Co je Drawdown (DD) a Jak se z něj dostat

POČET SHLÉDNUTÍ: 17 views
DOBA ČTENÍ: 7 minDrawdown (DD), nebo chcete-li česky propad kapitálu je fenomén, který je přirozenou součástí tradingu. V tomto článku se dozvíte, co je to drawdown, jaké jsou důvody pro drawdowny, jaké jsou přijatelné úrovně drawdownů a jaké jsou přístupy, jak se z drawdownu dostat (vyobchodovat).

Termíny jako Margin Call a Stop Out musí být známy každému, kdo se zabývá obchodováním. Každý trader je svým způsobem poznal. Někteří se s nimi seznámili prakticky, když byly nuceni uzavřít své ztrátové pozice. Jiní je znají teoreticky, ze studia základů obchodování.

Pokud jste tyto termíny ještě neslyšeli, tak jejich krátké připomenutí Vás možná přiměje přemýšlet o důsledcích nepřiměřeného a příliš emotivního obchodování.

Margin Call je oznámení od Vašeho brokera, ve kterém požaduje dodatečné doplnění Vašeho kapitálu.

Margin call

Pokud po Margin callu obchodník nevloží na svůj účet další deposit a ztráty nadále rostou, bude po dosažení určité úrovně zahájena procedura Stop Out. To znamená, že broker uzavře některé nebo všechny otevřené pozice na účtu. Margin Call a Stop Out však nejsou tak katastrofální jako akce obchodníka, které k nim vedou.

Jedna taková akce by mohla být spojena s nepromyšlenými obchody provedenými bez strategie či taktiky, bez řízení rizik a money managementu. Příkladem takových obchodů může být obchodování s celkovým kapitálem jak v období vysoké volatility, tak na klidném trhu. V takových dobách je obchodník spíše gambler a doufá v rychlý zisk.

Ve většině případů je však Drawdown způsoben kumulativní ztrátou kapitálu a iracionálními pokusy se z něj dostat. Primární ztráta kapitálu je zase způsobena nedodržením obchodní strategie (pokud existuje) a zvyšováním objemu obchodů.

Co je to Drawdown (DD)

Co je to drawdown

Drawdown  je snížení zůstatku vlastního kapitálu na obchodním účtu. Abychom to zjednodušili, tak drawdown je ztráta. Drawdown může být dvou typů:

 • plovoucí
 • fixní

Plovoucí a Fixní Drawdown

Plovoucí drawdown je úhrnná ztráta všech otevřených pozic. Zde zdůrazňujeme, že obchody o nichž mluvíme, jsou stále otevřené.

Například pokud obchodník otevřel pozici a poté se situace na trhu začala vyvíjet proti jeho prognóze, přinesl obchod ztrátu. Tato ztráta bude představovat plovoucí ztrátu kapitálu.

Takový drawdown se také nazývá plovoucí nebo dočasný, protože o den či dva se situace může změnit buď k lepšímu, nebo k horšímu.

Jakmile je však obchod uzavřen, ztráta kapitálu se změní z plovoucí na fixní.

Fixní (pevná) ztráta kapitálu může být těchto typů:

 • absolutní
 • maximální
 • relativní

Absolutní Drawdown

Absolutní drawdown je největší ztrátou, a to ve srovnání s počáteční částkou na obchodním účtu. K výpočtu absolutní ztráty kapitálu musíme od počáteční částky vkladu odečíst nejnižší hodnotu dosaženou na ekvitní křivce.

Příklad 1

Počáteční částka je 10 000 $. Během obchodování nikdy nebyla částka nižší než 7 000 $. Odpočítáme 7 000 $ z 10 000 USD a získáme 3 000 $.

Tato hodnota bude považována za aktuální absolutní Drawdown. Proč používáme slovo aktuální? Jde o to, že částka na účtu by mohla v budoucnu klesnout pod 7 000 $ a absolutní drawdown se změní. Celkově tato hodnota není úplně informativní ani pro obchodníka, ani pro investora analyzujícího statistiky tradera.

Maximální Drawdown

Maximální drawdown je ukazatel vypočítaný jako rozdíl mezi maximem a minimem vkladu. Je třeba poznamenat, že pro výpočet nebereme minimální hodnotu vkladu v jeho historii, ale minimální hodnotu, kterou vklad dosáhl po dosažení maxima.

Příklad 2

Počáteční vklad byl 10 000 $. Po sérii nepovedených obchodů pak klesl na 8 000 dolarů. Pak majetek na účtu vzrostl na 15 000 dolarů a poté klesl na 13 000 dolarů. V tomto případě byla maximální částka vkladu 15 000 USD a minimální hodnota po maximální částce 13 000 USD.

Maximální Drawdon tedy bude rozdíl mezi 15 000 a 13 000 $ neboli 2 000 $.

Relativní Drawdown

Relativní drawdown se počítá jako předchozí, ale v procentech, nikoli v nominální peněžní hodnotě.

