Obchodování na finančních trzích může na přeskáčku přinášet zisky a ztráty. Existuje mnoho důvodů pro ztrátu peněz. Počínaje nepředvídatelným chováním aktiv a prostřednictvím nerozumně sestaveného portfolia. Tento článek se věnuje posledně uvedenému důvodu. Diskutujeme v něm základní přístupy diverzifikace portfolia za účelem snížení rizik a získání maxima z trhu.

Všichni známe rčení: „Nikdy nedávejte všechna vejce do jednoho košíku“ a dokonale to popisuje nebezpečí nediverzifikovaných portfolií. Dát všechna vejce do jednoho košíku znamená investovat vše do jednoho nástroje a čekat na zisk. Praxe ukazuje, že tato strategie nefunguje vždy.

Co je to Diverzifikace

V investování znamená diverzifikace rozdělení vašeho investičního kapitálu mezi různé finanční nástroje za účelem snížení rizik a zvýšení zisku. Tento přístup pomáhá kompenzovat možné ztráty, které vzniknou v důsledku poklesu jednoho z vašich nástrojů, vytvořením zisku na ostatních nástrojích.

Do padesátých let 20. století byly principy diverzifikace na akciovém trhu omezeny fundamentální analýzou (Grahamova a Doddova teorie). Lidé si vybrali investiční možnosti studiem podnikání emitentů, přičemž téměř zanedbávali rizika.

V roce 1952 byl v časopise Journal of Finance publikován článek o sestavování investičního portfolia mladým postgraduálním studentem Harrym Markowitzem. Jeho myšlenky z článku a disertační práce se staly základem pro moderní teorii portfolia.

Markowitz popsal plně matematický přístup k tvorbě investičního portfolia, který umožňuje výběr aktiv na základě poměru zisku a rizika. V roce 1990 získal za svůj výzkum Nobelovu cenu.

V tomto článku nebudeme popisovat Markowitzovy myšlenky ani statistický aspekt vytváření portfolia, protože to jsou témata pro jiné, mnohem podrobnější povídání. Před zahájením takovéto debaty budete muset porozumět základním zásadám diverzifikace, abyste již v této fázi zabránili vkládání všech vajec do jednoho koše.

Jaké jsou Základní principy Diverzifikace investičního portfolia

V moderním světě nemohou růst všechna odvětví ekonomiky najednou. Investoři proto musí rozdělit svůj kapitál takovým způsobem, aby v případě propadu aktiva nebo skupiny aktiv v jednom hospodářském odvětví portfolio stále vytvářelo zisk.

Základní princip diverzifikace předpokládá rozdělení vašeho investičního kapitálu mezi akcie společností z různých odvětví ekonomiky a také mezi různé finanční nástroje.

Hlavní odvětví ekonomiky:

 1. Těžký průmysl
 2. Zdravotnictví, biotechnologie, farmacie
 3. IT a počítače
 4. Zábava
 5. Stavebnictví
 6. Finance a banky
 7. Doprava
 8. Výroba a zpracování ropy

Hlavní tržní nástroje:

 1. Akcie společností
 2. Dluhopisy
 3. Měny a měnové páry
 4. Kovy
 5. ETF
 6. Futures kontrakty na zboží a komodity

Jak diverzifikovat Investiční portfolio

Pokud se investor rozhodl vytvořit své portfolio bez matematických výpočtů, musí použít tolik fundamentálních dat o aktuální situaci na trhu, kolik dokáže shromáždit.

Navrhujeme, abychom se společně pokusili posoudit aktuální ekonomické události. A prověřili potenciál různých nástrojů, pokud jsou zahrnuty do vašeho portfolia.

Analýza fundamentálních ekonomických faktorů

Soudě podle trendů roku 2021, kdy pandemie COVID-19 stále zuří a v některých zemích je stále násilnější, akcie dopravních společností klesají, protože hranice se uzavírají a tok cestujících klesá.

Teoreticky tyto akcie začnou růst, když pandemie skončí, ale nemáme tušení, kdy k tomu dojde. Akcie dopravních společností se mohou stát dlouhodobou a poměrně levnou investicí. Rizika se zde však zvyšují. Nikdo neví, kdy se vrátí k plnohodnotnému podnikání.

