Jak Obchodovat vzorec Butterfly

DOBA ČTENÍ: 8 minTechnická analýza naznačuje řadu vzorců (patternů). Každý autor se snaží udělat svůj pattern jedinečným a popsat ho co nejpodrobněji. V určitém okamžiku se dokonce objevil celý trend přidávání Fibo mřížky k již existujícím patternům, aby se zlepšila identifikace. Takové cenové struktury se nazývají harmonické patterny (vzorce). Mezi ně patří i vzorec Butterfly, na který se budeme v tomto článku soustředit.

Někteří investoři přidávají Fibo úrovně dokonce k tak jednoduchým vzorcům, jako je Head and Shoulders, aby vyhodnotili polohu ramen a to, zda splňují požadavky na pattern. Pro pattern Double Top vynalezli pattern Dragon, ve kterém autor také používá Fibo mřížku k posouzení správnosti patternu a toho, zda bude fungovat.

Pattern Butterfly, ​​který popisujeme níže, používá stejný princip. Ke kontrole, zda se vzorec správně vytvořil, se používají úrovně Fibo. Hlavní otázkou je, jak na to. Než na to odpovíme, pojďme se seznámit s historií a specifiky tématu.

Jaký je rozdíl mezi Butterfly a Gartley

Vzorec Butterfly je velmi podobný patternu Gartley (také nazývaný Gartley Butterfly). Mnoho obchodníků míchá tyto dva patterny dohromady, ale pokud se podíváte pozorně, jsou naprosto odlišné.

Pattern Gartley navrhl a představil Harold Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market“. V té době pattern nezahrnoval Fibonacciho úrovně. Později Harmonic obchodníci přidali tyto úrovně a dospěli k závěru, že bod B patternu musí být blízko 0,618 korekce a bod D na 0,786.

Pokud jde o Butterfly, tak bod B je blízko 0,786, zatímco bod D je poblíž projekce 1,27 vlny XA. To je hlavní rozdíl mezi vzorci Butterfly a Gartley. Jak vidíte, bylo by těžké najít tento rozdíl bez Fibo úrovní.

Jak se objevil Vzorec Butterfly

Butterfly má dva „otce“: Bryce Gilmora a Scott M. Carneyho.

Bryce Gilmore nejprve popsal pattern ve svém programu Wave Trader a více se orientoval na grafickou stránku patternu (tj. Detekoval strukturu jen podle grafu, bez Fibo mřížky).

Scott M. Carney přísně svázal všechny vzorce k Fibo a až poté posuzoval samotný pattern. O Butterfly napsal ve své knize „Harmonic Trading: Volume One“.

Poznamenává, že má několik kombinací patternu, které zahrnují úrovně Fibo. Jako nejúčinnější preferuje ten, který je v bodě B na 0,786 XA vlny a očekává, že pattern bude dokončen na 1,27 XA. Jiné kombinace mohou být opomenuty.

Jak se vytváří vzorec Butterfly

Butterfly tvoří pět bodů: X, A, B, C, D. Body se v grafu objeví po vzestupných a sestupných impulsech.

Vzorec vypadá jako nejjednodušší vzor Double Top nebo Double Bottom. Používá se však Fibo mřížka k identifikaci patternu a teprve poté se otevírá pozice. Navíc, zatímco po zformování patternu Double Bottom, se nakupuje, po patternu Butterfly hledáme signál k prodeji. 

Funguje vzorec Butterfly proti trendu?

Vzorec Butterfly se může objevit v různých časových rámcích. V prvních knihách o Harmonic Trading byla věnována malá pozornost trendu na trhu, takže bylo možné obchodovat s patternem v obou směrech. Později však autoři začali být opatrnější ohledně přítomnosti trendu a jeho směru, protože pattern funguje mnohem lépe, pokud jde s trendem.

Jen pro informaci. Butterfly může fungovat proti trendu, ale s největší pravděpodobností to bude jen korekce. Obchodujeme-li s trendem, cena nedosáhne pouze prvního cíle, ale půjde mnohem dále.