Jaké jsou Důvody pro Drawdowny

Budeme stále opakovat, že špatné obchodování lze vysvětlit nesprávným výběrem strategie a nedostatky v řízení rizik a money managementy. I když obchodník všechno toto při tradingu aplikuje, tak ho může zradit jeho vlastní psychika a/nebo osobní disciplína.

Chyby odhalí vysoký objem obchodů, dále pak nepřiměřený a chaotický nákup a prodej, zamykání pozic, či používání martingale. To vše samozřejmě může fungovat, ale nebude to systematické.

Pokud ztrácíte kapitál příliš často, měli byste se zamyslet nad něčím jako: „Obchoduji správným způsobem?“. Myslím, že můžete naplánovat svůj zisk a ztráty tak, aby byl Váš obchodní systém v souladu s trhem a Váš money management Vám pomůže rychle zvládnout drawdown a akumulovat zisk.

Pokud na svém obchodních účtu ztratíte kapitál, tak to musíte přijmout. Každý obchodník někdy zažije drawdown. Jeho přítomnost na účtu je prakticky normální, otázkou zůstává jeho velikost.

Zkušený obchodník nikdy nedovolí příliš hluboký propad kapitálu. Naopak, začátečník může snadno ztratit 40 % nebo dokonce 70 % vkladu tím, že drží ztrátové obchody a přidává nové. Pokud nesouhlasíte s axiomem, že drawdown je normální a začnete na trhu dokazovat opak, můžete problém jednoduše zhoršit a nakonec ztratit celý kapitál.

Jaká je Přijatelná úroveň Drawdownu

Začínajícím obchodníkům bychom doporučili, rozhodnout se, jaká částka drawdownu je pro něj normální a jaká nikoli. Toto rozhodnutí bude bezpochyby subjektivní. U některých lidí bude v pořádku drawdown, pokud nepřesáhne 10 %. Zatímco jiní si snadno poradí se ztrátou 50 %.

Vybral bych následující úrovně:

 • 0 až 15 % - normální drawdown.
 • 16 % - 30 % - zatím žádné panikaření, ale nastal čas snížit rizika a intenzitu obchodování. Situace na trhu a dynamika, jakož i stav Vašeho obchodního nástroje, je třeba zrevidovat.
 • 31 % - 60 % - konec se blíží. Pokud je ztráta kapitálu vyšší než 30 %, měli byste přestat obchodovat a dát si pauzu, poté se vraťte ke zrevidované strategii.
  Chtěli bych vám připomenout, že tato čísla zde uvádíme pouze pro přehlednost. Mohou se měnit v souladu s povahou obchodníka a jeho obchodním stylem. Podle našeho názoru je však ztráta 50 % vkladu a více nepřijatelná.

Když máte rozhodnuto o „komfortní“ úrovni drawdownu, je čas analyzovat Vaše obchodování. V tomto případě může být užitečný výpis z účtu nebo obchodní deník (pokud sledujete všechny obchody).
Po analýze obchodování zjistíme, zda série ztrátových obchodů byla v souladu sVaší strategií nebo ne, zda byla systematická či nikoli, zda jste překročili limity rizika a objemu pozic.

Na základě vlastních zkušeností a zkušeností ostatních lidí bych mohl říci, že 8 z 10 ztrátových obchodů lze vysvětlit nedostatkem (nebo porušením) obchodní strategie a/nebo metodami řízení peněz a také překročením limitů rizika.

Jak se dostat z Drawdownu

Znovu říkáme, že Drawdown na účtu je přirozená situace, které se stěží vyhnete. Lze ji však vždy optimalizovat a její vliv na účet minimalizovat. Je to všechno poměrně snadné. Musíte se řídit pravidly řízení peněz a rizik a Vaší strategií.

Pro většinu lidí se tato slova mohou zdát banální. Je tomu tak proto, že ne všichni čtenáři mají striktní finanční plán, obchodní strategii, systémy řízení rizik a peněz. Prvním krokem, jak se vyhnout drawdownu, je přidání výše uvedeného do Vašeho obchodování.

Co dělat, když se dostanu do docela vážného Drawdownu?

Existuje zákon: čím větší je ztráta kapitálu, tím déle bude trvat, než se z ní dostanete. Pokud obchodník smolně ztratil 50 % vkladu ve 2–3 obchodech, je nepravděpodobné, že by kapitál obnovil ve stejně krátké době.

Na internetu najdete spoustu informací hovoříchc proti průměrování, zamykání a používání martingale. Nicméně zastánci těchto metod také existují. Nechceme vyvolat hádku. Jak průměrování, tak zamykání může pro obchodníka znamenat spousty dobrého, pokud znají správné triky.

Hlavní nuance úniku z Drawdownu

Představte si, že obchodník otevřel obchod, ale cena začala klesat, takže je jeho pozice ve ztrátě. Pro kompenzaci ztráty obchodník otevře další obchod s dvojnásobnou pozicí. Ale bohužel i druhý obchod jde proti němu. V takové situaci mnoho začátečníků začne panikařit a obrátí se na zkušené obchodníky o pomoc, čímž ztratí čas a zvýší drawdown.

Zde by měl obchodník otevřít některé hedge obchody (uzamknutí), aby omezil růst ztráty. Uzamknutí mu poskytne nějaký čas na analýzu, uklidnění a vypracování taktiky kompenzace ztrát. Uzamknutí však není všelékem ani grálem. Obchodníkovi to jen dává čas na revizi situace na trhu, omezení drawdownu a změnu taktiky. Navíc, pokud je ztráta kapitálu větší než 15 %, může uzamknutí dát obchodníkovi falešné naděje na dobrý výsledek.

Příklad Jak se dostat z Drawdownu

Představte si, že obchodujeme pár EUR/USD, velikost vkladu je 3 000 $. Otevřel obchody, které jsou ve ztrátě. Oba měli velikost 0,3 lotu, ztráta v prvním případě byla 300 $, zatímco ve druhém případě 150 $. Zbývá tedy 2 500 $ pro další obchodování.

V této situaci můžeme otevřít 2 uzamykací obchody se stejnými objemy jako dříve nebo 1 obchod o velikosti 0,6 lotu. Pokud bychom uzavřeli obchody ve ztrátě bude drawdown 450 USD. Psychologický tlak nám to však nedovolí. Nezkušený spekulant se obrátí na zkušenějšího o pomoc. Ten doporučuje jednoduše uzavřít pohyblivou ztrátu a později obnovit velikost účtu řadou ziskových obchodů. Mohl by však také doporučit paralelní obchodování s menšími objemy.

Nová řada obchodů bude založena na počátečním obchodním systému, pokud již dříve přinesla pozitivní výsledky, nebo bude založena na některých nových přístupech. Obchodování však bude probíhat v menších objemech, řekněme 0,1 lotu a cílové úrovně Take Profit budou skromné. Ne 100 pipů, ale řekněme 30 pipů.

Pokud tedy obchodujeme s 0,1 lotu a získáme 30 bodů v každém obchodě, potřebujeme 15 ziskových obchodů, abychom pokryli ztrátu 450 $. V tomto případě samozřejmě budeme potřebovat více času, než jsme očekávali, ale to není tak důležité, pokud se nám podaří účet obnovit.

Metoda martingale navrhuje otevření dvojnásobného obchodu opačným směrem. Ve výše uvedeném příkladu bychom měli uzamknout ztrátu 300 USD a otevřít obchod o velikosti 0,6 lotu zaměřený na zisk 100 pipů. Pokud vše půjde hladce, náš zisk by byl 600 USD a po odečtení předchozí ztráty bychom získali 300 $ čistého zisku.

Jak jste si možná všimli, uzamykání Vám dává čas na revizi Vašich rozhodnutí, zatímco metoda Martingale pomáhá agresivně kompenzovat ztráty. Měli byste si však pamatovat, že riziko ztráty ještě více vzroste.

Je na Vás, abyste se rozhodli, zda náhrada ztráty stojí za riziko.

Drawdown (DD) - Závěr

Drawdown je nepříjemná věc pro každého tradera pokud ho nechá příliš narůst.

Pokud již ztrácíte kapitál, tak musíte udělat následující:

 • pokud používáte důvěryhodnou strategii, která přinesla mnohokrát zisk, měli byste jednoduše uzamknout ztrátové pozice a pokračovat v obchodování podle stejné strategie, ale s mírnějším money managementem
 • pokud pochybujete o účinnosti své strategie, zamkněte ztrátové pozice a vyhledejte novou.

Dokud nenajdete nějaký způsob, jak se dostat z drawdownu, budete prostě muset pokračovat v obchodování. Musíte najít slabá místa své strategie a pokusit se je opravit. Účinná bude také revize Vašich rizik a pravidel money managementu.

Buďte disciplinovaní, dodržujte pravidla money managementu, obchodujte systematicky a drawdown pro Vás nebude žádným problémem.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Pattern Klín v Technické Analýze (TA)

Pattern klín je za normálních okolností považován jako obratový pattern, který se formuje na maximech a minimech cenového grafu. V tomto článku si popíšeme jednotlivé typy klínů, se kterými se můžete při tradingu setkat a probereme nejčastější způsoby obchodování těchto formací technické analýzy. Pattern Klín - Popis Klín je docela podobný trojúhelníku, který se tvoří […]

Další článek

Klouzavý průměr (Moving Average - MA) v Tradingu

Klouzavý průměr (MA) je jedním z nejoblíbenějších indikátorů (a možná i tím, s jehož pomocí obchodníci na finančních trzích začínají). Klouzavý průměr patří do skupiny trendových indikátorů a zobrazuje nám průměrnou cenu vybraného finančního nástroje v určitém časovém období. Pomocí klouzavého průměru může obchodník detekovat směr trendu, dostat signál pro otevření nebo ukončení obchodu i […]