Fundamentální analýza akcií - Finanční výkazy dle IFRS

POČET SHLÉDNUTÍ: 31 views
DOBA ČTENÍ: 5 minFundamentální analýza akcií může mít více podob. V tomto článku se budeme zabývat algoritmem pro analýzu výkazů mezinárodních, veřejně obchodovaných společností, takže je později budete moci analyzovat sami.

Během období zveřejňování finančních výkazů je normální člověk zahlcen doporučeními a radami. Chcete-li si však vytvořit správný a nezávislý názor, musíte pracovat s primárním zdrojem.

Odkud začít Fundamentální analýzu akcií

Fundamentální analýza akcií typicky bude začínat na webových stránkách společnosti, kde najdete finanční výkazy v sekci pro investory. Podívejte se na příklad na níže uvedeném obrázku:

Poté se otevře sekce, odkud si budete moci stáhnout všechny výkazy společnosti. Zde vidíme roční (formulář 10-K) a čtvrtletní (formulář 10-Q). Více nás zajímá 10-K. Příklad níže:

Fundamentální analýza akcií - formulář 10-K
Fundamentální analýza akcií - finanční výkaz 10-K pro Apple

Pokud nemáte zájem hledat všechny tyto sekce na webových stránkách společnosti, přejděte na web regulačního orgánu (SEC pro akcie společností obchodovaných na burzách v USA) a stáhněte si odtud dokumenty. Ve vyhledávacím formuláři zadejte ticker společnosti: 

SEC výkazy

Ve výsledcích vyhledávání vyberte formulář 10-K:

SEC - výsledky hledání
Fundamentální analýza akcií - finanční výkaz 10-K pro Apple

V USA poskytují společnosti své výkazy podle účetních standardů US GAAP. Mezinárodní standardy pro finanční zprávy (IFRS.org) se od nich ve skutečnosti neliší. Proto budeme používat US GAAP.

Veřejně obchodované společnosti poskytují své výkazy investorům, což nám umožňuje analyzovat klíčové body jejich výkonnosti. Nyní, když jsme našli výkazy, podívejme se na nejdůležitější momenty.

Fundamentální analýza akcií - Proč jsou příjmy důležité

V rejstříku formuláře vidíme strukturu výkazů. První část obsahuje obecné teoretické informace týkající se podnikání společnosti. Tato část může být užitečná pro hluboké pochopení ekonomického odvětví.

Vybraná finanční data

Jako příklad si vezměme Apple. V první části obsahuje jeho zpráva srovnávací analýzu investice 100 USD.

Fundamentální analýza akcií - srovnání výnosů investice

Vidíme, že pět let po investici by se částka změnila na 424 USD, což je hmatatelně více než 325 USD (výsledek investice stejné částky do technologického sektoru indexu Dow Jones). Více nás však zajímá položka 6. Vybrané finanční údaje.

Fundamentální analýza akcií - vybraná finanční data Apple

Začněme od hlavní věci - dynamiky příjmů společnosti / celkových čistých prodejů / prodejů po dobu pěti let. Pozitivním signálem je růst tohoto indexu (jako v příkladu). Dbejte na rychlost růstu. Pokud se růst zpomalí, hledejte důvody.

Příjmy jsou charakteristikou toho, jak rychle společnost zaujme  podíl na trhu. Pokud najdete emitenta, který bude rok od roku vykazovat stabilní výnosy, bude to znamenat, že společnost našla své místo a zaměřuje se na jeho udržení. Chcete-li zjistit, zda je rychlost růstu tržeb dostatečná, porovnejte ji s rychlostí obecného růstu na daném trhu.

Například trh s obuví roste ročně o 5%, zatímco tržby určité společnosti na výrobu obuvi - každý rok o 10%. (…)

Fundamentální analýza akcií - Jak zjistit čistý příjem a Dividendy

Chcete-li zjistit čistý příjem společnosti (rozdíl mezi tržbami a provozními náklady), přejděte o řádek níže:

Fundamentální analýza akcií - čistý příjem Apple

Tato data představují účinnost správy podnikových financí. Je to podstata existence společnosti. Čistý zisk společnosti musí růst pět let před zveřejněním výkazů. Jak vidíme, Apple se nevrátil na úroveň roku 2018. Dále se podíváme na dividendy společnosti: 

Dividendy

Pamatujte, že rychle rostoucí společnosti ve fázi růstu reinvestují své příjmy do svého rozvoje a nemusí vyplácet vůbec žádné dividendy. Výplaty dividend jsou důležité pro formování vašeho investičního portfolia, ne tolik pro zisk z růstu ceny akcií.

Pokud jsou peníze v současném makroekonomickém cyklu „levné“, ztrátové společnosti často provádějí IPO. V takovém případě se zaměříme na rychlost snižování ztrát.

Nyní se pojďme zaměřit na dluhy společnosti.

Co je v rámci Fundamentální analýzy akcií velký dluh?

Všechny společnosti používají pro svůj rozvoj půjčené peníze. Když jsou úrokové sazby centrálních bank vyspělých zemí záporné, společnosti půjčují peníze aktivně. Chcete-li se rozhodnout, zda je dluh společnosti velký nebo ne, porovnejte jej s kapitálem společnosti.

Tak dostaneme poměr dluhu/vlastního kapitálu (D/E). K výpočtu koeficientu budeme potřebovat celkové závazky a celkový vlastní kapitál.

Fundamentální analýza akcií - dluh

V tomto příkladu je poměr dluh/vlastní kapitál (D/E) ve výši 3,95, což je pro technologickou společnost přijatelné. Zlatý střed je 1,5 (tj. 60% zapůjčeného kapitálu oproti 40% peněz společnosti). Pro přesnost se podívejte na aktuální závazky.

Fundamentální analýza akcií - poměr dluh vs vlastní kapitál

Jsou méně než dvakrát větší než kapitál společnosti, což je přijatelné. Mezitím, pokud je kapitál společnosti větší než její dluhy, znamená to konzervativní nebo neefektivní správu peněz. Práce na dluhovém trhu je jak ekonomika, tak umění.

Můžeme také porovnat Celková aktiva a Celková pasiva společnosti:

Poměr Aktiva vs Pasiva

Objem aktiv je větší než pasiva, což znamená, že riziko selhání společnosti je nízké. Pokud není uvedeno jinak, zkontrolujte dynamiku růstu dluhu a aktiv. Každopádně začátečníkům radíme, aby neinvestovali do takových společností.

Fundamentální analýza akcií - Jak vypočítat ukazatele P/E, P/S a ROE z finančních výkazů

Můžeme snadno vypočítat klasický ukazatel P/E - Cena/Výnosy (kapitalizace vs. čistý zisk). K tomu potřebujeme čistý zisk na akcii a tržní cenu akcie. V případě Apple je index 119 / 3,31 = 35,95.

Fundamentální analýza akcií - poměr Cena vs Výnos na akcii

To znamená, že doba potřebná pro návratnost této investice je téměř 36 let. Problém tohoto indexu však je, že nezohledňuje budoucí zisky. Proto dnes investoři aktivně nakupují akcie s vysokým P/E.

Pomocí výkazu můžeme vypočítat průměr tohoto multiplikátoru za pět let. Výsledek lze použít k odhadu, zda je cena společnosti spravedlivá.

Stejným způsobem můžeme vypočítat P/S - poměr cena/prodeje (kapitalizace/výnosy). V našem příkladu je index 7,85 (2154 / 274,5), což znamená, že tržní cena společnosti je přibližně 8 ročních výnosů. Poté vypočítejte průměr za 5 let a odhad, zda je společnost ohodnocena spravedlivě.

Výpočet ROE (návratnosti kapitálu) je ještě jednodušší:

ROE = čistý příjem / celkový kapitál akcionářů * 100%

V našem příkladu je ROE = 57 411/65 339 * 100% = 87,87%.

To znamená, že za každý investovaný dolar dostanou vlastníci zisk 88 centů. Neexistuje žádná referenční hodnota pro návratnost kapitálu (ROE). Je třeba ji porovnat s průměrem za posledních pět let a koeficientem konkurence. Každopádně ROE nad 50% je téměř vždy pozoruhodné.

Jaké akcie koupit, poté co jste provedli fundamentální analýzu

Shrneme-li výše uvedené, dochází k závěru, že:

  1. Příjmy musí růst;
  2. Čistý zisk musí růst;
  3. Aktiva společnosti musí překračovat její závazky;
  4. P/E a P/S musí být nižší než průměr za posledních 5 let;
  5. Pokud je ROE vyšší než 50%, vložte akcie do samostatného portfolia.

Pokud budete analyzovat výše uvedené informace z primárního zdroje, budou vaše investice kvalitnější než u 90% vašich kolegů.

Chci Obchodovat akcie
Comments

Předchozí článek

Hlavní strategie Jak obchodovat s Renko grafy

V tomto článku probereme strategie, které používají Renko grafy. Jedná se o specifický způsob znázornění cenového grafu, který zdůrazňuje velikost pohybu bez ohledu na čas.  Toto téma nám navrhl jeden z našich pravidelných čtenářů prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu, takže se pokusíme zveřejnit co nejvíce informací o obchodování s Renko grafy. Co je Renko graf […]

Další článek

Jak využít Indikátor ADX při tradingu

AXD nebo také Average Directional Movement Index, se však nestal tak rozšířeným jako například RSI. Je to pravděpodobně kvůli složitosti jeho vzorce výpočtu; a co víc, je to spíše indikátor trendu a začátečníci jsou málokdy připraveni obchodovat trendové pohyby s velkými Stop Lossy.