Tento článek se věnuje fenoménu hloubky trhu. Můžete jej také znát pod zkratkou DOM, která vychází z anglického označení Depth of Market. Čtěte dále a dozvíte se, jak funguje DOM a jak jej mohou obchodníci a investoři využívat.

Co je DOM (Depth Of Market)

Hloubka trhu DOM (známý též jako Depth of Market, Level 2, Order Book), je seznam aktuálních příkazů k prodeji a nákupu určitého obchodního nástroje. Typicky se zobrazuje jako praktická tabulka. Ukazuje, jaké množství finančního nástroje a za jakou cenu, hráči na trhu v současnosti nabízejí. DOM zobrazuje aktuální bilanci prodávajících a nakupujících a slouží tak jako praktický nástroj pro obchodníky a investory.

Burza cenných papírů je v podstatě aukce, které se účastní prodávající a kupující. Například chcete koupit 10 akcií za cenu, kterou si sami stanovíte. Vaše objednávka se dostane do DOM. Pokud zadáte cenu, která je blízko aktuální tržní ceně, objeví se prodejce poměrně brzy. Pokud jsou však na trhu lidé, kteří chtějí akcie koupit za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena, budou muset počkat, až budou jejich příkazy provedeny.

Jak vypadá DOM (Hloubka trhu)

Klasický DOM je rozdělený do dvou sloupců. V levém jsou uvedeny ceny a objemy (počet lotů) kupujících. V pravém jsou ceny a objemy prodejců. Rozdíl mezi nejbližšími objednávkami k nákupu a prodeji je aktuální spread.

Jak vypadá DOM_ Depth Of Market
Jak vypadá DOM

Vzhled DOM závisí na obchodním terminálu, který používáte. Ale obecné parametry DOM jsou stejné. Obvykle jsou příkazy k prodeji nahoře a příkazy k nákupu dole. DOM nemůže vyhovět všem objednávkám zadaných kupujícími a prodávajícími online v reálném čase. Zobrazuje tedy online ty objednávky, které jsou nejblíže aktuální tržní ceně.

Zobrazené objednávky jsou vlastně tím, co tvoří DOM. Pokud je například DOM 20*20, tabulka se skládá z 20 nejbližších nákupních cen a 20 nejbližších prodejních cen. Toto je poměrně rozšířený vzhled DOM, který se používá. Můžete si jej však přizpůsobit v nastavení obchodního terminálu.

Jaké jsou Typy burzovních příkazů

Hlavní burzovní příkazy jsou:

  • Market (tržní) příkaz - je příkaz k okamžitému nákupu nebo prodeji finančního aktiva za aktuální tržní cenu, kterou samostatně nespecifikujete. Prioritou těchto příkazů je jejich okamžitá realizace. Pokud je na trhu potřebný objem likvidity, vaše pozice se okamžitě otevře (nebo uzavře).
  • Limitní příkaz (čekající objednávka) - je příkaz k nákupu/prodeji finančního aktiva za určitou cenu. Limitní pokyn vylučuje pravděpodobnost provedení za horší cenu. Provede se pouze tehdy, když tržní cena dojde na úroveň zvolené limitní ceny.

DOM představuje pouze limitní příkazy. Market příkazy zde nejsou, protože ty se provádí okamžitě.

Zadávání limitních objednávek v DOM je snadné. Vyberte si cenu (pro nákup nebo prodej), objem a aktivujte objednávku. Můžete využít obchodování jedním kliknutím, kdy předem zadáte objem a poté se příkaz provede kliknutím myši. Své provedené obchody si pak můžete zkontrolovat v seznamu realizovaných obchodů (Time & Sales).

Existují dva způsoby, jak objednávky ovlivňují ceny aktiva:

  • Jednotlivé drobné objednávky nemají na cenu vliv. Mohou však mít omezený vliv na cenu, pokud se seskupují v úzkém rozmezí.
  • Hlavní objednávky jsou objednávky většího objemu, které mohou mít větší vliv na ceny a přitáhnout pozornost investorů a obchodníků.

Speciálně bychom chtěli zmínit iceberg objednávky. To jsou příkazy k nákupu/prodeji, které mají viditelnou a skrytou část. Například nějaká instituce chce prodat 100 lotů za určitou cenu a toto je viditelná část objednávky. V okamžiku, kdy se prodá těchto 100 lotů, objeví se nová objednávka za stejnou cenu.

Proces se opakuje, dokud prodejce neuspokojí veškerý skrytý objem, který od něj účastníci trhu nakoupili – například 5 000 lotů. Takové objednávky mohou být zadány za určitých podmínek, ne vždy a všude. Na v DOM Level 1 můžete sledovat provádění příkazů iceberg.

DOM Level 1 a Level 2
DOM Level 2 a Level 1

Jak mohou Obchodníci a Investoři používat DOM

Mnoho zkušených obchodníků a investorů používá DOM jako další nástroj analýzy. Například na grafu najdete důležité úrovně supportu a rezistence. Pak můžete zkusit v DOM odhadnout pravděpodobnost proražení nebo odrazu ceny od těchto úrovní.

Chcete-li to provést, zkontrolujte počet objednávek a jejich objem v blízkosti cenové úrovně, kterou jste identifikovali. Pokud se na důležité úrovni nahromadí mnoho objednávek, cena se od ní pravděpodobně odrazí. Naopak, pokud je objednávek málo a objem je malý, je dost pravděpodobné, že cena úroveň prorazí.

Můžete také zkontrolovat „aktivitu“ objednávek:

  • Agresivní příkazy jsou ty, které aktivně pohybují cenou. Objevují se náhle a tlačí cenu určitým směrem. Jejich přítomnost lze využít pro posouzení aktuálního cenového impulsu.
  • Pasivní příkazy chrání určitou cenovou hladinu. Jsou to velké objednávky, které se drží určité ceny a nikdy se nepohnou. Obchodníci je často používají ke kontrole rizik a skrývají za nimi ochranné příkazy Stop Loss.

Hloubka trhu - Závěr

DOM (neboli Level 2) spolu s vaším zdrojem obchodních dat, nebo Level 1, je užitečný nástroj pro obchodníky a investory. Schopnost analyzovat informace z Hloubky trhu vám může pomoci blíže posoudit stav akciového trhu. Může také potvrdit silné úrovně supportu a rezistence a také může pomoci zkontrolovat směr aktuálního cenového impulsu.


Materiál připravil

Tým RoboForex