Technická Analýza pro úspěšné Obchodování na Forexu (FX)

DOBA ČTENÍ: 8 minTechnická analýza je metoda předpovídání cenových změn díky analýze předchozích cenových pohybů na grafu.

V tomto článku podrobně vysvětlíme, co je to technická analýza (TA), jaké jsou hlavní typy grafů a typy cenových pohybů. Představíme také nejznámější cenové patterny, které se v technické analýze používají a jak se používají indikátory v technické analýze.

Co je to Technická Analýza?

Abyste uspěli v obchodování na trhu, měli byste se naučit analyzovat a předpovídat pohyby cen. Tržní cena je ovlivněna celou řadou různých faktorů, které všechny nemůžeme znát. Vyvstává tak otázka: jak je pak možné dělat nějaké predikce vývoje? Na tuto otázku odpovídá jeden ze základních způsobů analýzy trhu - technická analýza.

Jaké jsou hlavní Typy grafů v Technické analýze

Všechny změny ceny se projeví na grafech. V technické analýze se můžete setkat s několika typů grafů:

Tickový graf

Tickový graf odráží každou změnu tržní ceny v grafu a není vázán na žádný časový rámec. Pokud je na trhu uskutečněno mnoho obchodů, dochází k mnoha cenovým změnám za minutu. Graf je příliš chaotický pro analýzu, často ho však používají skalpeři pro své obchodování.

Tickový graf
Tickový graf

Čárový (liniový) graf

Čárový (liniový) graf je nejjednodušší z grafů. Nejčastěji je vykreslený ze zavíracích cen daného časového rámce. Prakticky odráží výsledek souboje mezi býky a medvědy v daném časovém rámci. Ukazuje obecný směr pohybu ceny.

Technická Analýza - liniový graf
Technická Analýza - liniový graf

Sloupcový graf

Sloupcový graf ukazuje změnu ceny kompaktním způsobem, každé období vypadá jako sloupec (čárka) ukazující otevírací a uzavírací cenu, maximum a minimum. Tyto informace jsou dostačující pro práci tradera.

Sloupcový graf pro technickou analýzu
Sloupcový graf

Technická Analýza - Svíčkový graf

Svíčkový graf je také nazýván japonským svíčkovým grafem. Vykresluje se podobně jako sloupcový graf, ale výsledek při zavření svíčky se nazývá „tělo“ svíčky. Toto zobrazení je více názorné, protože těla svíček jsou barevně rozlišena.

Technická Analýza - svíčkový graf
Svíčkový graf

Z jakých myšlenek vychází Technická Analýza (TA)

V ceně se odráží všechny Informace

Myšlenka je taková, že každý faktor, který může ovlivnit cenu, je trhem zohledněn a okamžitě zahrnut. To se následně odrazí na vývoji v grafu. Jinými slovy, cenový graf v každém okamžiku odráží a reaguje na všechny faktory, které jej ovlivňují - ekonomické a politické události,  očekávání atd.

Cenové pohyby podléhají Trendům

To znamená, že na trhu existují časová období, kdy se cena pohybuje převážně jedním směrem (roste nebo klesá). Jinými slovy, trend je jednosměrný pohyb ceny. Důvody, proč se trend vytvoří, mohou být ekonomické, politické nebo i jiného charakteru.

Předpokládá se, že stávající trend bude s větší pravděpodobností pokračovat, než to, že se otočí, a to do té doby, dokud nebude patrné jeho oslabení a nebude mít jasné známky nadcházející změny.

V závislosti na délce lze trendy rozdělit do 3 typů:

  • Krátkodobé trendy, existují od několika dnů do několika týdnů
  • Střednědobé trendy, existují od jednoho do několika měsíců
  • Dlouhodobé trendy, trvají od 6 měsíců.

Historie se opakuje

Na trhu existují určité zákonitosti. To znamená, že pravidla, která v minulosti fungovala, budou pravděpodobně fungovat dnes i v budoucnost. Analýza historických dat umožňuje provádět nejen technickou, ale i statistickou analýzu.

Na základě shromážděných a analyzovaných statistik předchozího časového období může být tržní chování s určitou jistotou předpovězeno. A ačkoliv se trh může v určitých dobách měnit a má své zvláštnosti, zákonitosti obecně stále fungují.

Technická Analýza - Jak se určuje Trend a jaké jsou Typy trendů

Jak říká populární tradingové přísloví: “Trend je váš přítel”. V technické analýze jsme vybrali 3 typy trendů: uptrend, downtrend a pohyb do strany.

Uptrend

Uptrend znamená, že cena roste. Hlavní podmínkou existence uptrendu je to, že každé další maximum je vyšší než předchozí a také každé další minimum je vyšší než předchozí. Trend zůstává rostoucí, dokud pohyb ceny nepřestane být v souladu s tímto pravidlem.

Jakmile je další maximum nebo minimum pod předchozím, trend je u konce. Prostřednictvím lokálních minim nakreslíme vodorovnou čáru, kterou nazýváme uptrendová čára. V uptrendu je takto linie kreslená pod cenou a reprezentuje support. Přes lokální maxima nakreslíme další linii, tentokráte jde o resistenci. Když jsou linie supportu a rezistence rovnoběžné, vznikne tzv. cenový kanál.

Cenový kanál reprezentuje kolísání ceny mezi linií supportu a linií resistence, tj. uvnitř existujícího trendu.

Hlavním pravidlem obchodování v rámci uptrendu je nákup na úrovni supportu a uzavírání pozic na linii resistence.

Technická analýza - Uptrend
Uptrend

Downtrend

Downtrend znamená, že cena klesá. Hlavní podmínkou pro existenci klesajícího trendu je, že každé další maximum bude nižší než předchozí a stejně každé minimum bude nižší než to předchozí.

Downtrend je platný, dokud některé High nebo Low nebude nad předchozím. Přes lokální maxima nakreslíme linii rezistence. V downtrendu jde o downtrendovou čáru, která se nachází nad trhem. Přes lokální minima nakreslíme přímku supportu. Pokud jsou linie resistence a supportu rovnoběžné, vytvoří tzv. cenový kanál (v tomto případě downtrendový).

Hlavním pravidlem obchodování v klesajícím trendu je prodávat na úrovni resistence (downtrendové čáry) a uzavírat pozice na support linii.

Technická analýza - Downtrend
Downtrend

Pohyb do strany (range)

Pohyb do strany, nebo-li range, je pohyb ceny v určitém pásmu, kdy nedochází ani k významnému růstu, ani k jasnému poklesu ceny. Cenové změny jsou omezeny support linií zespodu a resistencí nahoře. Obě linie tak tvoří cenový kanál. Když cena prorazí z tohoto kanálu nahoru nebo dolů, pohyb do strany končí.

Od hranic range můžete obchodovat stejně nahoru i dolů. Hlavním pravidlem je prodávat na linii rezistence a zavírat pozice na úrovni supportu a naopak - nakupovat na linii supportu a uzavírat pozice na linii resistence.

Range - pohyb ceny do strany
Range - pohyb ceny do strany

Technická Analýza - Supporty a Rezistence

Dalšími důležitými nástroji technické analýzy jsou supporty a resistence, tj. úrovně vytvořené důležitými High nebo Low.

  • Support je cenová oblast, kde aktivní nakupující mohou pozastavit aktuální downtrend nebo jej zcela obrátit.
  • Rezistence je cenová oblast, kde aktivní prodávající mohou zastavit uptrend nebo jej zcela obrátit.

Linie supportu a resistence jsou zakreslené body v grafu, odkud začala korekce. Čím vyšší je časový rámec, tím důležitější jsou zakreslené úrovně.

Princip změny polarity: pokud je úroveň resistence proražena a cena roste, úroveň se stává supportem. A naopak: pokud cena klesne pod úroveň supportu, stane se z ní resistence.

Supporty a rezistence v technické analýze
Linie supportu a resistence

Technická Analýza a cenové Patterny (vzorce)

V důsledku dlouhodobých studií trhu bylo zjištěno, že se v grafu pravidelně objevují cenové patterny (vzorce), které umožňují předpovídat budoucí chování ceny. Existují patterny, signalizující obrat trendu i patterny signalizující jeho pokračování.

Zde stojí za zmínku, že neexistuje 100% záruka, že prognóza bude správná. Je však poměrně vysoká na to, abyste do svého obchodování tyto patterny zapracovali.

Nejznámější cenové patterny v technické analýze jsou:

Hlava a ramena a obrácený pattern Hlava a ramena

Hlava a ramena, obrácený pattern Hlava a ramena jsou převrácené vzory vytvářené na tržních maximech a minimech.

Pattern Hlava a Ramena
Pattern Hlava a ramena na grafu
Pattern obrácená Hlava a Ramena
Pattern obrácená Hlava a ramena na grafu

Technická Analýza - Dvojitý vrchol a Dvojité dno

Pattern Dvojitý vrchol a Dvojité dno jsou tzv. reverzní patterny, vytvářející se na maximech a minimech trhu.

Technická analýza - Dvojitý vrchol
Pattern Dvojitý vrchol
Pattern - Dvojité dno
Pattern Dvojité dno

Trojitý vrchol a Trojité dno

Trojitý vrchol a Trojité dno jsou reverzní patterny vytvářející se na maximech a minimech trhu.

