Co je ukazatel P/E a jak ho použít pro Analýzu akcií

POČET SHLÉDNUTÍ: 0 views
DOBA ČTENÍ: 4 minPřed výběrem akcie nebo investičního portfolia akcií si investoři prostudují grafy a výkazy společností, ale často jim chybí důležitý koeficient/index - P/E (cena/zisk). Pokusme se zjistit, co je ukazatel P/E a jak jej můžeme použít.

Co je Ukazatel P/E

P/E je multiplikátor používaný ke kontrole, zda je společnost předražená nebo podhodnocená, a ukazuje svou primární investiční atraktivitu pro investory. Na základě P/E můžete usoudit, jak rychle se vám investice do společnosti vrátí.

Jak se počítá P/E

P (Price - Cena) je kapitalizace společnosti nebo jinými slovy její směnná cena. Vypočítává se vynásobením ceny jedné akcie a celkovým počtem akcií v oběhu.

Například společnost X má v oběhu 1 milion akcií. Aktuální cena akcie je 2 USD. To znamená, že kapitalizace společnosti je 2 miliony USD. 

E (Earnings - Zisk) je čistý zisk společnosti za sledované období. Normálně pro výpočty používáme údaje za poslední kalendářní rok. V určitých případech také používáme předpokládaný zisk, který společnost v budoucnu vygeneruje.

Všimněte si, že někdy je tento index nadhodnocen, aby byla společnost atraktivnější, ale později může klesnout. Zjednodušeně řečeno, ukazatel P/E nám říká, jak dlouho bude trvat než se investice navrátí.

Čím nižší je index, tím dříve se to stane.

Věci však nejsou tak jednoduché, jak se zdá. Nízká hodnota P/E znamená, že společnost je podhodnocena a její akcie se budou pohybovat směrem k férové ceně, což z dlouhodobého hlediska přinese investorům výnosy. Na druhou stranu může nízké P/E znamenat určité negativní podhoubí nebo vážné problémy ve společnosti. 

Hodnota P/E vyšší než průměr na trhu znamená, že společnost je předražená, takže investice do ní se nemusí ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu vrátit. 

Jaké jsou 3 způsoby výpočtu ukazatele P/E

Existují 3 způsoby výpočtu P / E, které jsou: 

 1. Roční (normální) je P/E předchozího kalendářního roku.
 2. Posouvané P/E je P/E předchozích čtyř čtvrtletí, bez ohledu na čtvrtletí, kdy se počítá.
 3. Budoucí P/E je předpověď P/E. Výpočet se provádí na začátku čtvrtého čtvrtletí - do budoucna.

Příklad:

Roční P/E: v novém roce 2021 počítáme P/E na základě zisku a ceny akcie v předchozím roce 2020.

Posouvané P/E: na konci 1. čtvrtletí 2021 vytvoříme P/E na základě tří čtvrtletí roku 2020 a prvního čtvrtletí roku 2021. 

Budoucí P/E: na začátku 4. čtvrtletí 2020 předpovídáme P/E. Hodnoty 4. čtvrtletí 2020 budou neobjektivní kvůli změně tržních podmínek. Na základě předběžných výpočtů a předpovědí vypočítáme multiplikátor pro příští čtvrtletí. Výpočet bude podmíněný, ale ukáže některé perspektivy společnosti a poskytne určité předpovědi.

Ukazatel P/E
Výpočet P/E na Finviz.com
Ukazatel Price/Earnings
Výpočet P/E na Finviz.com

Jak používat Ukazatel P/E při investování

Abyste zjistili perspektivy investice do určité společnosti, nestačí znát její P/E. Musíte to také porovnat s jinými ukazateli, které jsou:

 • Průměrné tržní P/E
 • Průměrné P/E v sektoru (např. zdravotnictví)
 • P/E konkurenčních společností nebo společností v podobném sektoru
 • P/E společnosti v předchozích účetních obdobích.

Z důvodu vývoje výpočetní techniky a internetu již investoři nepotřebují ručně počítat P/E. Na populárních zdrojích o akcích a akciovém trhu je tento ukazatel připraven k analýze a porovnání. 

Ve screeneru můžete určit období výpočtu pro P/E (až 5 let) a analyzovat data.

Jaké jsou Výhody a Nevýhody P/E

Výhody:

 • Pomáhá při hledání společností s pozitivním investičním potenciálem, které jsou na trhu podceňovány nebo možná nejsou známy širokému okruhu investorů.
 • Pomáhá rychleji vybírat akcie ve vašem sektoru.
 • Zjednodušuje hodnocení atraktivity společnosti. Můžete snadno vytřídit společnosti s příliš nízkým/vysokým P/E.
 • Zjednodušuje předpovídání cenových pohybů. Podceňovaná společnost má lepší růstový potenciál.

Pokud je průměrná hodnota v sektoru 15 a společnost, která vás zajímá, má ukazatel P/E hodnotu 10, společnost má nějaký prostor pro růst. Pokud je naopak průměrná hodnota 15 a společnost ji má 25, potenciál růstu je nízký.

Nevýhody:

 • Nelze jej použít na společnosti ve ztrátě. Pro takové existuje P/S (Cena /Prodeje). P/E analyzuje pouze poměr férové ceny k tržní. Na růst společnosti však mají vliv další parametry (dividendy, situace na trhu / v odvětví). Nelze porovnávat ukazatel P/E různých sektorů (např. Je nesprávné porovnávat P/E z biotechnologického sektoru a těžkého průmyslu).
 • Je také nesprávné porovnávat společnosti v různých fázích vývoje. Mladé společnosti utrácejí velkou část svého zisku na kapitálových výdajích. Ve výsledku je jejich P/E vysoké. „Zralé“ společnosti mají menší zisky, ale také menší výdaje, což snižuje jejich P/E.
 • Investoři se musí pouze rozhodnout, kterou společnost si vyberou. Rychle se rozvíjející společnost s vysokým P/E nebo stabilní společnost s nízkým růstovým potenciálem, ale také s nízkým P/E.

Pro americký trh je normální P/E mezi 15-20. P/E je podmíněné, protože zisky i tržní ceny se neustále mění v pozitivním i negativním směru.

Použití ukazatele P/E - Závěr

Je nesprávné hodnotit akcie pouze pomocí P/E, je to však důležitá součást takového hodnocení. Plnohodnotné hodnocení vyžaduje, aby investor vzal v potaz mnoho parametrů.

Všimněte si také, že se liší nejen od odvětví k odvětví, ale také od země k zemi. Americký trh je konzervativnější, a proto bude průměrný P/E vysoký. Zde jsou investoři připraveni počkat 15-20 let, než se investice do akcie vrátí.

Dalšími důležitými kritérii pro hodnocení akcií jsou výplaty dividend, hodnota obchodů za obchodní seanci, doporučení analytiků, obchody insider osob a kapitalizace.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak používat Gannův vějíř (Gann Fan) v Tradingu

V tomto článku probereme použití dalšího obchodního nástroje, který v grafu vykreslí linie supportu a rezistence a pomůže předpovědět pravděpodobné cenové výkyvy. Říká se mu Gannův vějíř (Gann Fan). Co je Gannův vějíř William Delbert Gann je slavný a úspěšný americký obchodník, který hodně ovlivnil vývoj technické analýzy. Při obchodování na burzách Gann zjistil určité […]