Trading Chaos: 5 úrovní rozvoje tradera podle Billa Williamse

POČET SHLÉDNUTÍ: 10 views
DOBA ČTENÍ: 10 minVe své knize Trading Chaos popisuje její autor (Bill Williams), kromě jiného, i 5 vývojových etap tradera. V tomto článku se zaměříme na detaily, které každá z těchto vývojových fází obnáší, abyste se mohli ze začátečníka stát expertem.

Trading Chaos - Úroveň 1: Začínající obchodník

Podle Billa Williamse musí být cílem obchodníka v tomto kroku studium a čtení trhu, nikoli shromažďování nápadů jiných obchodníků. Prioritou je „neprodělat peníze a získat zkušenosti“.

Prvním krokem při studiu trhu je čárka nebo svíčka na cenovém grafu. OHLC neboli Open, High, Low, Close. Objem a čas jsou informace, které mohou o situaci na trhu říci další důležité informace, a to více než si mnozí myslí.

 • Open cena ukazuje, kde byl rovnovážný bod mezi nakupujícími a prodávajícími na začátku obchodování.
 • High cena ukazuje na nejvyšší bod, ke kterému býci cenu dokázali vyhnat.
 • Low je nejnižší cena, kde medvědi ztratili svou vládu nad trhem, a kde býci zaujali své místo.
 • Close cena ukazuje, kde obě strany nakonec našly svůj rovnovážný bod.

Nejdůležitější věci je právě porovnávání Open, High, Low a Close. 

Cenové svíčky

Svíčky informují o náladě na trhu

Blíží se obrat

Prodejci útočí

Prodejní svíčka

Nakupující útočí. V 80 % případů se trend mění po 1-5 svíčkách.

Nákupní svíčka

Neutrální. Nakupující i Prodávající byli stejně silní.

Neutrální svíčky

Dominující

Alpinista. Nakupující dominují

Nakupující dominují

Vagabund. Dominují prodejci

Prodejci dominují

Tick volume podle Trading Chaos

Trading Chaos a Tick volume

Jedním z přístupů k pochopení vývoje trendů je porozumění a interpretace změn objemu ticků. Tick volume je počet změn ceny v určitém čase.

Zvýšení objemu vede ke zvýšení rychlosti cenových změn, které předchází obrácení trendu. K primárním změnám dochází v hlavách a myšlenkách obchodníka:

 • při rozhodování o zadávání příkazů ke koupi/prodeji
 • zadávání objednávek
 • jejich vyplnění prostřednictvím brokera.

To vše se odráží ve změnách krátkodobých pohybů na trhu a později vede ke změně trendu. Cílem obchodníka je vstoupit do trhu v prvních 10 % nového trendu a ukončit ho v posledních 10 %.

Jak použít Indikátor MFI podle Trading Chaos

Trading Chaos - MFI indikátor

Pro snazší a přesnější posouzení situace a budoucí reakce trhu na změny v objemu, navrhl Williams indikátor MFI (Market Facilitating Indicator).

MFI je velmi jednoduchý indikátor. Při nastavení časového rozmezí pro sledování odečteme Low cenu od High ceny a výsledek vydělíme objemem. Vzorec vypadá takto:

MFI = Range (High-Low) / Volume

MFI ukazuje, o kolik bodů se trh pohnul v 1 ticku. Je-li aktuální sloupec MFI větší než předchozí sloupec, znamená to, že v jednom ticku došlo k výraznému pohybu ceny.

Kombinace MFI a Objemu

Změna objemu nám říká, že obchodník by měl být připraven k obchodování před začátkem trendu a MFI označuje, jak trh reaguje na změnu objemu.

Porovnáním objemu a MFI ve čtyřech kombinacích zvyšujeme potenciál vstupu do ziskového obchodu!

Čtyři okna Profitunity

Tick volume / MFI - Třída signálu

 • + Tick volume / + MFI - Green (+ +)
 • - Tick volume / - MFI - Fade (- -)
 • - Tick volume / + MFI - False (- +)
 • + Tick volume / - MFI - Squat (+ -)

Green (+ Tick volume / + MFI). Tato varianta se nazývá Green, protože zapíná zelené světlo pro nový trendový impuls.