Sektor zdravotnictví a farmacie ve srovnání se stavem před pandemií hodně vzrostl a stále má prostor pro růst.

Se všemi lockdowny  a zavřenými hranicemi jsou lidé doma a tíhnou k informačním technologiím. Společnosti produkující obsah a nabízející jej online vypadají atraktivně. Stejně tak to dělají společnosti pracující v IT. Pro mnoho lidí se internet stává prakticky jediným způsobem, jak se rozptýlit od věcí kolem. Akcie těchto společností by tedy teoreticky mohly nadále růst.

Společnosti produkující a zpracovávající ropu přicházejí o peníze, protože doprava je málo aktivní. Na druhou stranu nákladní doprava se stále těší slušné poptávce a přepravní společnosti stále spotřebovávají palivo.

Stavební společnosti nevykazují žádný růst, ale vypadají slibně. Nákup levných stavebních parcel v současné fázi můžete v budoucnu přinést výrazný růst.

Těžký průmysl si vede hůře než IT. Když však pandemie skončí, lidé budou muset opravit stroje a nakoupí nové vybavení. To by mohlo zvýšit zisky společností a zvýšit cenu jejich akcií.

Bankovní sektor ztratil mnoho firemních klientů, protože mnoho malých a středních podniků přestalo fungovat, ale v nejbližší budoucnosti se věci mohou změnit.

Při sestavování portfolia pro dlouhodobé investování můžete svůj kapitál rozdělit mezi společnosti z těchto sektorů. Nejistota a rizika některých investic budou částečně pojištěny pozitivními trendy v jiných.

Analýza potenciálu Finančních nástrojů pro účely Diverzifikace

Výše jsme spekulovali o akciích. Další základní přístup k diverzifikaci portfolia předpokládá rozdělení vašeho kapitálu mezi různé finanční nástroje.

Dluhopisy

Dluhopisy nejsou nejziskovější investiční možností, ale jsou nejstabilnější. Neměli byste je ze svého portfolia vyloučit.

Měny

Se všemi probíhajícími politickými debatami a události, proč neinvestovat do měn rozvojových zemí? Když skončí lockdowny, turistické destinace se stanou slibnými.

Lidé, toužící po dovolené v zahraničí, tam rádi přivedou své peníze a posílí měny turistických zemí.

Kovy

Zlato bylo vždy žádané a stále roste i po pullbacku. Také nejste povinni zastavit se pouze u zlata. Zvažte stříbro, které je široce používané v průmyslu. Nebo platinu, požadovanou také ve šperkařství a výrobě.

ETF

ETF sdružují akcie různých společností a umožňují investovat do celé sady aktiv. Mezitím existuje mnoho ETF, které dávají investorům na výběr. Když do nich budete investovat, mějte na paměti, že se zvýší zdanění vašich dividend.

Futures

Futures jsou dalším nástrojem pro diverzifikaci. Existují futures na akcie, měny, indexy a komodity, řekněme, zemědělské produkty (cukr, pšenice, kukuřice).

Při investování do zemědělských derivátů pamatujte na počasí ve vyvážejících zemích, protože to přímo ovlivňuje úrodu, a tím i cenu konečného produktu.

Jak Diverzifikovat portfolio - Závěr

Abychom to shrnuli. Rádi bychom řekli, že diverzifikace vašeho portfolia není úkolem na jeden den. Musíte sledovat trh a někdy vyměnit některá aktiva za jiná. Zpravidla poté, co některé akcie rostou, poté zkorigují. Čekat, až korekce skončí, není rozumné. Bude výnosnější, když se zbavíte jednoho aktiva a koupíte slibný podhodnocený nástroj.

Mějte také na paměti, že jsme vám řekli jen o vrcholu ledovce nazývaném „diverzifikace portfolia“. Kromě rozhodování, do kterých „košů“ vložíte své peníze, se musíte rozhodnout i za jakou sazbu a také vypočítat ziskovost a rizika.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex