Finanční ukazatele společností [Průvodce pro začátečníky]

DOBA ČTENÍ: 4 minPři obchodování na finančních trzích, zejména na akciových trzích, může být velmi užitečné mít k dispozici finanční ukazatele společností. Finanční výkazy pro analýzu trhu využívají nejen začátečníci, ale také „těžké váhy” na trhu.

Pokud jste právě začali obchodovat, zkuste si prostudovat údaje a ukazatele společností za vykazovaná období. Společnosti obvykle vydávají zprávy za čtvrtletí, 6 měsíců a rok. Při intradenním obchodování je můžete zanedbávat, ale ve střednědobých a dlouhodobých investicích mají finanční ukazatele a zprávy vliv.

V tomto článku podrobně probereme takové ukazatele. Pochopíte také, jak mohou ovlivnit váš výběr akcií pro investování.

Finanční ukazatel Price/Earnings (Cena/Zisk na akcii)

Cena/zisk (nebo P/E) je ukazatel, který ukazuje poměr mezi cenou akcie a roční návratností. Pomocí P/E investor vyhodnotí, jak dlouho bude trvat, než se jeho investice navrátí.

 • P/E vám umožní vybrat si společnost, která má nadhodnocené nebo podhodnocené akcie;
 • Nízké P/E znamená, že se vaše investice brzy vrátí;
 • P/E se dá použít pouze pro společnosti, které vytvářejí zisk.

Níže naleznete podrobný článek o P/E:

Price/Sales (Cena/Tržby)

Multiplikátor P/S ukazuje poměr mezi cenou společnosti a jejím ročním výnosem.

 • Pokud má P/S hodnotu 2 nebo nižší, považuje se to za atraktivní pro investice;
 • V ideálním případě musí být indikátor 1. Tato hodnota bude znamenat, že na základě aktuálního zisku se vám investice vrátí za rok.
 • Na rozdíl od P/E, se  P/S může použít i pro ztrátové společnosti.

Price/Cash Flow (Cena/Peněžní tok)

Ukazatel Price/Cash Flow (P/CF) je poměr ceny aktiva a peněžního toku společnosti s ohledem na na odpisy, kapitálové výdaje a provozní kapitál. Vypočítá se tak, že se tržní kapitalizace společnosti vydělí peněžním tokem z dokončených tržních operací.

P/CF se tradičně hodnotí následovně:

 • P/CF nad 20 znamená, že společnost má potíže;
 • P/CF mezi 15 a 20 je dobrý;
 • P/CF pod 15 znamená, že společnost je v perfektním stavu.

Price-to-Book (Cena/Účetní hodnota)

Ukazatel P/B nebo P/BV (Price-to-Book Value) ukazuje cenu společnosti vydělenou hodnotou aktiv společnosti, která mohou být prodána, pokud dojde k bankrotu společnosti minus její závazky (dluhy, výdaje).

Tento koeficient je multiplikátor akcií, který ukazuje, zda je společnost atraktivní pro investice, nebo zda jsou její akcie na trhu nadhodnoceny. Podhodnocené akcie mají šanci růst. 

 • Čím nižší P/BV, tím větší šance na růst mají akcie společnosti.
 • Tento koeficient by měl být použit spolu s dalšími ukazateli, protože nezohledňuje budoucí příjmy společnosti.

Price/Earnings to Growth (PEG)

PEG je zjednodušená verze P/E. Vypočítává se s ohledem na prognózovanou rychlost růstu společnosti a ukazuje, zda je nyní nadhodnocena nebo podhodnocena, stejně jako její perspektivy rozvoje.

 • PEG pomáhá najít společnosti s drahými vnitřními aktivy, ale na trhu podhodnocenými.
 • V budoucnu budou akcie takové společnosti růst.

Current Ratio (Běžná likvidita)

Current Ratio je doslova aktuální součet aktiv dělený celkovými závazky společnosti. Jednoduše řečeno, jde o ukazatel stability společnosti, který ukazuje, zda je schopna splácet své krátkodobé závazky krátkodobými aktivy.

 • Pokud je poměr mezi 1,6 a 2, je společnost atraktivní pro investice.
 • Pokud je poměr 1, znamená to, že společnost může splatit své krátkodobé dluhy úplně.
 • Pro Current Ratio je důležitá sféra, ve které společnost funguje, protože „normální“ hodnoty se pro různé činnosti liší.

Kapitalizace

Kapitalizace je obecná hodnota společnosti na trhu. Vypočítává se jako počet akcií v oběhu vynásobený aktuální cenou akcií. Hodnota se mění spolu s cenou akcií a může se lišit od skutečné ceny společnosti. Tržní kapitalizace se často mění kvůli aktivním obchodům nebo spekulacím na burze.

Finanční ukazatel Debt-to-Equity (Dluh vůči vlastnímu kapitálu)

Debt/Equity (D/E) je doslova poměr zapůjčeného kapitálu společnosti a kapitálu jejích akcionářů. Stejně jako Běžná likvidita je i D/E pro různé odvětví ekonomiky odlišný. Proto je například nesprávné porovnávat D/E u výrobce automobilů a poskytovatele online služeb.

 • Příliš nízká hodnota D/E znamená, že společnost využívá vypůjčené peníze neefektivně.
 • Pokud je hodnota příliš vysoká, společnost riskuje ztrátu své finanční nezávislosti a stability.

COGS - Cost of Goods Sold (Náklady na prodané zboží)

COGS jsou primární náklady na prodané zboží a služby. Zahrnuje veškeré náklady na nákup materiálů, jejich zpracování, výrobu a cestu konečného produktu ke spotřebiteli. COGS jsou ovlivněny nákupními cenami surovin, ročním obdobím, regionem a počasím. Ceny ropy například ovlivňují cenu benzínu u dopravců a odrážejí se v konečné ceně pro spotřebitele. Zvýšení cen dopravy poškozuje cenu turistických služeb atd.

Return on Assets (Návratnost aktiv)

ROA je ziskovost aktiv nebo zisk na jednotku měny (např. dolar). Ukazuje, zda management společnosti funguje efektivně. Ukazatel se používá k porovnání konkurenčních společností a ukazuje, zda jsou aktiva využívána efektivně k dosažení zisku. ROA se vypočítá vydělením čistého zisku všemi aktivy. Průměrná hodnota závisí na sféře činnosti společnosti.

Finanční ukazatel Return on equity (Návratnost kapitálu)

ROE je poměr kapitálu společnosti a zisku k celkovému kapitálu akcionářů. Například pokud je ROE 23%, každých 100 USD kapitálu společnosti přinese zisk 23 USD. Čím vyšší je ziskovost, tím atraktivnější je společnost.

Níže naleznete podrobný článek o ROE:

Provozní kapitál na jednotku zisku

Tento ukazatel představuje kapitál používaný denně (v cyklech) pro výrobu zboží a služeb. Používá se k porovnání konkurenčních společností, které operují v jednom sektoru nebo na podobných principech. Čím větší je, tím více příležitostí k dosažení zisku existuje.

Finanční ukazatele společností - Závěr

V dnešní době, kdy máme počítače všude, nepotřebujete pro analýzu finančních ukazatelů složité výpočty. Většina z nich je zveřejněna na oficiálních webových stránkách společností v sekci pro investory.

Analyzujte ukazatele, porovnejte podle nich konkurenční společnosti a vyberte ty, které vám vyhovují. Chcete-li svou analýzu zjednodušit, využijte otevřené internetové zdroje, které poskytují zprávy společností a kalkulačky pro ukazatele.

Používání všech indexů pro společnosti, které operují ve zcela odlišných sférách, je nesprávné. Zkušení investoři vytvářejí svá portfolia z akcií společností které jsou spolu v konkurenčním boji.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak Obchodovat měnový pár USD/CHF [2021]

USD/CHF (americký dolar vůči švýcarskému franku) je jedním z hlavních měnových párů (majors) na Forexu. V tomto článku probereme některé faktory ovlivňující cenu USD/CHF a naučíme se některé způsoby obchodování USDCHF. Jaká je Historie švýcarského franku Historie švýcarského franku začíná v 17. století. V té době bylo ve Švýcarsku v oběhu mnoho mincí, včetně zahraničních. […]

Další článek

Jak na intradenní Obchodování s Keltnerovými kanály

V tomto článku vám představíme hlavní principy obchodování s indikátorem Keltnerovi kanály. Tento indikátor tvoří v grafu cenový kanál, který použijeme pro intradenní obchodování. Na čem je založen Keltnerův kanál Keltner Channel je populární indikátor trendu, který lze použít k vyhodnocení aktuálního trendu a hledání obchodních signálů. Indikátor vytvořil obchodník Chester W. Keltner v 60. […]