Fade (- Tick volume / - MFI). Když je trh unavený a dává si “pauzu”, objeví se Fade. Slábnoucí oblast je přípravou pro nového silného impulsního pohybu.

False (- Tick volume / + MFI). False označuje pauzu před korekcí.

Squat (+ Tick volume / - MFI). Squat má nejvyšší potenciál ze všech pro dosažení zisku. Jde o nejvyšší / nejnižší sloupec plus (nebo mínus) jeden další sloupec ve stejném časovém rámci. V tuto chvíli se ukončí téměř všechny pohyby.

Airbag

Žádný řidič na silnici není 100% chráněn před nehodou. I když se můžete chránit dodržováním pravidel silničního procesu, manévrováním, dodržováním pravidel aktivní a pasivní bezpečnosti a pravidelnou údržbou vozidla, je velmi obtížné vyhnout se negativnímu vlivu bezohledných účastníků provozu. U trhu je to velmi podobné, protože se trh někdy chová jako opilý a bezohledný řidič, a právě proto obchodník vždy potřebuje jakýsi airbag.

Obchodník musí vždy chránit své pozice, aby vydržel řadu malých ztrát a mohl tak zůstat na trhu. Podle strategie Trading Chaos by měl být airbag nebo-li ochranný Stop Loss umístěn o jeden bod nad/pod nejvyšší/nejnižší hodnotu svíčky, která předchází té aktuální. 

Trading Chaos - Úroveň 2: Pokročilý obchodník

Podle Trading Chaos by měl obchodník na této úrovni:

 • Používat Profitunity pro výpočet Elliottových vln.
 • Naučit se detekovat fraktály a využívat je.
 • Pochopit, jak pomocí páky vstupovat do obchodů nebo je ukončovat.

Hlavním cílem obchodníka v tomto okamžiku je „pravidelný příjem peněz z trhu“.

Jak využívá Trading Chaos Elliottovy vlny

Elliottova vlna je prvkem hlavní struktury trhu, zatímco fraktál je hlavním prvkem Elliottovy vlny.

Hlavní sada Elliottova vlnového cyklu se sestává z „pěti“ vlny impulsního pohybu a „tří“ vln korekce. Vlny mohou být z hlediska ceny a času jak prodlužující, tak zužující, ale hlavní struktury zůstávají konstantní.

Jak využívá Trading Chaos Elliottovy vlny

Charakteristika vln

Vytvoření první vlny bude předcházet divergence na oscilátoru MFI. Následně bychom pak měli očekávat ostrý pohyb ode dna (vrcholu).

Pět kouzelných indicií poukazující na Obrat trendu

Chcete-li zjistit konec aktuálního trendu a začátek nového trendu, měli byste vidět:

 1. Divergenci
 1. Cílovou oblast
 1. Fraktály
 1. Squat (stlačení)
 1. Změny na indikátorech hybnosti.

Jakmile je první vlna ukončena, lze očekávat pohyb v opačném směru. Toto bude druhá vlna. Cíle vlny 2 mohou být definovány na základě Fibonacciho návratů nebo výpočtem vnitřní vlny. Cíle druhé vlny jsou nejčastěji mezi 38,2 % a 61,8 % ve srovnání s rozsahem pohybu první vlny.

Jednou z hlavních charakteristik 3. vlny je její dynamika. Třetí vlny velmi často vypadají téměř svisle. Třetí vlna je doprovázena velkým objem. Nejlepší metodou pro výpočet konce třetí vlny je přepnutí na nižší časový rámec a nalezení nějaké z pěti indiciích poukazujících na obrat trendu.

Na silnou třetí vlnu navazuje čtvrtá korekční vlna, která je vysvětlena uzamykáním zisků. Korekci v podobě čtvrté vlny lze vypočítat stejně jako u vlny číslo 2, ale k porovnání je tentokrát použita třetí vlna.

Vlna číslo 5 je obvykle 61,8 % délky vlny číslo 3.

Korekce

Korekce mohou být jednoduché a komplikované. V korekci tří vln „a-b-c“ obsahuje vlna „b“ tři vlny, zatímco vlna „c“ obsahuje vln pět. Vlna „a“ může obsahovat tři nebo pět vln.

