Kontrolní seznam tradera (Checklist) pro úspěšné obchodování

DOBA ČTENÍ: 4 minZkušení investoři doporučují vytvořit Kontrolní seznam tradera (Checklist) s několika klíčovými otázkami, podle kterých zjistíte, zda je čas na otevření pozice nebo je lepší obchod raději neuskutečnit.

Pro úspěšné obchodování na finančních trzích je důležité vytvořit soubor pravidel, která pomohou v každé situaci jasně myslet a držet se obchodního systému. Aby se tradeři neodvrátili od svého cíle, napíší si, dříve než vstoupí na trh, svůj plán na papír.

Proč bych měl mít Plán pro trading?

V praxi bylo prokázáno, že většina chyb a ztrátových pozic se objevuje v situacích, kdy se obchodník snaží jednat intuitivně a neobchoduje podle svých vlastních pravidel.

Například trader, který obchoduje podle patternu Hlava ramena, ale na trhu se tento pattern dlouhou dobu neobjevil, se rozhodne vstoupit do obchodu na proražení linie supportu. Pokud by obchodoval pouze na základě svého pravidla a patternu Hlava ramena, tento obchod by nebyl vůbec uskutečněn.

Ztráty vždy závisí pouze na obchodníkovi a jeho oddanosti vlastním pravidlům. Proto je plánování a dodržování plánu tak důležité.

Jak vytvořit Kontrolní seznam tradera (Checklist)

Pokud se například vrátíme k našemu patternu Hlava ramena, máme několik pravidel, která musí pattern splňovat:

  • linie krku musí směřovat společně s pohybem
  • pravé rameno nesmí být vyšší než levé, což reprezentuje slabost současného trendového pohybu
  • poté musíme věnovat pozornost tomu, zda pattern odpovídá trendu z D1
  • nakonec je nutné vyhodnotit rizika pro kapitál na účtu.

Na základě výše uvedených údajů můžeme vytvořit Kontrolní seznam tradera (Checklist) pro obchodování patternu Hlava ramena. Odpovědi Vám pomohou rozhodnout o vstupu do obchodu. Měli byste si pamatovat, že kontrolní otázky lze vytvářet pro jakýkoliv systém, který obchodujete.

Kontrolní seznam tradera (Checklist) - Příklad pro obchodování patternu Hlava ramena

Je pattern v souladu s denním trendem?

Abychom to mohli vyhodnotit, musíme se podívat na směr trendu na D1 (denním časovém rámci). Například, pokud cena na D1 dlouhodobě klesá, měli bychom raději počkat na začátek korekce výše. Na konci tohoto pohybu pak hledat tvořící se obratovou formaci.

Kontrolní seznam tradera (Checklist) - je pattern v souladu s trendem?

Někteří autoři odborné tradingové literatury poukazují na důležitost obchodování spolu s převládajícím trendem. Ze zkušenosti některých traderů vyplývá, že takové patterny bude trh realizovat s větší silou.

Je pattern v souladu s denním trendem?

Pokud na otázku odpovíme ano, tak můžeme pokračovat dále. 

Je předchozí pohyb větší než pattern?

Má se za to, že pattern nemá být větší než předchozí cenový pohyb. Pokud má pattern stejnou velikost, je nepravděpodobné, že bude proveden.

Kontrolní seznam tradera (Checklist) - je předchozí pohyb větší než pattern?

Pokud zní odpověď na tuto otázku ne, měli bychom raději počkat na vytvoření další příležitosti.

Je linie krku ve směru vytváření patternu?

To je velmi důležitý bod. Z nějakého důvodu to mnoho obchodníků ignoruje a nakreslí pattern se zcela špatnou linií krku.

Je linie krku ve směru vytváření patternu?

Pokud cena roste musí formující se krk směřovat nahoru. Pokud směřuje čára dolů, nejedná se o formaci Hlava ramena, ale spíše o Wolfe Wave.

Pokud cena klesá a zároveň klesá linie krku, pattern se vytváří podle pravidel. Na otázku z Kontrolního seznamu tradera (Checklistu) odpovíme ano a jdeme dále.

Je pravé rameno nižší než levé?

Toto je další důležitý ukazatel síly trendu. Mnoho autorů a technických analytiků poznamenává, že pravé rameno by nemělo být vyšší než levé, ideálně naopak o něco nižší.

Kontrolní seznam tradera (Checklist) - je pravé rameno nižší než levé?

Tento faktor ukazuje slabost současného trendu a neochotu trhu pokračovat. Ve většině případů obchodníci otevírají pozice již na úrovni ramen. Cena se však může dále pohybovat do strany a pattern ignorovat.

Pokud tedy cena roste, pravé rameno patternu nesmí být vyšší než levé. Pokud cena klesá, nesmí být pravé rameno nižší než levé.

Byla proražena trendová linie?

Proražení samotné trendové linie může být dobrým signálem pro vstup na trh. Na obrázku níže můžeme vidět jak tvar reverzní formace, tak i proraženou uptrendovou linii.

Byla proražena trendová linie?

A co víc, pravé rameno je vytvořeno až po proražení trendové linie. Někdy může být dokončení ramene testem trendové čáry, po kterém se cena obrátí opět do směru trendu.

Je potenciální zisk alespoň dvakrát větší než potenciální ztráta?

Důležitou součástí každého systému je money management. To samozřejmě v našem kontrolním seznamu nemůžeme opomenout.

Kontrolní seznam tradera (Checklist) - je potenciální zisk alespoň dvakrát větší než potenciální ztráta?

Situace se mohou lišit. Mohou se objevit patterny, které nejsou v souladu s poměrem zisku ke ztrátě. Důležité proto je, aby jeden úspěšný pattern pokryl dva až tři neúspěšné. Pokud jsme propásli okamžik vstupu do trhu a potenciální cíl je stejný jako potenciální ztráta, neměli bychom raději tento pattern obchodovat a počkat si na další.

Kontrolní seznam tradera (Checklist) - Závěrečné myšlenky

Zkušení obchodníci říkají, že jakýkoliv systém je lepší než žádný systém. Kontrolní seznam tradera (Checklist) je soubor pravidel, která musí trader při své práci dodržovat. V článku jsme ukázali příklad takových pravidel pro obratovou formaci Hlava ramena. To samé však lze provést pro jakýkoli jiný obchodní systém.

Rovněž je třeba mít na paměti, že většina ztrátových obchodů je otevřena jako experimenty, nebo když obchodník zcela nerozumí situaci na trhu. Kontrolní seznam tradera (Checklist) pomůže těmto okamžikům zabránit.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Fundamentální analýza 2020 - Užitečná pravidla

Fundamentální analýza ve skutečnosti není nic složitého ani tajemného. Existují však některá pravidla fundamentální analýzy, která by se měla dodržovat, aby zůstaly její předpoklady a závěry logické. V tomto článku se na tato pravidla podíváme blíže. Před přečtením tohoto článku Vám doporučujeme přečíst si článek „Fundamentální analýza na Forexu - Průvodce pro rok 2020“. Makroekonomická […]

Další článek

Smash Day pattern - Obchodování podle Larryho Williamse

Smash Day pattern je jednou z technik slavného burzovního obchodníka Larryho Williamse. Své schopnosti potvrdil vítězstvím v prestižní soutěži World Cup Trading Championships (mistrovství světa v obchodování futures) s fenomenálním výsledkem - zisk přes 11000 % za rok. V tomto článku se budeme zabývat jeho patterny Smash Day a Specialist Trap. Jak obchodovat Smash Day […]