Co je to Forex (FX)? Úvod do Devizového trhu 2020

POČET SHLÉDNUTÍ: 7 views
DOBA ČTENÍ: 7 minForex (název odvozený od FOReign EXchange a též známý pod zkratkou FX) neboli Devizový trh je mezinárodní trh určený pro brokerské společnosti, banky a investiční fondy, které obchodují s měnami.

V tomto článku popíšeme, co je to Forex, hlavní rysy FX trhu, klasifikaci nástrojů, které lze na Forexu obchodovat a také se podíváme na hlavní účastníky na tomto trhu.

Co je Forex?

Devizový trh vznikl v 70. letech, kdy finanční svět přešel od zlatého standardu k volnému obchodování měn.

Forexový trh funguje na základě bezplatné konverze měn bez zásahu státu a zaručuje svobodu těchto transakcí. Zároveň existuje řada pravidel a omezení upravujících vztah mezi obchodníky a brokery.

Někdy můžete slyšet, že je Forex nazýván směnou peněz. To je však špatně. Forex je mezinárodní OTC (over the counter - bez záštity oficiální instituce) trh bez daného místa pro obchodování. Může se zde obchodovat přes internet nebo používat telefon. Účastníci trhu mohou provádět měnové transakce z libovolného místa na světě. Dokud je Forex OTC trhem, tak transakce mohou probíhat bez registrace.

Ačkoli se hráči na Forexu nemusí obávat o místo obchodování, jejich obchodování je stále velmi závislé na obchodních hodinách, které se liší podle částí světa:

  • v Asii a Tichomoří
  • v Evropě
  • v Severní Americe

Od roku 1989 provádí Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS) každé 3 roky důkladnou analýzu trhu. Data ukazují, že denní obrat na Forexu byl v roce 2000 1,5 miliardy USD o 10 let později dosáhl již 4,0 miliardy USD. Odborníci z BIS předpovídají do roku 2020 růst denního obratu Forexu až k 10 miliardám USD.

Část tohoto objemu vzniká obchodováním na marži, což znamená realizaci obchodů s částkami podstatně většími, než je skutečný kapitál obchodujícího subjektu. Bez ohledu na povahu a účel transakcí zaručuje vysoký denní obrat vysokou likviditu trhu. Další skutečností je, že zhruba 75 % transakcí na Forexu provádějí americké banky.

Charakteristika Forex trhu

Forex Trading

Mezinárodní devizový trh Forex je jedním z nejpočetnějších typů finančních trhů, které v současnosti existují. Zároveň je to jeden z největších trhů. Stejně jako ostatní trhy přitahuje obchodníky a investory, kterým se zde nabízí příležitost vydělat na rozdílu ve směnných kurzech nebo jen vyměnit jednu měnu za druhou.

Každá osoba, která provádí směnnou operaci prostřednictvím mobilní bankovní aplikace, se automaticky stává součástí systému, který spojuje účastníky prostřednictvím různých informačních systémů a umožňuje jim přístup k devizovým operacím od pondělí do pátku 24 hodin denně.

Forex má řadu výhod, kterými se odlišuje od ostatních typů trhů.

Dostupnost Forexu

Chcete-li se stát obchodníkem na Forexu a mít příležitost vydělat na rozdílu ve směnných kurzech, musíte si otevřít obchodní účet u společnosti poskytující takové služby. Pak stačí poslat peníze na svůj účet a začít obchodovat. Je třeba si uvědomit, že úspěšné obchodování vyžaduje určité zkušenosti a určité znalosti technické analýzy a fundamentální analýzy. Téměř každý člověk se tak může poměrně snadno integrovat do komunity obchodníků.

Forex a Finanční páka

Při nákupu nebo prodeji měn nemusí mít obchodník k dispozici vklad pokrývající cenu celého kontraktu. Pákový efekt pomůže zvýšit finanční potenciál tradera, protože umožňuje transakce v mnohem větších částkách, než jaký má obchodník kapitál na svém obchodním účtu.

Na jedné straně je to příležitost vydělat značný zisk se skromnou částkou na účtu. Na druhé straně tímto úměrně roste riziko. Rizika je tedy třeba důkladně prostudovat a kontrolovat.

Vysoká volatilita na Forexu

Volatilita znamená jakoukoliv změnu ceny instrumentu. Forex je trh s vysokou volatilitou. Směnné kurzy se velmi rychle mění a cílem obchodníka je vydělat na jejich volatilitě. Proto čím větší jsou změny, tím větší je zisk obchodníka, bez ohledu na to, zda měna roste nebo klesá, přičemž tento jev je další charakteristikou trhu.

Pravda je, že obchodníci mohou stejně profitovat z růstu i poklesu měn. Proto vysoká volatilita spolu s pákovým efektem poskytuje vynikající příležitost k vydělávání peněz. Je však třeba vzít v úvahu rizika.

24 hodinová Aktivita FX trhu

Jak jsme psali výše, tak Forex funguje od pondělí do pátku 24 hodin denně. Na trhu jsou vždy nakupující a prodávající. Trader může obchodovat v agresivní americké seanci s větší volatilitou, stejně jako v klidné asijské seanci s minimálními změnami cenových kurzů.

