Korporátní akce, které by měl každý Investor znát

DOBA ČTENÍ: 4 minHodnota akcií je ovlivněna nejen ekonomickými, politickými nebo geopolitickými událostmi, ale také korporátními (firemními). V tomto článku zjistíte, co jsou to korporátní akce (firemní akce) a které z nich by investoři měli znát.

Měli bychom si povšimnout, že některé akce ze seznamu níže mohou mít poměrně zanedbatelný vliv na hodnotu akcií, zatímco ostatní ji naopak mohou přinutit k prudkému poklesu nebo prudkému nárůstu.

Za hlavní korporátní akce lze považovat následující:

 1. Zveřejnění účetní závěrky
 2. Zasedání představenstva
 3. Datum po výplatě dividendy (ex-dividend date)
 4. Výplata dividend
 5. Rozdělení akcií (stock split)
 6. Reverzní rozdělení
 7. Vydání nových akcií
 8. Fúze a akvizice

Pojďme se nyní podrobněji zabývat každou z těchto korporátních akcí.

Korporátní akce - Zveřejnění účetní závěrky

Společnosti zveřejňují své finanční výkazy za předchozí vykazované období. Výkazy jsou obvykle zveřejňovány ráno před zahájením obchodní seance nebo večer po jejím skončení. Děje se tak proto, aby se zabránilo výraznému nárůstu cen.

Po zveřejnění finančních výkazů mají investoři a obchodníci dostatek času na přípravu k obchodování a rozhodování o svých dalších aktivitách. Obchodní seance po zveřejnění finančních výkazů zpravidla otevírá cenovou mezerou (gap). Období pro zveřejnění finančních výkazů jsou následující:

 • Čtvrtletní výkazy
 • Půlroční výkazy
 • Roční výkazy

Finanční výkazy zveřejněné společnostmi ovlivňují jejich akcie přímo úměrně k zisku, který vytvořili. Pokud jsou čísla dobrá, cena akcií začne růst a naopak. Teoreticky. Ve skutečném světě by se to ale mohlo stát v opačně. Důvodem je, že společnosti se snaží nadhodnocovat nebo podhodnocovat své finanční výsledky. Dělají to pro různé účely a jedním z nich je přilákat investory.

Firemní akce - Zasedání představenstva společnosti

Stejně jako účetní závěrky mají i zasedání představenstva společnosti významný vliv na akcie. Během zasedání je učiněno mnoho důležitých rozhodnutí. Například datum výplaty dividend, rozdělení dividend, fúze a akvizice, rozdělení akcií. Představenstvo projednává současný stav společnosti a její budoucnost.

Datum a program se obvykle zveřejní nejméně 3 dny před zasedáním, zatímco výsledky se zveřejňují po 3 dnech, kdy jednání skončilo.

Datum rozhodného dne (ex-dividend date)

Ex-dividend datum je poslední den, ve který musí investor vlastnit akcie, aby obdržel dividendy (uzavření registru akcionářů). Po datu rozhodného dne se vytvoří konečný seznam akcionářů, kteří se budou podílet na rozdělení dividend.

Spekulativní obchodníci se někdy uchylují k mazanosti a ke koupi akcií několik dní před ex-dividend datem, aby mohli obdržet dividendy, protože na délce vlastnictví akcií nezáleží a nemá žádný vliv na rozdělení dividend. Dividendy se zpravidla vyplácejí do jednoho měsíce po datu rozhodného dne.

Rozdělení dividend

V tento den dostávají obchodníci nebo investoři dividendy vyplácené na jejich účty. Součet závisí na rozhodnutí učiněném během zasedání představenstva a je vypočítán na základě finanční výkonnosti společnosti. Dividendy lze vyplácet nejen v případě, že si společnost vedla dobře, ale také v případě, že její účetní závěrka je záporná.

Korporátní akce - Rozdělení akcií (split)

Rozdělení akcií dělí hodnotu každé z akcií společnosti, která je v oběhu. V tomto případě zůstává kapitalizace stejná, ale počet akcií se zvyšuje. Tento postup se provádí za účelem snížení nákladů na jednu akcii. Čím jsou akcie levnější, tím více retailových investorů je může koupit. Výsledkem je, že akcie jsou na burze likvidnější a atraktivnější pro tradery a investory. Nadcházející split akcií znamená, že se společnosti daří a její finanční výkonnost je pozitivní.

Postup při rozdělení akcií je následující:

 • Doporučení týkající se rozdělení akcií jsou předložena k diskusi na zasedání představenstva.
 • Rozhodnutí o rozdělení akcií se schvaluje na valné hromadě hlasováním a schvaluje se většinou hlasů.
 • O vydání dalších akcií rozhoduje představenstvo.
 • Všechny potřebné dokumenty jsou zaregistrovány.
 • Je vydán požadovaný počet akcií.
 • Společnost zavádí změny ve svém zápisu v Obchodním rejstříku týkající se počtu a ceny akcií.

Rozdělení akcií neovlivňuje zisk dosažený obchodníky nebo investory, proto pro takové akce nebyly vytvořeny žádné konkrétní obchodní strategie. Někteří obchodníci nicméně nakupují akcie po rozdělení akcií v naději na rychlý růst. 

Rozhodnutí o nadcházejícím rozdělení akcií lze nalézt na webových stránkách společnosti nebo veřejně dostupných zdrojích na internetu. Pokud již jste akcionářem, budete upozorněni společností.

Firemní akce - Reverzní rozdělení akcií (Reverse split)

Reverzní rozdělení je sloučení několika akcií do jedné. To se na akciovém trhu nestává často a naznačuje to, že společnosti se nedaří dobře.

Dalším scénářem zpětného rozdělení je fúze, akvizice nebo sdružování. Reverzním rozdělením společnost zpravidla ztrácí důvěru svých investorů.

Vydání nových akcií

Dodatečná emise akcií je vydání nových akcií k již existujícím. V tomto případě jsou akcie akcionářů zředěny.

Klíčovým cílem dalších emisí je přilákat další finanční prostředky na rozvoj společnosti nebo splácení stávajících dluhů.

Klíčové výsledky dodatečné emise jsou:

 • Přilákání nových investorů zvýšením počtu pohyblivých akcií.
 • Změny vlastního kapitálu společnosti.
 • Změny zisku na akcii směrem dolů.
 • Změny vlivu akcionářů na vedení společnosti. Pokud investor vlastní 51%, počátečního množství akcií, další emise může tento počet snížit a připravit je o výhody.

Dodatečná emise naznačuje, že společnost má finanční problémy. Existují však výjimky: společnost může vydat další blok akcií, aby podpořila svůj rozvoj nebo implementovala nové projekty.

Fúze (Sloučení společností)

Ke sloučení dochází, když se dvě nebo více společností spojí do jedné, přičemž všechny zúčastněné strany souhlasí s podmínkami. Jedna společnost obvykle odevzdá své akcie druhé. Poté existuje nová společnost, která je právním nástupcem sloučených společností.

Klíčový účel sloučení:

 • Lepší konkurenční prostředí.
 • Zlepšení výstupní kvality.
 • Diverzifikace výroby a rizik.
 • Zvýšení důvěryhodnosti.
 • Růst hodnoty společnosti a jejích akcií.
 • Inovace a rozšíření sortimentu produktů společnosti.

Po sloučení se na trhu objevuje nová společnost, která je právním nástupcem sloučených společností. Ve výsledku může trh získat nový produkt / službu vysoké kvality nebo nejnovější technologie.

Korporátní akce - Závěr

Je docela obtížné sledovat všechny korporátní akce, když hledáte společnost, do které chcete investovat. Ale můžete si vybrat ty nejdůležitější z nich a soustředit se na ně. Často se stává, že cena akcií může růst nebo klesnout před rozhodným datem pro dividendy nebo výplatou dividend. Investoři mohou sledovat harmonogramy výplat společností a na jejich základě přijímat investiční rozhodnutí.

Investujte do amerických akcií s RoboForex za výhodných podmínek! Reálné akcie lze obchodovat v platformě R Trader od 0,0045 USD za akcii, s minimálním obchodním poplatkem 0,25 USD. Můžete také vyzkoušet své obchodní dovednosti na demo účtu v platformě R Trader. Stačí se zaregistrovat na RoboForex.com a otevřít si obchodní účet.
Comments

Předchozí článek

Jak používat US Dollar Index (DXY) při obchodování na Forexu

V tomto článku vám představíme US Dollar Index, neboli index amerického dolaru, známý také jako DXY nebo USDX. US Dollar index ukazuje dynamické vzorce americké měny a pomáhá najít další signály pro obchodování na Forexu. Co je US Dollar Index Index amerického dolaru (DXY nebo USDX) je agregovaným ukazatelem vedoucí globální měny ve srovnání s […]