Kombinace MFI s Elliottovými vlnami

Průměrná hodnota MFI je nejvyšší u vlny číslo 3. Ve vlnách 1 a 5 byla průměrná hodnota MFI nižší. Je zřejmé, že mezi cenou na konci vlny 3 a průměrnou MFI nebo vlnou 5 bude odchylka. Přestože cena na konci 5. vlny bývá vyšší než na konci vlny 3, průměrná MFI ve vlně 5 bývá menší a vytváří divergenci. Tato divergence identifikuje konec impulsního pohybu a předpovídá změnu trendu.

Profitunity-MACD (5/34/5)

Hlavní cíle a úkoly při používání Profitunity-MACD (5/34/5) jsou:

 1. Určení vrcholu 3. vlny
 1. Určení konce vlny 4
 1. Studium místa konce trendu a vrcholu vlny číslo 5
 1. Okamžité informování o směru aktuální hybné síly (hybnosti) nebo-li, na které straně trendu by měl obchodník stát.

Fraktál jako signál k akci

Fraktální model je posloupnost nejméně pěti svíček, kde prostřední musí mít nejvyšší/nejnižší hodnotu než dvě předcházející a následující svíčky.

Fraktál nahoru, nakoupit

Trading Chaos - Fraktál nahoru

Fraktál dolů, prodat

Trading Chaos - Fraktál dolů

Sousedící fraktály, nakupovat a prodávat

Sousedící fraktály

Dvojitý fraktál na jedné svíčce, nakoupit a prodat

Dvojitý fraktál na jedné svíčce

Fraktál ze 6 svíček, nakoupit

Fraktál ze 6 svíček

U fraktálu směrem nahoru musí obchodník dávat pozor na nejvyšší hodnotu svíčky. U fraktálu směrem dolů na nejnižší hodnotu.

Fraktál může hrát několik rolí. Může jít o fraktální start, fraktální signál a fraktální stop. Role fraktálu závisí na tom, kde se nachází v posloupnosti tržních pohybů.

Definice

Fraktální start je fraktál následovaný fraktálem v opačném směru.

Trading Chaos - Fraktální start

Fraktál signálu je jakýkoli fraktál, který následuje po fraktálu v opačném směru.

Fraktál signálu

Fraktální stop je nejvzdálenější fraktální vrchol z posledních dvou fraktálů namířených opačným směrem.

Trading chaos - Fraktální stop

Páka

Jakmile uvidíme na grafu fraktální start nebo signál, získáme páku.

Jak pracovat s Fraktálem a Pákou

Při hledání formace dvou sousedních fraktálů směřujících opačným směrem můžeme vidět fraktální start a fraktální signál. Pokud dojde k jeho prolomení, obchodujeme ve směru proražení. Fraktální stop je na posledním fraktále v opačném směru.

Pokud trh neprolomí fraktální signál, ale zamíří od něj a vytvoří novou úroveň pro výnosnější obchod, měl by obchodník zadat čekající objednávku o 1 bod výše/níže než je extrém fraktální signální svíčky.

Trading Chaos - Úroveň 3: Kompetentní obchodník

Cílem je, naučit se číst trh bez chyb, znát a porozumět věcem, které umožní maximalizovat zisk z investic.

Na této úrovni může obchodník spravovat několik pozic současně a měnit objemy obchodů. Obchodník na třetí úrovni umí investovat na maximum s minimálním rizikem a investovat minimum, když je riziko vysoké. Obchodník je kompetentní, ale přesto nedokáže vyjádřit svou osobnost na trhu.

Příklad použití 5ti kouzelných ukazatelů Kvalifikovaného obchodníka

5 magických ukazatelů kompetentního tradera podle strategie Trading Chaos
 1. Konvergence/divergence mezi vlnami 3 a 5
 1. Cena je uvnitř cílové oblasti
 1. Fraktál je v nejnižším bodě
 1. Squat bar je na jedné ze tří nejnižších svícnů
 1. Tržní trend se mění

Pokud vidíme takový obrázek na denním grafu měnového páru, přejdeme na H4, abychom začali obchodovat a hledali fraktální vstupní model.

Trading chaos - EURUSD 4H graf

V této situaci by měl být zadán příkaz Buy Stop jeden bod nad specifikovaným fraktálním maximem. Jeden bod pod fraktálním minimem by měl být umístěn ochranný Stop Loss. Při prvním vstupu může být objem 1–2 % kapitálu. Poté, co dojde k proražení a dojde k realizaci první objednávky, by měl obchodník sledovat další fraktály, pro nalezení dalších vstupních bodů. Velikost následujících objednávek lze několikrát navýšit. Současně je třeba optimalizovat ochranný Stop Loss a posouvat ho podle nově vytvořených fraktálů.

U takového způsobu práce je prvním vstupem do obchodu pokus, který ověřuje, zda byl trend identifikován správným způsobem. Každý další vstup se zvýšeným objemem vám umožní maximalizovat zisk, pokud se trend vyvíjí vaším směrem, zatímco pohybem Stop Lossu můžete ztráty minimalizovat pro případ, že dojde k obratu trendu.

Trading Chaos - Úroveň 4: Obratný obchodník

Cílem je prozkoumat souvislost mezi charakteristickými rysy zkušených obchodníků a povahou trhu.

Zásady komunikace “člověk-trh“, které při nesprávném interpretaci vedou ke ztrátám:

 1. 90 % toho, co o trhu slyšíte, je lež
 1. Trh nemůže lhát
 1. Trh může mluvit jen o sobě

Struktura organismu ovlivňuje obchodování. Existují tři typy těla, z nichž každý má jedinečnou vlastnost. Pro endomorfa je to hmotnost, pro mezomorfa síla, pro ektomorfa rychlost.
Endomorf je člověk motivovaný hlavně komfortem a hledá snadné způsoby, jak plnit úkoly, včetně obchodování. Mezomorfové jsou zcela opační, protože záměrně hledají „nekomfortní“ situace. Potřebují výzvy a boj, jsou přirozenými vůdci. Ektomorfové dávají přednost pocitu uznání. Chtějí plnit úkoly, které ostatním ukážou, že jsou schopní.

Osoba jakéhokoliv typu může úspěšně obchodovat. Jde jen o to, že když zohledníte svůj typ těla a svůj přirozený aparát, budete schopni vytvořit takové obchodní podmínky, které vám usnadní práci a odstraní mnoho překážek, které ve vás vyvolávají napětí.

3 části mozku

Člověk nemá „jeden“ mozek, ale tři „vědomé prvky“:

 • levou hemisféru
 • centrální část mozku
 • pravou hemisféru

To naznačuje, že uvnitř obchodníka žijí jakési tři osobnosti.

Cílem levé hemisféry je analyzovat a vědět. Ale nikdy neví jak. Jejím úkolem je analyzovat, ale neusnadňovat výběr obchodních pozic nebo dobrého umístění obchodu.

Centrální část mozku potřebuje hodně energie, protože řídí naše životní procesy. Je to to, co nám umožňuje vidět hloupé chyby v obchodování, ale teprve až poté, co jsme je udělali.

Pravá hemisféra je jedinečná nejen proto, že je silná, ale také proto, že dokáže absorbovat neomezený objem znalostí. To je nejlepší část mozku pro obchodníka.

Obchodníci, u kterých dominuje levá hemisféra, ztrácí častěji, protože jsou v neustálém strachu a jsou vždy na nesprávném místě. Ti, kteří obchodují díky centrální části mozku, ztrácí, protože jsou bezohlední. Ti, kteří obchodují pravou hemisférou ztrácí kvůli špatnému money managementu.

Vzhledem k výše uvedenému může každý začínající obchodník analyzovat sám sebe a v případě potřeby opravit své staré zvyky a získat nové, „úspěšnější“.

Trading Chaos - Úroveň 5: Expert 

Cílem je porozumět souboru vašich osobních nastavení a vašich individuálních programů pro obchodování. Usnadnit spojení s trhem a studovat způsob integrace do hlavní tržní struktury.

Na této úrovni začíná člověk chápat, co mu bylo včera úplně neznámo. Nepochybně začne věřit v sebe sama a v každém případě předvídá všechna rizika a potenciál k vítězství. Pro přechod na tuto úroveň je nutné následující:

 1. Život je speciální hra, ve které člověk dělá něco, co neexistuje, a je to důležitější než to, co existuje.
 1. Hlavním cílem této hry je pochopit, kým skutečně jsme.
 1. Jediný správný způsob, jak hrát tuto hru z pozice, kde znáte sami sebe, je uvědomit si: vše, co bylo - bylo normální. To musíte pochopit předtím, než budete schopni přetvořit něco, co neexistuje, do něčeho, co existuje.

Psychologie a soubory víry

Na trhu každý obchoduje v souladu se svou sadou přesvědčení. Nezáleží na tom, jaký je soubor víry obchodníka. Pokud se neúčastní obchodování, nemá jeho názor na trh žádný vliv.

Váš vlastní obchodní software

Ve vašem osobním „souboru“ pro obchodní software jsou čtyři programy:

 1. Program sebezáchovy
 1. Program chamtivosti
 1. Program důvěry v obchodování
 1. Program potěšení

Ačkoli je každý používá v každodenním životě i v obchodování, můžete v každém okamžiku  použít pouze jeden a rychle mezi nimi přepínat.

Náš individuální soubor víry definuje program, se kterým žijeme a obchodujeme. A program, který používáme v každém okamžiku, bude definovat naše tržní chování.

Program sebezáchovy

Pokud se tento program spustí, stává se naším hlavním úkolem ochrana a pocit bezpečí. Tento program má pozitivní a „správný“ cíl, ale je zjevně nevhodný pro obchodování. To je program, díky kterému obchodník nakupuje na velmi vysoké ceně a prodává na nízké ceně.

Program chamtivosti

Při spuštění tohoto programu nás zajímá cena, nikoli hodnota. To je špatná strana. Dobrou stránkou tohoto programu je skutečnost, že je to nejlepší pro studium struktury trhu, analýzu a přípravu na obchodování.

Program důvěry v obchodování

Tento program vyvolává důvěru a klid. Jedná se o dokonalý program pro obchodování, ale ne dokonalý pro analýzu.

Program potěšení

Při spuštění tohoto programu vás zajímají tři věci:

 1. Co Vás osobně láká
 1. Plány do budoucna
 1. Nová dobrodružství a emoce

To je nejlepší program pro obchodování. Program vytváří všechny podmínky pro to, aby se trader bavil bez ohledu na okolnosti. Pomocí tohoto programu můžete snadno změnit svou pozici na trhu. Zastavení nebo obraty trendu nejsou nikdy problémem. V programu strachu je téměř nemožné obchodovat zastavení a obrácení trendů. Zatímco „strach“ bojuje s trhem, „potěšení“ se pohybuje hladce a synchronně v souladu s trhem.

Rozvoj tradera podle strategie Trading Chaos - Závěr

Bez ohledu na to, jak podrobně jsme se pokusili mluvit o nápadech, metodách a přístupech Billa Williamse, nic nemůže být lepší než studium primárního zdroje. Proto vám doporučujeme přečíst nejen první knihu, ale i tu následující. Pokud jste si knihu již přečetli, ale neobchodujete podle jejich myšlenek, přečtete si ji znovu. Postupujte podle všech kroků rozvoje obchodníka, získejte klid a užijte si obchodování.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

AOS Infinity: Nekonečný zisk

Automatický Obchodní Systém (AOS) obchoduje nezaujatě a v přísném souladu se svým algoritmem a strategií. Obchodování na finančních trzích, včetně Forexu, vždy vyžadovalo rychlou a přesnou analýzu situace a minimální emoce. Proto současný vývoj algoritmického obchodování s jeho obchodními roboty a systémy různé složitosti vypadá zcela logicky. V tomto článku vám představíme AOS Infinity a […]

Další článek

Do čeho Investovat? Jak na Výběr akcií pro Dlouhodobé investování

Každý obchodník, který se rozhodl skončit s intradenním obchodováním a zvažuje do čeho investovat, stojí před otázkami: co stojí za pozornost? kam investovat? jaká kritéria použít pro výběr akcií pro dlouhodobou investici? V tomto článku vám ukážeme několik zajímavých přístupů pro výběr akcií pro dlouhodobé investování na burze. Kam Investovat Obchodník, který chce dlouhodobě investovat […]