Analýzy trhu mohou být prováděny ráno i večer. Obchodní pozice lze kdykoli otevřít, aby bylo možné dosáhnout zisku z volatility měny. To je velká výhoda ve srovnání s akciovým trhem, který umožňuje obchodování pouze během obchodních seancí.

Transparentnost na Forexu

Účastníci trhu mohou získat úplné informace o trhu z jakéhokoliv zdroje. Důležité zprávy ovlivňující směnné kurzy jsou vyhlašovány v dopředu známých termínech a časech. Trh a obchodníci reagují na jeho pohyby. Jinými slovy, před vyhlášením určitých zpráv (například míry nezaměstnanosti) nikdo nemůže dopředu říci, co bude následovat a jak bude trh reagovat na očekávanou událost, protože každý pracuje se stejným množstvím dat.

Vysoká likvidita na FX trhu

Zbožím na devizovém trhu jsou peníze. Peníze jsou zboží s vysokou likviditou, což znamená, že je možné ho kdykoli snadno vyměnit za druhou měnu. Nízká likvidita je typická například pro nemovitosti. Byt lze rychle prodat, pouze pokud prodávající požaduje cenu podstatně nižší než je cena tržní.

V našem případě obchodník může svou pozici na Forexu vždy otevřít za současnou cenu a snadno ji uzavřít, protože devizový trh je tak obrovský, že v každém okamžiku najdete kupce nebo prodávajícího.

Rychlost Forex transakcí

Pro otevření nákupní nebo prodejní pozice dané měny stačí stisknout ikonu „Nový pokyn“ v terminálu. Pokud chce někdo pozici uzavřít (například uzamknout zisk), stačí stisknout klávesu „Zavřít objednávku“. Trvá to jen zlomek vteřiny.

Forex je tedy poněkud odlišný od ostatních trhů. Umožňuje rychlý přístup k obchodování a práci z jakéhokoliv místa na světě, kdykoliv je to vhodné.

Pomocí páky může obchodník provést transakci za částku výrazně větší než je částka na jeho účtu. Směnné kurzy se neustále mění, což poskytuje další příležitost k dosažení zisku. Vysoká likvidita umožňuje rychlé otevření a uzavření pozic prakticky kdykoliv.

Účastníci na FX trhu

Mezinárodní mezibankovní trh Forex je decentralizovaná obchodní platforma. Jinými slovy fyzicky neexistuje. Všechny operace probíhají na síti. V současné době jsou hlavními hráči na Forexu národní centrální banky různých zemí.

Nejvlivnější jsou Evropská centrální banka a Federální rezervní systém (FED). Na volatilitu měn mají vliv i centrální banky jiných zemí, jejichž cílem je zabránit prudkým pohybům cen.

Na Forexu fungují také komerční banky. Nemohou sice ovlivnit měnovou a úvěrovou politiku hlavních hráčů. Významně však zvyšují likviditu na trhu. Komerční banky mají spekulativní vliv a neustále manipulují se směnnými kurzy, aby dosáhly zisku a provedly mnoho transakcí. Komerční banky vytvářejí zisk ze spreadu, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Kromě bank jsou dalšími hráči na Forexu také brokeři, brokerské společnosti a zprostředkovávající společností, které hodně přispívají k tvorbě trhu jako zprostředkovatelé. Navíc umožňují přístup na mezibankovní trh jednotlivým obchodníkům a investorům. Při obchodování prostřednictvím brokerů a zprostředkovávajících společností, tvoří jednotlivci největší část transakcí na trhu.

Další skupina hráčů se skládá z fondů:

  • pojišťovací
  • penzijní
  • hedgeové


Dělají největší, někdy spíše agresivní transakce na trhu. Jejich cílem není nic jiného než zisk z rozdílu ve směnných kurzech.

Další skupinu účastníků trhu tvoří dovozci a vývozci. Zpravidla nemají přímý přístup na trh a provádějí transakce prostřednictvím komerčních bank. Jejich cílem není spekulace, ale zajištění kurzového rizika spojeného s jejich podnikáním.

Klasifikace Forex instrumentů

Klasifikace Forex instrumentů

Obchodními instrumenty jsou obvykle myšlena finanční aktiva, s nimiž lze obchodovat, aby bylo dosaženo zisku.

Forex nabízí širokou škálu obchodních instrumentů, včetně hlavních měnových párů, křížových párů a kryptoměn. Jsou uspořádány do několika skupin.

Hlavní FX páry

První skupina se skládá z hlavních měnových párů, jako jsou EUR/USD, GBP/USD a podobně. Mezi těmito instrumenty je většina měn obchodována proti americkému dolaru. To prakticky zaručuje vynikající likviditu a volatilitu jakéhokoli páru.

Podle určitých údajů zahrnují transakce používající USD přibližně 85% všech operací na trhu, přičemž každá objednávka velkého množství obchodníků dává cenám více dynamiky. Hlavní měnové páry se mezi obchodníky staly populární kvůli dynamice pohybu cen a možnosti na ní vydělat.

Křížové FX páry

Druhá skupina instrumentů se skládá z křížových párů, jako jsou EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF atd. Tato aktiva zahrnují obchodování s měnami 7 předních zemí světa bez USD.

Tyto nástroje byly vytvořeny s cílem zajistit přímé platby mezi zeměmi a posílit jejich vztahy. Měnové páry z této skupiny také vykazují dobrou volatilitu a likviditu, stejně jako přijatelnou volatilitu. Přitahují proto také mnoho obchodníků.

Křížové kurzy měn s vysokým potenciálem

Jde o křížové kurzy měn zemí, které mají potenciál pro zisk. Zahrnují samostatnou skupinu instrumentů, například CAD/JPY (kanadský dolar vs. japonský jen). Každý pár v této skupině má zvláštnosti, které obchodníkům umožňují dosahovat stabilního zisku.

Drahé kovy

Čtvrtou skupinu tvoří drahé kovy. Nejoblíbenější z nich obchodované proti USD jsou zlato a stříbro. Drahé kovy jsou nejoblíbenější mezi hlavními účastníky trhu, kteří prakticky zajišťují svá rizika, aby se vyhnuli ztrátám. V krizích se těmto nástrojům dostává zvláštní pozorností. Říká se jim „bezpečné přístavy“ a jejich cena turbulentních dobách obvykle roste.

Akcie velkých společností

Pátá skupina představuje širokou škálu akcií velkých světových společností. Obchodník se koupí instrumentu nestává vlastníkem podíle ve společnosti, ale uzavírá dohodu o získání rozdílu z pohybu ceny. Pro takovýto druh obchodování je k dispozici CFD.

Na rozdíl od investorů mohou obchodníci profitovat jak z růstu cen svých aktiv, tak i z jejich poklesu. Veřejná aktiva velkých společností jsou obvykle „transparentní“, změny jejich ceny lze snadno předvídat, a proto jsou mezi obchodníky velmi populární.

Komodity

Šestá skupina se skládá z komodit, plynu a ropy, které jsou zde nejoblíbenějšími instrumenty. Vliv uhlovodíků na světovou ekonomiku neustále roste, zájem o tyto instrumenty je tak více než pochopitelný.

Futures

Sedmá skupina se skládá z futures kontraktů. Futures silně závisí na dohodě mezi dvěma stranami. Je to nejzřetelnější v zemích s primární produkcí, kde je nabídka a poptávka určována sezónními změnami a současným stavem trhu.

Kryptoměny

Osmá skupina obsahuje kryptoměny. Nejcharakterističtější z nich - Bitcoin - se v poslední době stal neuvěřitelně populární. Jeho rychlý růst povzbudil obchodníky k jeho nákupu, zatímco jeho prudký pokles je nutil se stejným nadšením prodávat.

Opce na Forex páry

Devátá skupina jsou opce. V posledních několika letech se stalo velmi populární kupovat aktivum (vlastně spíše právo na něj než samotné fyzické aktivum) za určitou cenu po určitou dobu (specifikováno ve smlouvě). V dnešní době jsou populární binární opce, protože obchodníkovi ukazují zisk i ztrátu předem.

Co je to Forex - Závěr

Trader si samozřejmě musí svůj instrument pro obchodování dříve či později vybrat. Jedná se o důležitý krok, který prakticky definuje budoucnost obchodníka na trhu. Navíc je třeba mít na paměti, že okolnosti vyšší moci, jako jsou přírodní katastrofy, politická nestabilita nebo velké finanční a hospodářské krize, mohou přijít prakticky kdykoliv.

Jejich důsledkem by byly vážné dlouhodobé výkyvy většiny aktiv. Abychom za takových okolností mohli efektivně obchodovat, musíme mít značné znalosti a zkušenosti s obchodováním. Studium základního přístupu a technické analýzy je skvělým začátkem. Klíčovým bodem dlouhodobě úspěšného a stabilního obchodování je však neustálé zlepšování svých dovedností a znalostí.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak obchodovat Ropu (2020) | Jednoduchá strategie

V tomto článku Vám ukážeme, jak obchodovat ropu pomocí jednoduché strategie. Ropa je trendový instrument, což znamená, že poměrně často vykazuje směrový pohyb, buď nahoru nebo dolu. Většina začátečníků se vyhýbá obchodování ropy, protože vzhledem ke zvýšené volatilitě vypadá komplikovaně. V době krize se může ropa skutečně projevovat až neuvěřitelně. Dobrým příkladem byl nedávný květnový […]

Další článek

Jak na Akcie Facebook (FB) - Koupit nebo Prodat?

Ukázalo se, že 2,5 miliardy lidí na celém světě nemůže žít bez návštěvy svých profilů na sociálních sítích alespoň jednou měsíčně. Dnes budeme diskutovat o akciích společnosti Facebook a jejích perspektivách. Probereme některé významné fundamentální aspekty, které mají vliv na cenu akcií Facebook včetně jeho silných stránek. Přidáme i pohled na Facebook optikou technické analýzy. […]