Pattern Trojitý vrchol
Pattern Trojitý vrchol
Technická analýza - Trojité dno
Pattern Trojité dno

Pattern Klínu

Klín je obratový pattern, který se vytváří na maximech a minimech trhu.

Pattern Klín
Pattern Klínu

Pattern Diamant

Diamant je reverzní pattern, který se formuje na maximech a minimech trhu.

Pattern TA - Diamant
Pattern Diamant

Technická Analýza (TA) - Pattern Vlajka

Vlajka je pattern pokračování trendového pohybu.

Technická analýza - vlajka
Pattern Vlajka

Pattern Trojúhelník

Trojúhelník je pattern pokračování trendu.

Vzorec technické analýzy - Trojúhelník
Pattern Trojúhelník

Jak Technická Analýza (TA) využívá Indikátory

Vzhledem k tomu, že jedno z prvních využití počítačů bylo pro obchodování na finančních trzích, vytvořila se celá řada různých indikátorů, které obchodníkům pomáhají provádět komplexní analýzy trhu.

Technické indikátory jsou matematické funkce založené na ceně nebo objemu. Mohou nejen pomoci analyzovat trh, ale také mohou přímo poskytnout obchodní signály. Některé indikátory fungují dobře v trendu, jiné v pohybu do strany. Existují také univerzální indikátory.

Nejoblíbenějšími indikátory jsou pravděpodobně:

Klouzavý průměr (МА)

Klouzavý průměr (Moving Average - MA) je indikátor průměrné ceny. Je to nástroj technické analýzy, který vyrovnává kolísání cen průměrováním v určitém časovém období.

Indikátor Klouzavý průměr
Klouzavý průměr (МА)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) je kombinace tří exponenciálně vyhlazených klouzavých průměrů. Indikátor vypadá jako histogram se signální linií.

Technická analýza - MACD
Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) pomáhají definovat okamžik přechodu trhu z klidného do aktivního stavu a naopak. Indikátor je vypočítán z ceny a skládá se ze tří linií, klouzavého průměru a jeho pevných odchylek.

Bollingerova pásma
Bollingerova pásma (BB)

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) je oscilátor, který měří relativní sílu trhu, porovnává absolutní hodnoty rostoucího a klesajícího trhu.

Indikátor Technické analýzy - RSI
Relative Strength Index (RSI)

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator používá následující podmínku. V uptrendu je konečná cena zaměřena na maximum časového období a v downtrendu na minimum.

Technická analýza - Stochastic oscilátor
Stochastic oscilátor

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo je komplexní ukazatel složený z 5 linií, z nichž 3 jsou klouzavé průměry a 2 jsou jejich deriváty. Ichimoku definuje nejen přítomnost trendu, ale také poskytuje informace o umístění oblastí supportů a resistencí.

Indikátor Ichimoku
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Technická Analýza & Fibonacciho úrovně

Fibonacciho úrovně nám ukazují přibližná místa pro korekci ceny v grafu. Jsou vypočítána na základě řady čísel sestavené slavným matematikem.

Technická analýza - Fibonacciho úrovně
Fibonacciho úrovně

Technická Analýza (TA) - Závěr

Technická analýza je nezbytné minimum, které je potřeba pro seriózní obchodování. Stejně tak jako potřebujeme abecedu, abychom se naučili číst a multiplikační tabulku, abychom se naučili počítat.

Ačkoli znalost technické analýzy sama o sobě nezaručuje úspěch v obchodování, slouží jako výchozí bod pro zvládnutí všech tajemství trhu a vytvoření vlastního obchodního systému.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak vybrat Časový rámec (Timeframe) pro Obchodování

Časový rámec (timeframe) a jeho výběr je důležitou součástí při sestavování obchodního plánu. To, časový horizont bude trader obchodovat, výrazně ovlivní především: kolik času bude muset aktivně sedět před svými monitory kolik času bude muset věnovat přípravě na trading jak rychle bude muset dělat obchodní rozhodnutí V tomto článku se dozvíte, co je to časový […]

Další článek

Stále není pozdě Investovat do Elektromobilů

V roce 1990 se světově proslulá společnost General Motors (NYSE: GM) rozhodla udělat revoluci v automobilovém průmyslu a vytvořila elektromobil s názvem General Motors EV1. Tento elektromobil byl v sériové výrobě od roku 1996 do roku 1999. Projekt byl bohužel ukončen. Odpůrci této technologie (producenti ropy a vláda USA) byli příliš silní a dokázali rozvoj […]