Gannova teorie v Tradingu [2021] - Základy, Algoritmus

DOBA ČTENÍ: 3 minHodně obchodníků se alespoň setkalo s pojmem „Gannova teorie“, nemluvě o mnoha následovnících Williama Ganna.

Během svého života se Gann stal legendou, a to díky svým přesným tržním prognózám. Gann se stal známým pro své „sniperské“ předpovědi a to na základě své jedinečné obchodní metody, která se později proměnila v celý koncept.

Jak řekl velký sportovec současnosti, hlavní věcí, která po člověku zbyde, je jeho odkaz. Gann po sobě nechal velké intelektuální zavazadlo.

V tomto článku budeme probírat obchodní metodu Williama Delberta Ganna. Podíváme se na základní tezi Gannovy teorie, její podstatu a algoritmus.

William Delbert Gann - začátky

Nejprve něco málo o Gannovi. Narodil se v rodině chudého farmáře, který pěstoval bavlnu. V raném dětství poznal William, že příjem rodiny závisel na cenách na „nějakém trhu“. Toužil tedy vědět, jak a proč se ceny bavlny mění. Později ho tato touha dovedla na burzu v New Yorku, kde o 5 let později otevřel svou brokerskou společnost. Skutečný úspěch si ho však našel, když předpovídal kapitulaci Německa v první světové válce.

Gannova teorie - Hlavní teze

Gannova teorie v tradingu

Hlavní teze Gannovy teorie je založena na postulátu o nutnosti rovnováhy mezi cenou (kotací) a časem.

Finanční trhy jsou v podstatě velmi dynamické, což je přirozeně dělá přitažlivými pro spekulanty. Úroveň volatility (variability) trhů se může lišit. Rychlost kolísání na Forexu se může lišit frekvencí a amplitudou.

Gannova teorie uvádí, že při jakékoliv změně ceny lze vidět určité patterny. Jinými slovy, i když na první pohled chaotické, kolísání ceny předpokládá ve své struktuře určitý stupeň pořádku. Schopnost spekulantů identifikovat včas tato data zaručuje, že jejich prognózy budou mít skutečný základ a nakonec se i naplní.

Jak autor teorie řekl: „Budoucnost je opakováním minulosti“. Což znamená, že všechny akce na trhu jsou cyklické a lze je předvídat. Prognóza dynamiky trhu je nepochybně důležitým faktorem úspěchu jakéhokoli spekulativního obchodu.

Gannova teorie uvádí, že velmi důležitým okamžikem analýzy trhu je správné definování tzv. bodů rovnováhy. Tyto body představují rovnováhu mezi cenou a časem a umožňují obchodníkovi předpovídat budoucí ceny a detekovat prioritní vektor následné tržní dynamiky.

Gann vyvinul řadu nástrojů, které mají pomoci analytikovi (obchodníkovi) definovat výše uvedené body:

 • za použití patternů vytvořených na základě modelů fluktuace trhu
 • použitím „úhlů“ a „čtverců“ času a ceny (kotace)
 • studováním faktorů času

Kromě toho, na základě návrhů Williama Ganna, bylo vyvinuto několik indikátorů, které položily základy analýzy trhu podle Gannovy metody. Mimochodem, Gannova mřížka je integrována do každého terminálu MT4 a MT5, což dokazuje genialitu Ganna a jeho teorie:

Gannova mřížka MetaTrader 5

Podle základních tezí Gannovy teorie může být finanční trh pro spekulace zajímavý pouze ve dvou typických případech:

 • kdy čas předejde cenu v grafu;
 • když cena předejde čas v grafu.

Zůstává-li trh po dlouhou dobu v dokonalé rovnováze, není pro obchodování nijak zvlášť zajímavý, protože nelze očekávat žádné významné pohyby.

Jaká je podstata Gannovy teorie

Celkově je Gannova teorie založena na určitých geometrických patternech a úhlech. Při analýze trhu podle Ganna je hlavní pozornost věnována vzájemnému vztahu času, ceny a patternů.

Pro úspěšné tržní předpovědi by tedy člověk měl vědět, jak používat čtverce, kruhy, úhly, čáry atd. A co víc, každý pattern by měl být využit ve správném okamžiku a ve správném pořadí.

Všechny výše uvedené informace odhalují hlavní nevýhodu teorie - není vhodná pro nezkušené obchodníky. Někteří obchodníci používají hlavní principy teorie a určité indikátory samostatně, což je v podstatě špatně.
Pro úspěšné použití Gannovy teorie by všechny její složky měly být aplikovány komplexně, protože se navzájem doplňují a obchodník by při analýze tržních pohybů provádět celou řadu úkonů.

Gannova teorie - Algoritmus

 • Design grafického patternu, popisující povahu vzájemného vztahu mezi časem a cenou;
 • Design spolehlivého grafu popisujícího skutečné výkyvy ceny (graf indikátoru tržní tendence);
 • Design grafu a diagramů na základě den a vrcholů detekovaných v grafu na základě cenových pohybů (vzestupné úhly jsou kresleny od dna a sestupné od vrcholů);
 • Definice tzv. úrovně návratu pro každý cenový pohyb (je vytvořena propojeným den a vrcholů) za účelem návrhu obchodování na odpovídajícím grafu;
 • Studium časového faktoru prostřednictvím historických grafů tržních cen.

Aby bylo možné provádět „ideální“ analýzy podle Gannovy teorie, měli bychom strávit spoustu času studiem a získáním komplexních praktických zkušeností. Každá iniciativa by měla mít svůj konečný cíl, takže pokud se rozhodnete opustit cestu, zamyslete se nad důvody, proč jste ji přijali.

Pokud se vám podaří dosáhnout vašeho cíle, dostanete:

 • porozumění trhu a jeho chování
 • schopnost objektivně posoudit současnou situaci na trhu;
 • schopnost provádět spolehlivé předpovědi výkyvů trhu v nejbližší perspektivě;
 • zkušenost s používáním Vašich predikcí;
 • důvěru, stabilní a vysoký příjem a finanční nezávislost.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Pattern Trojúhelník v Technické Analýze (TA)

Pattern trojúhelník se na grafech objevuje poměrně často. Klasická technická analýza ho považuje za vzor znamenající pokračování trendu. Podle některých názorů však tento pattern může stejně dobře fungovat v souladu s existujícím trendem, jako proti němu. V tomto článku Vám ukážeme nejčastější formy patternu trojúhelník a způsoby, jakým je obchodníci používají při tradingu. Pattern Trojúhelník […]

Další článek

Pattern Klín v Technické Analýze (TA)

Pattern klín je za normálních okolností považován jako obratový pattern, který se formuje na maximech a minimech cenového grafu. V tomto článku si popíšeme jednotlivé typy klínů, se kterými se můžete při tradingu setkat a probereme nejčastější způsoby obchodování těchto formací technické analýzy. Pattern Klín - Popis Klín je docela podobný trojúhelníku, který se tvoří […]