Pattern 5-0 je relativně nový vzorec Harmonického obchodování (Harmonic trading). Poprvé to bylo popsáno v knize Scotta M. Carneye „Harmonic Trading: Volume Two“ vydané v roce 2007. Bryce Gilmore se tomu také věnoval. Ve své knize podrobně popsal pattern podobné cenové struktury. Nazval ho „An out of sequence 1:1“. Rozdíl mezi těmito dvěma je v tom, že Scott M. Carney kontroloval správnost patternu pomocí Fibonacciho mřížky, zatímco Bryce Gilmore použil Fibo úrovně pouze ke kontrole vstupního bodu.

Tento článek vám vysvětlí principy, jak se pattern 5-0 formuje naučí vás jej detekovat a obchodovat s ním.

Není nic překvapivého, když dva autoři popisují stejný pattern (vzorec) mírně odlišnými způsoby, pokud je samotný vzorec velmi podobný. Tyto struktury fungují na trhu dobře. Obchodníci je mají rádi, což znamená, že i přes různorodost 5-0 těchto dvou autorů bude fungovat stejně dobře. Mějte na paměti, že i když jsou první dvě struktury poměrně rozšířené, pattern harmonického obchodování je relativně nový. Takže ne všichni obchodníci vědí, jak jej v grafu detekovat a jak s ním obchodovat.

Jak vzniká Pattern 5-0

Vzorec 5:0 se skládá ze 6 bodů: 0, X, A, C a D. Proto mu autor možná dal takové podivné jméno, když předpokládáme, že vzorec se obvykle skládá z pěti bodů v grafu.

Vizuálně vypadá vzorec jako obrácená Hlava a ramena. Oba patterny lze nazvat vzorce obratu trendu. Porovnáme-li tohle s patternem Wolfe Waves, budou vypadat podobně v okamžiku, kdy se vytvoří bod 4. V tomto bodě můžeme také nakupovat.

Býčí pattern 5-0

Podle názvu můžete uhodnout, že vzorec dává signál k nákupu. Uvnitř vzorce cena znatelně stoupá i klesá. K určitým bodům byste měli přidat Fibonacci mřížku, abyste zkontrolovali, zda jde pattern v souladu s pravidly harmonického obchodování.

Býčí vzorec 5:0 má následující schéma:

Býčí pattern 5-0
Býčí vzorec 5-0
 • Cena vyráží z bodu 0, odkud začíná celá struktura patternu.
 • Po testování bodu X začne cena růst, ale růst netestuje maximum bodu 0. Růst se zastaví v bodě A.
 • Po odrazu od bodu A cena opět klesá a prorazí předchozí minimum. Úroveň, na které končí klesající impuls, je označena jako bod B.
 • Poté, co cena začne růst od bodu B, býčí impuls přivede cenu až nad bod A. Tento růstový swing bude velmi silný a končí v bodě C. Všimněte si, že tento pattern je velmi podobný patternu Shark.
 • Po odrazu z bodu C cena klesne pod bod A. Očekává se, že pohyb skončí na úrovni 0,50 korekce Fibo mřížky. Tato úroveň je označena bodem D.

Poté musíte zkontrolovat správnost patternu 5-0 přetažením Fibo úrovní přes něj. Určité body nesmí být vyšší než určité úrovně. Proveďte následující kroky:

Fibo úrovně u býčího patternu 5-0
Býčí pattern 5-0
 1. Přetáhněte Fibo mřížku z bodu X do bodu A. Ve správném vzorci se bod B musí dostat mezi 1,13 - 1,618 poklesu. Autor zde umožňuje určité , přesto je nesmírně důležité, aby bod B byl pod bodem X.
 2. Poté přetáhněte mřížku z bodu A do bodu B. Bod C se musí dostat mezi 1.618-2.224 a stoupat nad bod 0. Pokud se tak nestane, takový vzor je považován za nevypočitatelný, necháme ho na pokoji a začneme hledat dalších 5-0 . Pokud jsou věci správné, přejděte k dalšímu kroku.
 3. Přetáhněte mřížku znovu, tentokrát z bodu B do bodu C. Ve správném vzoru je bod D (konec vzoru) na 0,50 korekční úrovni poklesu. Autor umožňuje určité výkyvy v poloze bodu D, přičemž považuje celý vzor za normální, pokud je bod D o něco vyšší / nižší, než je potřeba. Můžete začít obchodovat.

Nuance v rozpoznávání patternu

Tady končí formování harmonického patternu a obchodníci čekají, až cena zareaguje na vyznačenou cenovou úroveň. Pokud se však podrobně podíváme na vzor „An out of sequence 1:1“, který je téměř identický s patternem 5-0, všimneme si, že autor označil linie AB a CD jako rovnocenné z hlediska ceny a času. A doporučuje nákup pouze v případě, že je tato podmínka splněna. 

Býčí pattern - linie AC a BD
Býčí vzorec 5-0

Na základě zkušeností někteří tradeři navrhují, abyste nakreslili vzestupný kanál. Nakreslete první linii skrz body A a C a aplikujte ji na bod B. Pokud cena otestuje hranici tohoto kanálu a odrazí se směrem nahoru, zatímco se vytvoří bod D, bude to ještě další signál, že pattern je správný.