Jakou má Strukturu býčí Butterfly

Vzorec býčí Butterfly dává obchodníkovi signál ke koupi. Každý z pěti bodů Butterfly se shoduje s vlastní Fibo úrovní.

Mějte na paměti, že i když cena dosáhne úrovně bodu D, kde očekáváme, že pattern skončí, nespěchejte s otevřením nákupní pozice. Tato oblast se nazývá „Potenciální oblast obratu“, což znamená, že cena nemusí nutně růst.

Býčí pattern Butterfly se tvoří takto:

Býčí pattern Butterfly
Býčí vzorec Butterfly
  • Cena začíná stoupat z prvního bodu (X). Zde se začíná formovat vzorec Butterfly.
  • Po testování dalšího bodu (A) cena klesne, ale ne níže než do bodu X. Místo, kde se pokles zastaví, se stane bodem B.
  • Po testování bodu B tvoří cena znovu růstový impuls, ale neobnovují maximum. Místo, kde růst končí, se nazývá bod C.
  • Poté, co otestují tento druhý bod, cena začne svůj konečný pokles, který končí bodem D. Bude to největší pohyb ze všech a obchodníci se od tohoto bodu připraví na nákup.

Jakmile se zformují všechny body patternu, musíte na graf natáhnout Fibo mřížku a zkontrolovat správnost vzorce Butterfly. Udělá se to takto:

Jak použít Fibo úrovně u vzorce Butterfly

1. Přetáhněte mřížku z bodu X do bodu A. Pokud je pattern správný, bude bod B na 0,786. Nejedná se však o přísné pravidlo. Pokud je bod B nad nebo pod touto úrovní, je to v pořádku. Autor patternu připouští určité odchylky.

2. Poté natáhněte mřížku z bodu A do bodu B. Ten musí být mezi 0,382 a 0,886. Pokud se tak nestane, je pattern považován za porušený, takže musíme hledat novou strukturu. Pokud máte štěstí a bod B je umístěn správně, přejděte do další fáze.

3. Zkontrolujte polohu klíčového bodu D. Opět budete potřebovat Fibo mřížku. Nyní ji natáhněte z bodu X do A. Bod D musí testovat prodloužení 1,27. Také natáhněte mřížku z A do B. Zde musí být bod D mezi 1,618 a 2,24.

Pokud jsou splněny všechny podmínky, můžeme býčí vzorec motýla označit za úplný. Poté otevřete nákupní pozici.

Jaká je Struktura medvědího vzorce Butterfly

Medvědí vzorec naznačuje obchodníkům prodej. Jak jste jistě pochopili, medvědí pattern Butterfly také používá Fibo úrovně k potvrzení správnosti bodů. V zásadě je medvědí Butterfly opakem býčího.

Struktura medvědího Butterfly vypadá takto:

Medvědí Butterfly vzorec
  • Cena začíná svou cestu v bodě X. To bude začátek medvědího vzorce Butterfly.
  • Po poklesu a otestování bodu A, cena začne růst, ale nikdy nevzroste nad bod X. Konec růstu je označen jako bod B.
  • Po odrazu od bodu B se cena znovu pohybuje uvnitř medvědího impulsu, ale nevytvoří nové minimum. Pokles končí v bodě C.
  • Po odrazu nahoru začne cena býčí pohyb, který končí v bodě D. Bude to největší cenový swing a obchodníci se od tohoto bodu připraví na prodej.

Poté přetáhněte Fibo mřížku přes graf a zkontrolujte správnost formace. Udělá se to takto:

Butterfly vzorec - Fibo úrovně

1. Přetáhněte Fibo mřížku z bodu X do bodu A. Ve správném patternu musí být bod B na 0,786. Pokud se hladina shoduje s naším bodem, přejděte ke kroku dva.

2. Natáhněte mřížku z bodu A do bodu B. Bod B musí být mezi 0,382 a 0,886. Pokud je vše v pořádku, pokračujte v kontrole.

3. Ujistěte se, že je bod D umístěn správně. Natáhněte mřížku z bodu X do bodu A. Bod D musí testovat projekci 1,27. Také natáhněte mřížku z bodu B do C. Bod D se musí dostat mezi 1,618 a 2,24.

Při splnění všech podmínek je Butterfly považován za úplný.

Jak nastavit Cíle pro vzorec Butterfly

Pokud jde Butterfly s trendem, můžete jednoduše posouvat Stop Loss po cenovém grafu. Tato technika se nazývá Trailing Stop. V takovém případě nechte růst svůj zisk a nespěchejte s ukončením pozice.

Teoreticky je první cíl patternu na úrovni bodu B, protože zde je nejbližší úroveň rezistence nebo supportu v závislosti na struktuře vzorce.

Jak nastavit ziskové cíle u vzorce Butterfly

Druhý cíl je na úrovni bodu C. Konečně nejoptimističtější je projekce 1,618 z XA vlny. Obchodníci, kteří používají harmonické patterny, doporučují zavírat pozice po částech, jakmile je těchto cílů dosaženo.

Pro kontrolu zisku přidávají obchodníci trendovou linii. Když trh linii prorazí, můžete uzavřít pozici. Představte si, že otevřete nákupní pozici a cena jde vaším směrem. Poté, co cena postupuje podle patternu, zakreslíme růstovou trendovou linii, která nám napovídá, kdy opustit trh. Jedná se o přístup k řízení pozic Harmonic Trading.

Kam umístit Stop Loss u vzorce Butterfly

Pokud se rozhodnete pro nákup v bodě D, obchodníci doporučují omezit ztrátu o 1,41 z linie XA. Pokud však nakupujete při proražení trendové linie, můžete umístit SL za nejbližší místní extrém.

Nastveni Stop Loss pro vzorec Butterfly

Jak Obchodovat podle patternu Butterfly

Nyní, když jsem vám řekli o hlavních nuancích struktury, vstupních a výstupních bodů patternu, můžeme přejít k otázce otevření pozice pomocí Butterfly. Důležitá pro nás je grafická struktura patternu s bodem D, který obnoví extrém patternu. Zde je několik příkladů skutečných grafů.

Otevření nákupní pozice

Chcete-li otevřít nákupní pozici, najděte grafický pattern, ​​který vypadá jako Double Top s druhým vrcholem pod prvním a poklesem pod minimum. Můžete použít jakékoliv časové rámce, ale nejlepší možností je najít trend ve větším časovém rámci a hledat samotný Butterfly na nižších.

Podívejte se na M15 graf EUR/JPY. Cenová struktura skutečně vypadá jako Double Top. Druhý vrchol se vytvoří níže než ten první, poté následuje výrazný pokles, který je pro Butterfly charakteristický. Můžete začít označovat body a kontrolovat je pomocí Fibo mřížky.

1. Přetáhněte mřížku z bodu X do A. Jak vidíte, korekce skončila v bodě B zhruba na 78,6.

Natažení linie XA

2. Poté zkontrolujte bod D, abyste otestovali projekci 1,27 z XA vlny, což je také podmínka patternu Butterfly.

Test bodu D u patternu Butterfly

3. Přetáhněte mřížku z bodu B do bodu C. Cena také otestovala projekci mezi 1,618 a 2,24.

Natažení linie BC

4. Kromě toho můžete přidat mřížku z bodu A do B. Korekce v bodě C musí končit mezi 0,382 a 0,886.

Natažení linie AB

V našem příkladu se všechny úrovně Fibo shodují s body patternu, což znamená, že můžete pokračovat v hledání vstupního bodu a umístění SL a TP.

Vstup Buterfly po proražení trendové linie

Když je klesající trendová linie proražena, můžete otevřít buy pozici. EUR/JPY lze koupit za 129,80. První cíl je na úrovni bodu B - 129,95. Druhý cíl je v bodě C - 130,45. Trh dosáhl obou cílů, ale cena se nedostala ke vzdálenějšímu.

Ziskové cíle patternu Butterfly

Otevření prodejní pozice

Chcete-li otevřít prodejní pozici, najděte grafickou strukturu podobnou vzorci Double Bottom, kde druhé minimum není nižší než první a při růstu se cena vyšplhala nad High. Tyto patterny můžete hledat ve všech časových rámcích.

Tady je M15 NZD/USD. Cenová struktura je velmi podobná vzoru Double Bottom. Druhý vrchol je vyšší než ten první, poté následuje mohutný výkyv nahoru, který vyrazí z hranic patternu. To je charakteristický rys pro Butterfly. Nyní můžete začít zakreslovat Fibo mřížku.

1. Natáhněte mřížku z bodu X do bodu A. Jak vidíte, korekce do bodu B stoupla o něco výše než 78,6, což je v souladu s pravidly patternu.

Linie XA u short pozice

2. Potom vidíme, že bod D testuje projekci 1,27 z vlny XA, takže pokračujeme k další kontrole.

Butterfly bod D testuje projekci

3. Natáhněte Fibo mřížku z bodu B do bodu C. Cena také otestovala projekci 1,618 a odrazila se od ní dolů.

Natažení linie BC pro short obchod

4. Můžete také přidat mřížku z bodu A do B. Zde korekce v bodě C klesla o něco níže než 0,886.

Test bodu C u patternu Butterfly

V našem příkladu se všechny úrovně shodují s body patternu, takže je čas přejít na hledání vstupních bodů a umístění SL a TP.

Vstup do short pozice podle vzorce Butterfly

Prodejní pozici můžete otevřít při proražení růstové trendové linie. Jak vidíte, vstup do sell pozice na NZD/USD je na 0,7240. První cíl je na úrovni bodu B - 0,7220. Druhý cíl je v bodě C - 0,7185. Trh dosáhl těchto dvou cílů a dokonce třetího na úrovni projekce 1,618 z vlny XA.

Ziskové cíle pro short pozici

Vzorec Butterfly - Závěr

Vzorec Butterfly je grafická struktura, která se skládá z pěti bodů. Má jasná pravidla pro vstup a výstup.

Harmonické obchodování (Harmonic trading) jako celek předpokládá obchodování podle těchto patternů, nejen že je popisuje. Obchodník nejen otevírá a zavírá pozice poblíž úrovní, které zakreslil pomocí Fibo mřížky. Naučí se také řídit své obchodování, kreslit trendové linie, aby našel dobrý vstupní bod, rozdělovat pozici na části kvůli pohodlné práci a používat Trailing Stop.

Patterny Butterfly by měly být obchodovány v souladu s trendem, protože tak bude váš potenciální zisk mnohem vyšší. Nakonec nikdy nezapomeňte na money management, bez ohledu na to, jak dobře se body shodují s Fibo úrovněmi a jak harmonicky celý vzorec vypadá.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Před-obchodní (Pre-market) a Po-obchodní (After-hours) fáze trhu

Pokud jste přemýšleli, proč včera obchodní seance uzavřela za jednu cenu a před dalším otevřením, se cena změní, tak jste správně otevřeli tento článek. Otevření obchodní seance předchází období zvané před-obchodní (pre-market) a po uzavření seance následuje po-obchodní (after-hours).  Obchodování v před-obchodních a po-obchodních hodinách se stalo populárním v roce 1991, kdy se stalo možné […]

Další článek

Jak Obchodovat měnový pár USD/CHF [2021]

USD/CHF (americký dolar vůči švýcarskému franku) je jedním z hlavních měnových párů (majors) na Forexu. V tomto článku probereme některé faktory ovlivňující cenu USD/CHF a naučíme se některé způsoby obchodování USDCHF. Jaká je Historie švýcarského franku Historie švýcarského franku začíná v 17. století. V té době bylo ve Švýcarsku v oběhu mnoho mincí, včetně zahraničních. […]