Jak spočítat Návratnost kapitálu (ROE)

POČET SHLÉDNUTÍ: 21 views
DOBA ČTENÍ: 3 minV tomto článku se dozvíte vše o návratnosti kapitálu (ROE), jednom z klíčových ukazatelů návratnosti investic, který pomáhá posoudit finanční stabilitu a atraktivitu investice do různých společností.

K čemu slouží ukazatel Návratnost kapitálu (ROE)

Ukazatel navratnost kapitalu (ROE)

Návratnost kapitálu je ukazatel, který hodnotí, jak efektivní jsou investované prostředky akcionářů do společnosti. Ve skutečnosti je ROE roční zisk společnosti po zdanění, poplatcích a dalších statutárních výdajích vydělený cenou všech peněz investovaných jejich zakladateli a akcionáři bez vypůjčených peněz.

Investoři zpravidla upřednostňují společnosti a firmy s vyšším ROE. Zisky a příjmy v různých hospodářských odvětvích se však velmi liší. Indikátor se může lišit i v rámci stejného sektoru, pokud se například společnost rozhodne vyplatit dividendy namísto ponechání zisků jako dostupných peněžních aktiv.

Je důležité posoudit ROE v reálném čase pro určité období (například 5 let). Investoři obvykle počítají ROE na začátku a na konci svého investičního období, aby mohli vidět skutečné změny v ziskovosti. Tato metoda dává příležitost posoudit dynamiku růstu a porovnat výsledky s výkonem jiných společností.

Stabilní a rostoucí ROE přitahuje investory. Růst ROE znamená, že vybraná společnost je spolehlivá a může produkovat stabilní příjem, protože ví, jak rozumně využít svůj kapitál za účelem zvýšení výkonu a zisku. Na druhé straně může pokles ROE naznačovat, že vedení společnosti dělá nesprávná rozhodnutí a investuje peníze do neziskových aktiv.

Normální hodnota ROE

ROE ukazuje akcionářům, jak pracují jejich investované prostředky. Kolik čistého zisku vygenerovala každá jednotka vlastního kapitálu. Proto lze s jistotou říci o ROE následující:

  • Čím vyšší je ukazatel, tím výnosnější je investice do konkrétní společnosti.
  • Pokud je ROE nižší než průměrná hodnota v sektoru, budou investice do této společnosti spíše pochybné.

V průměru je běžná hodnota ROE ve vyspělých ekonomikách přibližně 10–12%. V zemích s vyšší inflací by měl být indikátor také vyšší, asi 20–30%. Pro posouzení atraktivity investice lze porovnat ROE vybrané společnosti s investicemi do takových instrumentů, jako jsou dluhopisy nebo spořící vklady. Čím vyšší ROE, tím atraktivnější společnost pro investory.

Například společnost, která má ROE dvakrát vyšší než je sazba bankovního úroku, bude pro investory velmi zajímavá. Při investování věnuje Warren Buffett tomuto indikátoru velkou pozornost. Podle jeho názoru má společnost s vysokým ROE a malým úvěrovým dluhem vynikající investiční vyhlídky.

Jaký je Vzorec pro výpočet ROE (návratnost kapitálu)

Existují dvě metody výpočtu ROE:

  1. běžný způsob využívající celkové výsledky
  2. analýza DuPont

1. Výpočet celkových výsledků

V tomto případě se ROE počítá jako poměr mezi čistým ziskem společnosti a průměrným vlastním kapitálem:

ROE = čistý zisk / průměrné vlastní jmění akcionářů * 100 %

2. Vzorec DuPont

Výpočet pomocí vzorce DuPont umožňuje také analyzovat ROE. Pomocí dalších proměnných lze analyzovat, jaké přesné faktory ovlivňují změnu ukazatele:

ROE = čistá zisková marže * AT * EM * 100 %, kde:

  • Čistá zisková marže = čistý příjem / výnosy
  • AT (obrat aktiv) = tržby / průměrná celková aktiva
  • EM (multiplikátor vlastního kapitálu) = průměrná celková aktiva / průměrný vlastní kapitál.

Výsledkem je, že vzorec DuPont ukazuje tři faktory, které ovlivňují ROE:

  • Čistá zisková marže se používá jako indikátor provozního výkonu společnosti.
  • Obrat aktiv ukazuje hodnotu tržeb nebo výnosů společnosti ve vztahu k hodnotě jejích aktiv.
  • Multiplikátor kapitálu měří poměr mezi průměrnými celkovými aktivy a průměrným vlastním kapitálem.

Účelem použití analýzy DuPont zde není pouze výpočet ROE, ale také odhad možného dopadu výše uvedených faktorů na jeho hodnotu. Pomáhá určit příčinu potíží a podniknout příslušné kroky k jejich odstranění.

Příklad výpočtu ROE

Například čistý zisk společnosti na konci roku je 100 000 $. Současně se průměrné vlastní jmění skládá z 50 000 akcií v hodnotě 5 $ za kus. V takovém případě se ROE vypočítá takto:

ROE = 100 000/50 000 * 5 * 100 % = 40 %

Jde o poměrně vysoké ROE, která říká, že společnost se aktivně rozvíjí. Pro podrobnější odhad bude lepší analyzovat průměrnou dynamiku ROE za 3–5 let - poskytne realistický pohled na vyhlídky společnosti.

Měli bychom si však pamatovat, že i když ROE roste, zisk společnosti nemusí být nutně vyplácen investorům. Pokud se společnost rozhodne ponechat si své zisky bez vyplácení dividend, mohou akcionáři získat zisk pouze nepřímo díky růstu ceny akcií společnosti.

Návratnost kapitálu (ROE) - Závěr

Indikátor ROE pomáhá posoudit finanční výkonnost a investiční atraktivitu dané společnosti. ROE se zpravidla používá k porovnání různých společností ve stejném odvětví. Změny v dynamice ROE neustále analyzují jak manažeři společností, tak investoři, aby mohli odhadnout zisky a udržitelnost společnosti na trhu.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak Investovat 1000 USD? Tři verze pro začátečníky

Jakmile se objeví nějaké volné peníze, začneme přemýšlet o tom, jak je investovat, abychom dosáhli zisku. Zkušení investoři doporučují spravovat svá aktiva sami. To znamená, že si nejprve musíte prostudovat produkt, do kterého investujete, a až poté investovat. Vklad 1000 USD na spořící účet nepřinese velký zisk. Zisk pravděpodobně nepokryje ani inflaci. První věc, která […]

Další článek

Jak použít indikátor Klouzavý průměr (MA) pro obchodování Akcií

Indikátor Klouzavý průměr je již dlouho na obchodní scéně a stal se nedílnou součástí mnoha obchodních strategií. I když jde o jednoduchý indikátor, funguje téměř ve všech časových rámcích a s jakýmkoli nástrojem. Existuje spousta indikátorů založených na MA, což je v podstatě starý dobrý MA, jen mírně upravený. Jedná se o indikátor trendu a […]