Jaká je Struktura medvědího patternu 5-0

Je zřejmé, že medvědí vzorec signalizuje prodej. V zásadě se jedná o stejný vzorec jako dříve popsaný, pouze obrácený, což znamená, že budeme hledat stejné body a Fibo úrovně, abychom potvrdili správnost patternu, a čekáme, až cena klesne.

Medvědí pattern 5-0 vypadá následovně:

Medvědí pattern 5-0
Medvědí pattern 5-0
 • Cena začíná růst v bodě 0, kde se začíná formovat celá cenová struktura.
 • Po testování bodu X cena klesá. Tento pokles bude krátký a skončí v bodě A, který nesmí být pod bodem 0. Pokud se taková věc stane, strukturu nelze považovat za medvědí pattern 5-0.
 • Po odrazu od bodu A začne cena růst a vytvoří nové High nad bodem X. Býčí impuls končí v bodě B.
 • Po odrazu z bodu B ceny klesnou a tento silný pokles prorazí pod bod A. Zde je v pořádku, že pravděpodobně uvidíme formování býčího patternu Shark.
 • Poté, co pokles skončí a cena se odrazí od bodu C, stoupne nad bod A. Očekává se, že tento pohyb skončí na 0,50 korekce Fibo mřížky. Ten je označen jako bod D.

Abychom se ujistili, že vzorec je správný, zakreslíme Fibonacciho úrovně. Mějte na paměti, že i zde se body nesmí dostat daleko od úrovní navržených autorem. Udělejte následující:

Fibo úrovně u medvědího patternu 5-0
Medvědí pattern 5-0
 1. Natáhněte Fibo mřížku z bodu X do bodu A. Bod B se musí dostat mezi 1,13 - 1,618 růstu. Pokud se tento bod ukáže o něco vyšší nebo nižší než tento rozsah, je to v pořádku, můžete přejít k dalším krokům. Je velmi důležité, aby bod B byl nad bodem X.
 2. Poté natáhněte Fibo mřížku z bodu A do bodu B. Bod C se musí dostat mezi 1.618-2.224.
 3. Nyní natáhněte mřížku z bodu B do bodu C a toto je nejdůležitější část. U správného vzorce se bod D ukáže na 0,50 korekční úrovni poklesu.
  Autor opět připouští určité výkyvy, a pokud je bod D vyšší nebo nižší než tato úroveň, je pattern považován za normální - můžete pokračovat v otevírání pozic podle tohoto vzorce.

Kam umístit Take Profit pro pattern 5-0

Autoři bohužel neposkytují žádné jasné cílové úrovně pro obchodování s tímto patternem. Na základě zkušeností některých obchodníků můžete vzít délku XA jako první a minimální cíl.

Kam umístit Take Profit
Take Profit pro pattern 5-0

Jako druhý ziskový cíl můžete počítat s obnovením lokálního maxima (tj. U býčího vzorce, můžete očekávat růst nad bod C. Cena však může čelit rezistenci stejně jako u jako horní hranice vzestupného kanálu. Pokud je tato úroveň proražena, můžete tuto pozici držet jak dlouho chcete.

Kam umístit Stop Loss podle patternu 5-0

Podle autora se SL umístí pod úroveň korekce 0,618 pohybu BC. Pokud cena klesne pod tuto úroveň, autor doporučuje počkat, až poklesne na další úroveň korekce 0,886 a nižší.

Kam umístit Stop Loss podle patternu 5-0
Vzorec 5-0 - Stop Loss

Jak je navrženo výše, zakreslete růstový kanál a umístěte SL pod spodní okraj kanálu. Pokud cena prošla touto oblastí, měli byste raději zavřít svou pozici, protože existuje šance na hlubší pokles na 0,886 BC a níže. 

Jak obchodovat Pattern 5-0

Stejně jako v případě jiných harmonic vzorců jsem vám ukázali všechny zvláštnosti formování a detekce patternu a ukázali vstupní a výstupní body. Nyní můžete pokračovat v otevírání pozic podle patternu 5-0.

Hlavní věc, kterou si musíte pamatovat, je správná poloha bodu D. Tvoří se poblíž úrovně korekce 0,50 silného pohybu BC. Cena se musí odrazit od hranice kanálu. 

Níže uvádíme příklady skutečných grafů. 

Otevření nákupní pozice podle vzorce 5-0

Chcete-li otevřít nákupní pozici, najděte v grafu strukturu podobnou obrácenému patternu Hlava a ramena. Další možností je hledat něco podobného patternu Double Bottom, který se již na trhu tvoří, a kde je druhý vrchol mnohem nižší než ten první a cena již vzrostla.

Níže vidíte D1 graf měnového páru EUR/USD. Cenový pattern je skutečně podobný obrácenému vzorci Hlava a ramena. Druhé rameno je prodlouženo v čase. Můžete začít kontrolovat údajné body 5-0 pomocí Fibo mřížky.

1. Přetáhněte Fibo mřížku z bodu X do A. Bod B dosáhl téměř 1,618. Ale to je podle pravidel, protože bod se musí dostat mezi 1,13–1,618.

Buy pozice podle patternu 5-0
Pattern 5-0 - nákupní pozice

2. Nyní natáhněte mřížku z bodu A do B. Můžeme vidět, že bod C testuje projekci 1,618 vlny AB, což je také podle pravidel správného vzorce, takže přejdeme k dalšímu bodu.

Buy pozice - projekce vlny AB
 Vzorec 5-0 - nákupní pozice

3. Natáhněte mřížku z bodu B do C a počkejte, až cena dosáhne 0,50 korekce, a začne se tlačit nahoru.

Buy pozice - mřížka BC
Pattern 5-0 - nákupní pozice

4. Dále zakreslete růstový kanál. První hranice prochází body A a C. Druhá hranice platí pro bod B. Pokud cena zůstane uvnitř kanálu, bude to další signál ke koupi.

Růstový kanál pro Buy pozici
Vzorec 5-0 - nákupní pozice

V našem příkladu získáme oblast okolo 1,2615, kde můžete otevřít nákupní pozici. Umístěte Stop Loss pod oblast korekce 0,618 (dostaneme se 1,2470). Chcete-li potvrdit vstupní bod, můžete nakreslit klesající trendovou linii a počkat, až bude proražena směrem nahoru.

Buy pozice podle patternu 5-0 - umístění Stop Loss
Vzorec 5-0 - nákupní pozice

Teprve poté otevřete nákupní pozici EUR/USD. Prvním cílem bude 1.3110, což je linie XA. Druhým cílem je 1,3195, což je vrchol patternu. Umístěte třetí cíl na základě nejbližších úrovní rezistence. 

Jak otevřít Prodejní pozici podle Patternu 5-0

Chcete-li otevřít prodejní pozici, musíte najít velmi nepravidelný vzorec Hlava a ramena, přičemž druhé rameno je viditelně nižší než první a krk směřuje dolů. Vypadá to do jisté míry vypadá jako vzorec Double Top, přičemž druhý vrchol je mnohem vyšší než ten první a cena klesá podle patternu výrazně nízko. Vzorec můžete hledat ve všech časových rámcích.

Níže vidíte H4 graf měnového páru AUD/CAD. Je velmi podobný tvořícímu se patternu Double Bottom. Druhý vrchol je vyšší než ten první a poté cena klesá. Toto je charakteristické chování pro pattern 5-0. Začněte kontrolovat vzorec pomocí Fibo úrovní. Všimněte si, že vzorec se právě formuje a my můžeme posoudit všechny vstupní a výstupní body na místě a předem.

1. Natáhněte Fibo mřížku z bodu X do bodu A. Jak vidíte, korekce v bodě B stoupla o něco výše než 1,41, což je v souladu s pravidly vzorce (bod se musí dostat mezi 1,13 - 1,618).

Sell pozice podle patternu 5-0
Vzorec 5-0 - prodejní pozice

2. Poté zkontrolujte bod C, zda otestuje projekci 1,618 vlny AB, která je opět charakteristická pro pattern. Proto přejdeme k dalšímu kroku.

Prodejní pozice podle patternu 5-0
Pattern 5-0 - prodejní pozice

3. Natáhněte Fibo mřížku z bodu B do bodu C a počkejte, až cena dosáhne 0,50 korekce, a začne se pohybovat dolů.

Sell pozice linie BC
Vzorec 5-0 - prodejní pozice

4. Poté můžete zakreslit cenový kanál. První hranice prochází body B a C. Druhá hranice se zakreslí z bodu B.

Prodejní pozice zakreslení klesajícího kanálu
Vzorec 5-0 - prodejní pozice

V našem příkladu medvědího patternu 5-0 jsme získali oblast 0,9740-0,9770, kde můžeme otevřít prodejní pozici. Umístěte SL nad 0,618 (tj. do bodu 0,9835). Chcete-li potvrdit vstupní bod, můžete zakreslit růstovou trendovou linii a počkat, až bude proražena. Teprve poté otevřete prodejní pozici.

Vstup do prodejní pozice podle patternu 5-0
Pattern 5-0 - prodejní pozice

První cíl je 0,9575, což je linie XA. Druhý cíl je 0,9490, což je minimum patternu. Jak vidíte, v okamžiku kdy se pattern tvoří můžete najít jeho dokončení, úrovně SL a TP.

Obchodování patternu 5-0: Závěr

Pattern 5-0 je další jedinečnou strukturou v cenovém grafu, která se používá při obchodování. U kanálů je otevírání pozic super jednoduché. Vzorec je prezentován a popsán několika autory s drobnými rozdíly v popisu. Tento vzorec je nejčastěji reverzní strukturou, což znamená, že tento pattern nemusíte hledat pouze podle aktuálního trendu, pokud dojde k obratu na trhu. 

Harmonic Trading je celá kultura obchodování se svými zvláštními pravidly a řadou grafických paternů. Zde se obchodník naučí řídit svou pozici rozdělením na části, aby se snížilo psychologické zatížení. A také hledat potvrzení vstupů do trhu.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex