Párové obchodování je tržně neutrální (market neutral) obchodní strategie, která v sobě zahrnuje nákup a prodej podobných (korelujících) obchodních aktiv současně.

Tato metoda je stejně platná pro měnové, akciové a komoditní trhy. Nejtěžší na této metodě je vybrat typ aktiv.

V tomto článku vám povíme o hlavních principech párového obchodování. Popíšeme základní způsoby výběru vašich instrumentů a uvedeme příklady použití strategie na reálném trhu.

Jaká je podstata Párového obchodování

Párové obchodování je metoda založená na obchodování dvou korelujících finančních nástrojů současně v opačných směrech.

Korelace je statistická vazba mezi dvěma nebo více hodnotami (aktivy). Může být přímá i inverzní. V prvním případě jedno aktivum v podstatě opakuje všechny pohyby druhého. Pokud je korelace inverzní, grafy dvou nástrojů jsou zrcadlové.

Příklad korelace

Jako příklad přímé korelace si vezměte chování cen ropy a cen akcií ropných společností. Když rostou ceny ropy, rostou i ceny akcií. A naopak: když ceny ropy klesají, korelace zůstává a akcie se pohybují směrem dolů.

Každá ropná společnost však bude růst nebo padat svým způsobem, rychleji nebo pomaleji. Tuto dočasnou divergenci cen lze použít pro párové obchodování.

Strategie párového obchodování využívá princip rovnováhy. Předpokládá, že divergence korelačních nástrojů se obvykle vrací k jejich průměrným hodnotám. K takovým rozdílům dochází po několika důležitých zásadních událostech:

Chcete -li obchodovat podle této strategie, najděte dvojici vysoce korelujících finančních nástrojů, z nichž jeden ve srovnání s druhým rostl/klesal. Očekáváme, že se korelace po čase obnoví. Potom pozici zavřete.

Princip párového obchodováni
Princip párového obchodování

Jak si Vybrat nástroje pro Párové obchodování

Výběr aktiv pro tuto strategii znamená použití fundamentální a technické analýzy a statistických výpočtů. Celkově můžete začít hledat nástroje pro párové obchodování mezi:

 • Akciemi společností z jednoho tržního sektoru;
 • Kontrakty na podobné nástroje: ropa Brent a WTI, zlato a stříbro atd.
 • Propojené měny.

Oblíbeným způsobem vyhodnocení propojení mezi dvěma nástroji je Pearsonův korelační koeficient. Čím výše je, tím více je možné, že se budou pohybovat jedním směrem. Používáme také pojem kointegrace, což je statistická vlastnost dvou nebo více proměnných, která ukazuje stabilitu jejich vzájemného vztahu.

V tomto článku se pokusíme nezahltit vás matematickými výpočty a zvolit si aktiva pomocí analýzy grafu. Pamatujte však, že toto je jen jeden způsob výběru nástrojů pro obchodování grafů. A není ten nejpřesnější.

Párové obchodování pomocí Grafu

Chcete -li začít, zobrazte si vybrané nástroje na jednom grafu. Chcete -li to provést na obchodní platformě MetaTrader 4, budete muset najít a nainstalovat speciální skripty a indikátory. Ale také můžete použít internetové zdroje, například TradingView.

Spojením dvou aktiv do jednoho grafu můžeme vizuálně posoudit korelaci ve zvoleném časovém rámci. Změna cen aktiv (spread) je hlavním orientačním bodem pro vaše obchodní rozhodnutí. Vezměte jeho průměrnou hodnotu a použijte odchylky (konvergence nebo divergence). Na obrázku níže jsou na jednom grafu dva nástroje - ropa Brent a WTI.

Párové obchodování - společný graf ropy Brent a WTI
Společný graf ropy Brent a WTI

Příklady použití Párového obchodování

Akciový trh

Párové obchodování lze použít k obchodování s akciovými indexy a akciemi společností působících v jednom nebo propojených sektorech ekonomiky. Některé události mohou narušit korelaci takových aktiv, například podpis velkých smluv nebo design nových produktů. Korelaci významně ovlivňuje také sentiment na akciovém trhu.

Příklad:

 • Na grafu jsou kotace akcií dvou ropných společností: Exxon Mobil (NYSE: XOM) a Chevron (NYSE: CVX).
 • Historie těchto akcií ukazuje vysokou korelaci. Průměrný spread tohoto páru je 40 $.
 • Na začátku roku 2020, kdy akciový trh klesa, se spread cen se snížil o polovinu, na 20 USD. V tu chvíli mohl trader koupit nějaké akcie Chevronu a současně prodat stejný počet akcií Exxon Mobilu. A očekává, že se spread vrátí na své průměrné hodnoty.
 • O dva až tři měsíce později se spread vrátil na průměrnou hodnotu 40 $. Uzavření všech vašich pozic vám mohlo přinést 20 $ za 1 akcii.
Příklad párového obchodování na akciovém trhu
Použití párového obchodování na akciovém trhu s akciemi společností Exxon Mobil (NYSE: XOM) a Chevron (NYSE: CVX)

Trh s Komoditami

Pro párové obchodování si můžete vybrat kontrakty na podobné komodity, jako je ropa a zemní plyn, zlato a stříbro. Pro stejnou komoditu můžete také použít různé typy kontraktů.

Příklad:

 • Na grafu můžete vidět kotace spotového kontraktu na zlato (XAU/USD) a futures na zlato (GC).
 • Kontrakty mají velmi vysokou korelaci. Obvyklý spread je asi 10 $.
 • V loňském roce byl kvůli krizi spread extrémně vysoký - 60 dolarů. Můžete prodat futures na GC a současně koupit stejný počet spotových kontraktů XAU/USD.
 • O dva týdny později se spread vrátil na 10 $. Uzavření obou pozic by vám přineslo 50 $ zisku na jednu akcii.
Pouziti párového obchodování na komoditním trhu
Použití párového obchodování na komoditním trhu se spotovým kontraktem na XAU/USD a GC futures

Forex

Pro párové obchodování na Forexu potřebovat dva korelující měnové páry. Například EUR/USD a GBP/USD mají pozitivní korelaci. Tato závislost je však nestabilní. To znamená, že se kotace se mohou výrazně lišit a dlouho se držet vzdáleny od sebe. Obchodování spreadu mezi EUR/USD a GBP/USD je v podstatě jako obchodování s jejich křížovou sazbou - EUR/GBP. Pokud je na EUR/GBP stabilní trend, korelace mezi EUR/USD a GBP/USD bude narušena.

Příklad:

 • V grafu jsou kotace EUR/USD a GBP/USD.
 • Tyto páry mírně korelují. Průměrný spread v grafu je asi 0,1500, což je 1 500 bodů.
 • V loňském roce, kdy trhy klesaly a investoři utíkali k ochranným aktivům, se spread dvakrát zmenšil - na 0,0750, neboli 750 bodů.
  V tu chvíli jste mohli, při vážném poklesu, koupit GBP/USD a současně prodat stejný objem EUR/USD.
 • O měsíc později se spread vrátil na 0,1500 a uzavření obou pozic by vám přineslo 0,0750 neboli 750 bodů zisku.
Párové obchodování na Forexu
Párové obchodování na Forexu - Použití strategie s EUR/USD a GBP/USD

Řízení rizik u Párového obchodování

Jako u každé obchodní strategie nesmí obchodník, při párovém obchodování, zapomenout na řízení rizik. A i když je pozice tržně neutrální, neočekávané zprávy ovlivňující jedno nebo druhé aktivum mohou náhle změnit rychlost a směr pohybu spreadu. Proto předem formulujte kritéria řízení rizik.

Dokud strategie závisí na změně spreadu, je umístění Stop Lossu pro každý nástroj zvlášť nepoužitelné. Jednou z možností je, sledovat celkovou ztrátu pro obě pozice. Pro každý obchod musíte nastavit přijatelnou velikost ztráty (například 3% vašeho kapitálu), a pokud celková ztráta dosáhne této hodnoty, pozice zavřete.

Párové obchodování - Závěr

Párové obchodování je populární tržně neutrální strategií. Vypadá to na první pohled jednoduše. Aby obchodník uspěl, bude muset najít vhodné nástroje, používat statistiky a zvolit optimální momenty pro obchody.

Trader musí také dodržovat pravidla řízení rizik. Než začne riskovat svůj skutečný kapitál, měl by si strategii a své dovednosti vyzkoušet na demo účtu.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex