Volume Spread Analýza (VSA): Jak obchodovat s objemy

DOBA ČTENÍ: 4 minMetodu VSA (Volume Spread Analýza) navrhl ve 20. století úspěšný hráč na akciovém trhu Tom Williams. Zpočátku Williams chtěl studovat obchodní strategii nazvanou Wycoffova metoda. Později však natolik dobře poznal tržní mechanismy a samotnou metodu, že strategii vylepšil a nazval ji metodou VSA.

V podstatě se jedná o zjednodušenou Wycoffovu metodu založenou na objemech, zavíracích cenách svíček a spreadech (v tomto případě pod spreadem rozumíme rozdíl mezi High a Low cenou svíčky). 

Jak funguje Volume Spread Analýza (VSA)

VSA je zkratka pro Volume Spread Analysis. Teoreticky je trh vždy v jedné z následujících fází: 

  • Akumulace je pohyb do strany, během kterého velcí účastníci trhu akumulují pozice.
  • Pokles/růst je vývoj uptrendu nebo downtrendu.
  • Distribuce je pohyb do strany, ve kterém hlavní hráči uzavírají své pozice a prodávají aktivum menším obchodníkům.

Ve fázi akumulace je situace na trhu jako stlačená pružina. Aktivum akumuluje objem pro nadcházející pohyb. Cena jde do strany a může to trvat poměrně dlouho. Hlavní hráči na trhu akumulují pozice očekávající cenový impuls. Čím déle bude tato fáze trvat, tím širší budou cenové swingy. 

Pokles/růst je fáze, ve které se pružina uvolní. Ceny tvoří jasný trend a dosahují svých maxim nebo minim ve viditelné části grafu. 

Ve fázi distribuce obchodníci uzavírají své pozice, které otevřeli ve fázi akumulace a vybírají zisk. Tato fáze se může stát další akumulační fází a cyklus se bude opakovat.

Metoda Volume Spread Analýza (VSA) - fáze trhu
Metoda VSA - fáze trhu

Jaké Časové rámce použít pro metodu Volume Spread Analýza (VSA)

Pro analýzu situace na trhu se používají časové rámce (TF) od M5 do H4. Na D1 a vyšších se tato metoda stává nevyzpytatelnou. Na menších TF je nestabilní a generuje spoustu falešných signálů.

Jaké jsou Hlavní patterny metody VSA (Volume Spread Analýza)

  • Rostoucí čárka: zavírací cena aktuální čárky je nad zavírací cenou předchozí čárky.
  • Klesající čárka: zavírací cena aktuální čárky je pod zavírací cenou předchozí.
  • Čárka na stejné úrovni: dvě zavírací ceny jsou na stejné úrovni.
VSA (Volume Spread Analyza) - hlavní patterny
Metoda VSA - hlavní patterny

Já je Myšlenka metody Volume Spread Analysis

Metoda je založena na myšlence, že situace na trhu je řízena hlavními hráči, kteří vyvolávají velké cenové pohyby. Teoreticky jsou věci jednoduché: hlavní hráč koupil velký objem aktiva a jeho cena směřovala nahoru. Pak prodal velký objem a cena klesla. Ale ve skutečnosti se věci mají jinak.

Pokud se velký účastník trhu rozhodne koupit, řekněme, tisíc lotů akcií (a jeden lot je sto akcií). Prodejci by takový objem jednoduše nemuseli mít k dispozici. Trh má určitou likviditu a akumulace pozic může trvat dlouho.

Na akciovém trhu získávají obchodníci skutečný objem a všechna data s ním spojená. Vyvstává však otázka: kde vzít objemy objednávek na Forexu?

Mezi obchodníky praktikujícími metodu VSA mnoho z nich používá objemy z futures trhů. Nicméně počet instrumentů pro analýzu je zde omezený. Zbývají tedy indikátory objemů a objemy ticků. Analýza ukazuje, že tickové objemy v MetaTrader 4 vyhovují metodě VSA.

Obchodníkovi s malým kapitálem poskytuje tato informace malou výhodu. Mohou otevřít pozici ve stejném směru s významným hráčem. Existuje koncept, že hlavní účastníci trhu získají přístup k více informacím a mají více zkušeností ve srovnání s jednotlivci z řad investorů a obchodníků. 

Jak Obchodovat podle metody VSA (Volume Spread Analýza)

Principem metody je hledat místa možných obratů nebo vyražení ceny z range. Obraty jsou časté na Highs a Lows. 

Proražení vodorovného kanálu

Po konsolidaci v range se cena blíží k horní hranici kanálu. Po testu linie rezistence ukazuje indikátor tick objemů velkou svíčku, což znamená, že se objem zvýšil. Pak dojde k proražení kanálu a ceny začnou vytvářet uptrend.

Všimněte si, že svíčky, které se vytvořily po průrazu jsou Rostoucí (zavírací cena aktuální svíčky je vyšší než cena předchozí). 

Tyto signály nestačí k otevření pozice, ale metoda VSA naznačuje další růst. Tento signál tedy používáme pouze k potvrzení růstové dynamiky.

Volume Spread Analysis - proražení vodorovného kanálu
Metoda VSA - proražení vodorovného kanálu

Obrat na vrcholu trendu

V předchozím příkladu jsme viděli prudký růst cen spolu s objemem obchodu. Pokud ne všichni hráči na trhu uzavřou své pozice v tomto růstu, začnou to dělat, až cena dosáhne určitých maxim. V tu chvíli budou vybírat zisky a objemy obchodů opět porostou. Jak vidíte na obrázku níže, svíčka má velký stín, což znamená, že prodejci dominují nad kupujícími. 

Histogram tickových objemů se na této svíčce také zvýšil. Tyto faktory společně podporují obrat ceny a graf ukazuje, že cena nakonec poklesla.

Metoda VSA - obrat na vrcholu trendu
Metoda VSA - obrat na vrcholu trendu

Pozorní čtenáři, kteří znají základy analýzy svíček, si museli všimnout, že metoda VSA využívá obratové patterny z tohoto klasického typu analýzy. Tato metoda také tvoří základ populární strategie Price Action.

Volume Spread Analýza (VSA) - Závěr

V tomto přehledu jsme popsali jen malou část metody. Chcete-li ji začít používat v praxi, budete muset celkem dobře porozumět tržním mechanismům a principům trendů. Dalo by se říci, že samotná metoda VSA je poměrně jednoduchá, ale musíte věnovat svůj čas a úsilí studiu trhu.

Ačkoli je tato metoda univerzální, není to hotová obchodní strategie. Obchodníci používají tuto metodu, aby lépe porozuměli situaci na jejich finančním aktivu a vyvodili závěry o dalším vývoji situace.

Metoda VSA bude optimální jako další filtr informující o směru ceny. Funguje také dobře s analýzou svíček a grafickými patterny.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Co jsou Non-Fungible Tokens (NFT) a jak na nich lze Vydělat

Akciový trh je tak dynamický, že je pro investory někdy obtížné sledovat všechny tendence. Aby se vyhnuli takovému vyčerpávajícímu závodu, mnoho z nich se obrací k dlouhodobým investicím. Ale jsou někteří, kteří vždy touží po adrenalinu a snaží se skočit do všech možných lehkomylsných obchodů.Nedávno jsme publikovali článek o SPAС, jejichž akcie prudce vzrostly o […]

Další článek

IPO společnosti KnowBe4, Inc.: Ochrana proti kyberkriminalitě

V tomto článku se podrobně podíváme na společnost KnowBe4. Ta je jedním z předních poskytovatelů platforem SaaS pro výuku zaměstnanců, jak bezpečně pracovat online a vyhnout se phishingu (pokus o získání citlivých dat). Společnost KnowBe4 podala na burze NASDAQ formulář S-1 IPO pro SEC. Společnost získala ticker „KNBE“. IPO je naplánováno na 22. dubna a […]