé bojovat o právo uvádět její akcie na trh. V tomto případě emitent osloví největší a nejoblíbenější upisovatele, jako jsou Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs a další banky.

Jedna společnost může mít zároveň několik upisovatelů. Pokud na trh vstupuje neznámá společnost, nemůže si samozřejmě dovolit služby hlavních upisovatelů, takže volba bude mnohem skromnější. Riziko selhání bude pak mnohem vyšší, protože zájem investorů může být minimální.

2. Přímý úpis akcií

V případě tradičního vstupu na trh si emitent najme odborníky, kteří se věnují přípravě dokumentů, reklamě a přilákání investorů, zatímco emitent jim platí za jejich odborné služby a jen sleduje obchodování.

Přímý úpis znamená, že si společnost dělá všechny přípravy sama. Náklady budou 3-4x nižší, ale příprava může trvat déle. Po prodeji akcií na trhu získá společnost stejné výhody jako ve druhé variantě. Rozdíl je pouze v tom, že společnost nevydá nové akcie, a proto nezíská nové finanční prostředky.

Rizika přímého úpisu

Jedním z hlavních cílů IPO je přilákání veřejného kapitálu, k čemuž nedochází v případě přímého úpisu. Poté vyvstává otázka: Proč společnost, která nepotřebuje další finanční prostředky, provádí IPO?

Po krizi v roce 2008 zahájily vlády předních zemí politiku kvantitativního uvolňování. To vedlo ke zvýšení objemu peněz v oběhu i na trhu. Odpovídajícím způsobem vzrostla i částka investorských peněz. Pro společnosti tak není obtížné přilákat soukromé peníze na rozvoj a pro IPO není proto důvod.

Například společnost Slack Technology (NYSE: WORK), která vstoupila na trh přímým úpisem v červnu 2019, měla kolem 900 milionů USD volných finančních prostředků a peníze nepotřebovala. Zde bylo cílem zvýšit likviditu akcií a prodat je za tržní cenu v souladu s přáním akcionářů. Pokud byla společnost finančně stabilní, nemusela se obávat rizika přímého úpisu.

Absence blokovacího období

Za prvé, při přímém úpisu neexistuje na burze blokovací období. To znamená, že investoři mají právo prodat akcie již v první den obchodování. Blokační období je společnostmi stanovováno na 90 až 180 dní, aby investoři okamžitě nesnížili cenu akcií prodejem.

V případě standardního IPO mohou investoři nakupovat akcie před IPO se slevou. Nastavením blokovací doby společnost zajistí, aby bezohlední investoři nenakoupili celou řadu akcií před IPO a neprodali je okamžitě po zahájení obchodování na burze, což by vyvolalo závažný pokles ceny a selhání IPO.

Růst volatility

Dalším rizikem je růst volatility, protože zájem investorů je testován přímo trhem. V případě běžného IPO upisovatel prostuduje zájem společnosti a podle toho stanoví cenu akcií. V případě přímého úpisu je cena tvořena na základě informací o obchodech na sekundárním trhu.

A co víc, upisovatel se může chovat jako kupec akcií, pokud cena začne klesat. Jejich aktivita je na grafu jasně viditelná jako support na určité úrovni, obnovující poptávku a cenu akcií.

IPO support

Samozřejmě existují výjimky. Mezi ně patřilo např. IPO Facebooku. Tlak na akcie byl tak silný, že upisovateli došly zdroje a cena akcií se oproti původní ceně IPO snížila o 50%.

I když přímý úpis není zcela neobvyklý, není ani běžný. Jedním z hlavních způsobů, jak dosáhnout zisku z IPO pro běžné obchodníky, je růst cen akcií. V případě tradičního IPO je stanoveno období blokování a tím žádná šance na zisk v případě, že cena poklesne.
Na druhou stranu, přímý úpis je volen silnými společnostmi, takže může být riskantní jejich akcie prodávat.

Na růstu ceny akcií lze vydělat dvěma způsoby:

  1. Prvním a nejjednodušším způsobem je nákup akcií v den IPO, bez ohledu na to, jaký typ IPO si společnost zvolila.
  2. Druhý způsob zahrnuje nákup během Roadshow, tj. v období přípravy na IPO, kdy je upisovatel aktivní.

Roadshow

IPO Roadshow znamená sérii setkání s potenciálními investory a analytiky v zemích s rozvinutými akciovými trhy. Upisovatel inzeruje emitenta prostřednictvím připravených prezentací. Hovoří o finančním stavu emitenta a perspektivách rozvoje. Kromě toho upisovatel využívá masmédia k reklamě, přitahuje co nejvíce pozornosti a doufá, že se investoři budou zajímat a analytici dají dobrá doporučení.

Jak Vydělat peníze na IPO

Nákup Akcií od upisovatele

Během IPO Roadshow jsou investorům nabízeny akcie za zvýhodněnou cenu, což vypadá lákavě, zejména pokud jde o velkou společnost. Obyčejný obchodník, který má na svém účtu 10–50 tisíc USD si nemůže dovolit nakupovat akcie přímo od upisovatele, protože ten spolupracuje s investory, kteří mají na účtech více než 1 milion USD.

Proto existují různé společnosti, které shromažďují žádosti investorů a potom hromadně nakupují přímo od upisovatele pod svým jménem. Jde spíše o teoretickou možnost, protože v praxi nesplní upisovatelovi požadavky, např. dosáhnou na nákup jen 70 % z požadovaných 100 tisíc akcií. 

Proto je prvním způsobem, jak vydělat na IPO, je nakoupit akcie ještě před nabídkou.

Nákup Akcií první den veřejného obchodování

Pokud se vám z nějakého důvodu nepodařilo koupit akcie před umístěním na trh, nebo jste to z důvodu blokovacího období nechtěli, můžete tak učinit vždy v den IPO.

Během posledního týdne v červnu bylo na NASDAQ provedeno 7 Initial Public Offering a pouze dvě z nich uzavřely první obchodní den se ztrátou; akcie jedné společnosti se zastavily na počáteční úrovni, zatímco akcie zbývajících 4 emitentů dosáhly zisku od 0,5 % do 35 %.

Takže i „slepý“ nákup akcií v den IPO vám může přinést zisk. Je však stále důležité analyzovat všechny dostupné informace o společnosti. Obzvláště důležitý je upisovatel emitenta. Čím větší a slavnější upisovatel je, tím vyšší je pravděpodobnost úspěšného IPO.

Důležitá je také výše čistého zisku. Není neobvyklé, že i velké společnosti vstupují na trh bez čistého zisku a bez výplaty dividendy. Jejich jediným zdrojem příjmu je růst ceny akcií, který může bránit zájmu investorů o koupi akcií společnosti.

Také množství akcií plánovaných pro umístění na trh může ovlivnit úspěch IPO. Příliš velký počet nabízených akcií může snížit jejich cenu hned v první den obchodování. Počet akcií by měl být srovnatelný s počtem akcií podobných společností v daném segmentu, které již na trhu jsou.

IPO akcie na Nasdaq

Druhým způsobem, jak vydělat na Initial Public Offering, je nákup akcií v den IPO.

Investoři, kteří koupili akcie během Roadshow, je nemohou během IPO prodat. Stávají se tak střednědobými investory povinnými držet akcie ve svých portfoliích několik měsíců. Upisovatel spolupracuje s investory, kteří investovali více než 1 milion USD a mohou tedy být nazýváni zkušenými účastníky trhu.

Cena Akcie při IPO

Pokud tito investoři kupují určité akcie bez ohledu na období blokování, bylo by rozumné, kdyby i běžní investoři zvážili nákup akcií stejné společnosti na dobu několika měsíců. Samozřejmě je stále nutné analyzovat informace o emitentovi, o jeho upisovateli a o jeho finančním stavu a výhledech. Nepřímým ukazatelem, který je nejsnadněji analyzovatelný, je počáteční cena IPO.

Například, v květnu provedlo IPO 23 společností. Pouze 8 z nich vykazuje negativní návratnost vlastního kapitálu (ROE), přičemž pouze jedna společnost z těch 8 má cenu IPO vyšší než 20 USD.

Cena akcie při IPO

Kdybychom v květnu nakoupili akcie s IPO cenou nad 20 USD, bylo by možné dosáhnout zisku 437,7%.

Samozřejmě existují takové společnosti jako Beyond Meat Inc (BYND), jejichž akcie přinášejí obrovský zisk. Můžeme se poklonit těm nejzkušenějším, kteří do takovýchto akcií investovali. 

IPO Beyond Meat Inc (BYND)

V loňském roce vykázala kanadská společnost Tilray (NASDAQ: TLRY) ještě vyšší návratnost. Za měsíc se cena jejích akcií zvýšila z 23 USD na 300 USD, což přineslo návratnost více než 1 200%.

Tilray (NASDAQ TLRY)

Jak Vydělat peníze na IPO - Závěr

IPO poskytuje investorům příležitost podílet se na budoucnosti společností a profitovat z ní. Vše záleží na správném výběru společnosti. Když na IPO dojde, tak se musí investor rozhodnout pouze o způsobu a trvání investice.

Podle statistik mají společnosti, které si najímají slavné upisovatele, vykazují povzbudivé finanční výsledky a nastavují vysokou cenu IPO velmi dobré vyhlídky. Tito emitenti s největší pravděpodobností přinesou pozitivní návratnost vloženého kapitálu. V některých případech investice přinášejí super profit, ale ty jsou zpravidla k dispozici pouze těm akcionářům, kteří se účastní IPO.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak najít Investora na Forexu v roce 2021

Jestli pátráte, jak najít investora na Forexu, tak Vám přinášíme článek, který bude zajímavý a užitečný jak pro forexové začátečníky, kteří chtějí investovat minimální kapitál, tak pro zkušené manažery, kteří již investují velké množství finančních prostředků do diverzifikovaných investičních portfolií. Každý, kdo přichází na finanční trhy, má několik cílů. Jedním z nich je určitě vydělávat […]

Další článek

Boeing akcie - co se děje? Analýza a výhled

V tomto článku zmapujeme situaci společnosti Boeing jak optikou fundamentální, tak technické analýzy a zamyslíme se nad tím, jaký dopad by mohl mít současný vývoj na Boeing akcie. V lednu 2020 plánovala společnost Boeing (NYSE: BA) vzlétnout s letounem 737 MAX 8, který byl po havárii uzemněn. Společnost selhala a nyní se tento nápad stal […]