Historie vývoje trhu a světové ekonomiky ukazuje, že pokud přijde ekonomická krize, nikdy nepřijde sama. Po jedné krizi bude určitě následovat další, zcela odlišná od té předchozí.

V tomto článku se budeme věnovat ekonomickým krizím minulosti a pokusíme se formulovat příznaky ekonomické krize, která by se mohla stát v budoucnu.

Analytici a politici se shodují, že se jedná o vážný problém ohrožující všechny země světa. Finanční krize jsou tak škodlivé, protože lidé se každý den spoléhají na práci finančních institucí. Banky poskytují půjčky a kreditní karty, aby si jejich klienti mohli dovolit více a nakupovat věci s maximálním komfortem, zatímco pojišťovny chrání domy a automobily před nehodami a krádežemi. Ale v krizových situacích jsou všechny tyto procesy ochromeny a rozpadají se jako domeček z karet a stahují s sebou akciové trhy.

Ekonomická krize roku 2008

Po skončení další hospodářské krize zůstávají její následky na povrchu po celá desetiletí. V průběhu historie dosáhly ekonomické náklady jakékoli krize 80% HDP. Někteří to srovnávají s 25 000 USD na občana země.

Podíváte-li se pozorně na hospodářskou krizi z roku 2008, která je právem nazývána jednou z nejvážnějších v historii, uvidíte, že společnosti finančního sektoru byly zavřeny, zatímco jiné se ukázaly poškozené natolik, že soukromé firmy nezískaly dostatečné financování pro přežití v tak těžkých podmínkách. Ekonomové tomu říkají nejhlubší hospodářský propad od druhé světové války.

Takový pokles ekonomického systému nakonec způsobil výrazné snížení příjmů a mezd obyvatelstva, pokles počtu pracovních míst a nedostupnost půjček. 

Proč dochází k Ekonomickým krizím

Na trhu se opakují poklesy amerického dolaru nebo pokles cen ropy, a to vše kvůli ekonomickým problémům v určitých zemích. Existuje spousta důvodů pro další kolaps a některé se zdají naprosto absurdní.

Jedním z často uváděných příkladů je „tulipánová mánie“, k níž došlo v Nizozemsku v roce 1636. Zatímco cena cibulovin stále rostla, lidé za tyto cibuloviny utratili veškeré své úspory. V určitém okamžiku cena přestala růst a začal agresivní pokles, který vedl k neuvěřitelným ztrátám a obecnému zpomalení vývoje ekonomiky země.

Krize v roce 2020, nazývaná také „pandemická krize“, byla vyvolána vznikem nové koronavirové nemoci. Ekonomická aktivita se po celém světě utlumila, nezaměstnanost prudce vzrostla, zatímco výdělky lidí klesly na rekordní úroveň.

V prvním případě vidíte příklad takzvaného „davového efektu“, kdy soukromí investoři propadnou euforii, masivně investují a nafouknou bublinu, která později praskne a poškodí ekonomiku celé země. To je dobrá ukázka výroku: „Když čistič obuvi nakupuje akcie, je na čase opustit trh.“

Ve druhém případě velmi náhodný důvod způsobil kolaps ekonomik po celém světě, takže futures na ropu klesly pod nulu, což je rekordní pokles v historii aktiva.

Odolnost finančního systému

13 let po pádu Lehman Brothers se globální ekonomický a finanční systém stal stabilnějším a bezpečnějším. Jak vidíte, růst akciového trhu od března 2020 se stal nejrychlejším v historii. Obchodníci rádi nakupují při hluboké korekci a pandemie také přiměla nezaměstnané hledat nové zdroje příjmu. Banky a vlády činily rozhodnutí v boji proti viru a krizi maximálně rychle.

Již se však objevily nové hrozby pro finanční stabilitu a budou se objevovat, dokud se bude světová ekonomika dále rozvíjet. Technologie mají neuvěřitelný vliv na finanční služby. Banky a vlády musí sledovat vliv nových typů aktiv a finančních technologií na světovou ekonomiku.

Dnes stále více lidí získává přístup na finanční trhy a jsou připraveni riskovat, aby dosáhli maximálních zisků. Tito investoři se sdružují do skupin a mohou agresivně manipulovat s cenami. Vzpomenete si na situaci kolem GameStop, kdy se skupině soukromých investorů podařilo postavit proti celému hedge fondu. Takové akce mohou vyvolat další „tulipánovou mánii“.

Jak předpovědět Hospodářskou krizi

Existuje několik způsobů, jak dělat takové předpovědi, a některé z nich jsou již v našem blogu.

Předpověď Ekonomické krize pomocí Časových cyklů

Ke kolapsu akciového trhu a působivému růstu USD dochází každé desetiletí. Poté, co se index Dow Jones v roce 2008 zhroutil, došlo k podobnému propadu na začátku roku 2020.

Ekonomická krize - předpověď pomocí časových cyklů
Cenový graf indexu Dow Jones

Proto můžete vypočítat datum příští ekonomické krize s menším časovým zpožděním. Na základě této verze bychom měli očekávat další velkou krizi někde mezi lety 2028 a 2030, zatímco současný růst akciového trhu se musí jen zrychlovat.

Ekonomická krize a Předstihový ekonomický index (Leading Economic Index - LEI)

Složené ekonomické indexy signalizují vrcholy a dna hospodářských cyklů. Jsou určeny ke zobecnění a detekci hlavních trendů a obratů ekonomických procesů, a tak mohou pomoci odhalit formující se krizi. Tento index zahrnuje takové indikátory, jako je průměrná délka pracovního týdne, nové objednávky výrobců. Hodnotí také chování akcií, stavební povolení, průměrná očekávání spotřebitelů od obchodního prostředí, rozpětí úrokové sazby a další.

Leading Economic Index - předpověď hospodářské krize
Index LEI

Někteří říkají, že tento indikátor dokázal předpovědět téměř všechny nedávné ekonomické krize v USA. Vyskytly se však i falešné signály. Index může předpovědět krizi za několik měsíců, kdy se růst změní na pokles.

Index strachu a chamtivosti (VIX) a Předpověď ekonomické krize

Tomu říkáme index volatility v reálném čase vytvořený burzou CBOE. Vypočítává se na základě ceny opcí akciového indexu S&P 500 a odráží očekávání volatility. Pokud VIX roste, je velmi pravděpodobné, že S&P 500 poklesne, a pokud VIX klesá, bude pravděpodobně růst index.

Ekonomická krize a její předpověď pomocí VIX indexu
Graf indexu VIX

VIX v podstatě pomáhá určit tržní sentiment a sentiment investorů jako celku. Pokud index klesne pod 10, znamená to vysokou pravděpodobnost blížící se krize, a když stoupne nad 40, musí být konec krize blízko.

Spread ve výnosech amerických dluhopisů jako Indikátor ekonomické krize

Při analýze dvouletých a desetiletých státních dluhopisů USA můžete také předpovědět hospodářskou krizi. Ekonomové tvrdí, že krize je blízko, když výnos dvouletých dluhopisů vzroste víc než u desetiletých dluhopisů. V grafu to vypadá tak, že spread mezi 2 letými a 10ti letými dluhopisy klesne pod 0.

Spread výnosů amerických státních dluhopisů 10y a 2y
Spread výnosů amerických státních dluhopisů

Nová krize začíná rok nebo dva po takové události. Na konci roku 2006 klesl graf pod 0 a v roce 2008 začala krize. K dalšímu poklesu došlo v polovině roku 2019 a trhy se zhroutily v roce 2020.

Ekonomická krize a její předpověď podle Teorie Hymana Minskyho

Hyman Minsky je americký ekonom, který se proslavil zejména během krize v roce 2008. Vyčlenil 3 etapy úvěrování, které vyústily v hospodářskou krizi. Nazval je:

  • Zajištění (Hedge)
  • Spekulace
  • Ponzi

Ve fázi zajišťování jsou banky a dlužníci obzvláště opatrní. Banky poskytují malé půjčky a dlužníci mohou platit úroky i celou zapůjčenou částku. Když důvěra roste, banky postupně zvyšují částky úvěrů, takže dlužníci platí pouze úroky.

Za půjčky zpravidla ručí aktivem, které roste. Tady přichází druhá fáze s názvem Spekulace. Banky a dlužníci se snaží vydělat peníze na rostoucím aktivu.

A když se předchozí krize změní ve vágní vzpomínku, přichází třetí Ponziho fáze. Banky budou poskytovat takové půjčky, že dlužník nebude schopen splácet ani úroky, ani dluh samotný. Jak aktivum masivně roste, banky a dlužníci se uklidňují. To vše je podporováno nadějí na nekonečný růst aktiva.

Je to podobné jako v situaci, kdy dlužníci již několik let neplatí úroky z hypotéky v naději, že cena bydlení poroste natolik, že prodejem domu pokryjí všechny výdaje. Jakmile však aktivum přestane růst, banky a dlužníci si uvědomí, že v systému existuje dluh, který nelze nikdy splatit. Lidé začínají prodávat aktivum v panice, což má za následek hlubší pokles, který vyvolá krizi.

Ekonomická krize a její předpovídání - Závěr

Ekonomické krize bohužel vždy existovaly a v budoucnu k nim dojde. Každá další taková událost se pravděpodobně bude lišit od té předchozí. Několik typů signálů vás však varuje před blížící se krizí. Zkušený investor tak může opustit akciový trh a začít nakupovat USD a zlato.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak předem předpovědět krizi, je analýza výnosu dluhopisů. Tento graf předpověděl dva poslední kolapsy akciového indexu Dow Jones a akciového trhu. Jedná se o snadný, ale informativní a efektivní způsob.

Za pozornost také stojí také teorie Hymana Minskyho. Podle ní investoři a dlužníci ztrácejí bdělost a soustředí se na růst aktiva, což vede k dalšímu kolapsu světové ekonomiky. Chcete-li však použít tuto metodu, nemusíte se jen dívat na graf, ale také se ponořit do ekonomických procesů a sledovat chování investorů na trzích, abyste neskončili jako Ponzi investor nakupující vše co roste, za peníze, které si půjčil.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex