Tento článek je věnován indexu nákupních manažerů (PMI), jeho vlivu na měnový trh (Forex) a tomu, jak jej lze využít při obchodování.

Co je to PMI (Purchasing Manager Index)

PMI je speciální ukazatel, který odráží aktuální stav ekonomiky země nebo jednotlivých odvětví ekonomiky. Zpravidla se posuzují dvě hlavní odvětví ekonomiky:

  • Průmysl
  • Služby

Průmyslový PMI má nejsilnější vliv na ekonomiku. Investoři a ekonomové mu věnují největší pozornost. Vypočítává se na základě průzkumu nákupních manažerů v průmyslovém sektoru v několika kategoriích: 

  • Nové objednávky
  • Objemy výroby
  • Zásoby ve skladech
  • Práce dodavatelů
  • Míra zaměstnanosti

Manažeři v anketě označují, jak se změnily obchodní podmínky oproti předchozímu měsíci, zda se zlepšily, zhoršily nebo se nezměnily vůbec. Tento index v podstatě ukazuje sentiment středního a vyššího managementu různých podniků.

Purchasing Manager Index je předstihový ukazatel, který umožňuje předpovídat růst nebo pokles ekonomiky.

Jaké jsou PMI indexy v USA

V USA existuje několik indexů PMI. Jsou mezi nimi určité rozdíly v metodě výpočtu a ve vzorku podniků, kde dotazování manažerů probíhá. Pojďme se podívat na tři nejdůležitější indexy, kterým mnoho obchodníků a analytiků věnuje pozornost.

Markit PMI

Údaje pro tento index shromažďuje skupina Markit prostřednictvím dotazování nákupních manažerů z přibližně 400 nestátních výrobních podniků. Na základě průzkumu odborníci seskupují odpovědi do kategorií a vynásobí je stanoveným procentem, čímž získají hodnoty ukazatele.

Hodnota indexu se pohybuje od 0 do 100 (v %). Průměr je 45-50. Hodnoty nad 50 znamenají růst, pokles pod 45 znamená zpomalení růstu a zhoršení vyhlídek ekonomiky.

Tento index je publikován první pracovní den každého měsíce (údaje za předchozí měsíc) a má mírný vliv na měnový trh.

Markit PMI v ekonomickém kalendáři
Jak se Purchasing Manager Index zobrazuje v ekonomickém kalendáři

Ukazatel Chicago PMI

Tento ukazatel vypočítává a publikuje Asociace nákupních manažerů Chicaga. Představuje úroveň ekonomického blahobytu ve výrobě v Illinois, Indianě a Michiganu.

Chicago PMI posuzuje výrobní objednávky, výrobní ceny a zásoby ve skladech. Region celkem dobře reprezentuje celkovou situaci ve výrobním a nevýrobním sektoru v USA.

Index nad 50 znamená rozšíření produkce, zatímco index pod 50 znamená zpomalení výroby. Chicago PMI Index je zveřejňován poslední pracovní den v měsíci a pomáhá předpovídat národní PMI (ISM Manufacturing Index), protože tyto dva korelují. Má mírný vliv na měnový trh.

Ekonomický kalendář - Chicago PMI
Jak se Chicago PMI zobrazuje v ekonomickém kalendáři

ISM výrobní index

Zkratka ISM představuje Institute for Supply Management. ISM Manufacturing Index je nejdůležitější Purchasing Manager Index v USA, který pokrývá široké spektrum výrobních společností. Jeho dynamika nejlépe vystihuje situaci ve výrobním sektoru v zemi.

ISM nad 50 znamená rozvoj výroby, zatímco index pod 50 naopak znamená zpomalení. ISM nad 60 zpravidla naznačuje, že ekonomika je přehřátá a inflace roste, což může vést k tomu, že FED zvýší úrokové sazby. Zveřejnění indexu (první pracovní den každého měsíce) může mít silný vliv na USD.

ISM Manufacturing PMI v kalendáři
ISM Manufacturing Index v ekonomickém kalendáři

Jak ukazatel PMI ovlivňuje měnové kurzy

Jestliže je Purchasing Manager Index předstihovým ukazatelem dávajícím perspektivu ekonomického rozvoje země, jeho dynamika ovlivňuje národní měnu. 

Rostoucí PMI

Stabilní růst indexu nad 50 během 3 měsíců a více znamená, že podnikatelské klima v zemi roste. Výroba se rozvíjí, management je optimistický.

V budoucnu to povede k rychlejšímu růstu HDP spolu s inflací, což končí zvýšením úrokové sazby centrální bankou (CB). Růst indexu tedy vede k růstu národní měny.

Klesající PMI

Pravidelný pokles indexu po dobu tří a více měsíců znamená nezdravou obchodní atmosféru. Ekonomika je stále slabší, manažeři jsou pesimističtí.

Pokles indexu pod 40 může předpovídat recesi. V takovém případě může CB rozhodnout o snížení úrokové sazby. Pokles indexu tedy znamená pokles národní měny.

Jak použít ukazatel PMI při Obchodování na Forexu

PMI lze použít pro obchodování na Forexu stejně jako jiné makroekonomické ukazatele. Existují dvě hlavní možnosti, kterými jsou dlouhodobé investice a krátkodobé obchodování zpráv.

Investice do měn

Jedná se o dlouhodobý přístup, který vyžaduje použití velkého kapitálu po dlouhou dobu. Tato metoda využívá fundamentální analýzu ke kontrole atraktivity měny pro investice. Analyzovány jsou všechny hlavní ekonomické ukazatele, včetně PMI, HDP, inflace atd.

Pozitivní dynamika a vysoké hodnoty PMI znamenají světlé vyhlídky pro národní měnu. Pokud si ostatní ukazatele neodporují, měna je z pohledu investice zajímavá.

Naopak dlouhodobý pokles obchodní aktivity potvrzený poklesem ostatních ukazatelů činí měnu atraktivní pro prodej. 

Obchodování zpráv

Jedná se o krátkodobou metodu obchodování na Forexu, která má malé požadavky na velikost vašeho kapitálu. Obchodování zpráv je založeno na krátkodobém vlivu PMI na kurz měny. Na kotace USD má největší vliv ISM Manufacturing Index. Pokud je index mnohem vyšší, než očekávání, národní měna prudce roste, zatímco pokles PMI naopak vyvolává pád dolaru.

Můžete zkusit využít tento dočasný nárůst cen k dosažení zisku. Za tímto účelem analyzujte cenový graf a naplánujte slibné obchody založené na hybnosti ceny po zveřejnění. Použijte technickou analýzu k nastavení důležitých úrovní supportu a rezistence, zachycení cenových patternů a dalších orientačních bodů.

Obchodování podle ukazatele PMI - Závěr

PMI je hlavním ukazatelem, který hodnotí vývoj největších podniků v zemi na základě průzkumu výrobních manažerů. Jeho dynamika představuje změny v podnikatelské atmosféře ve výrobním průmyslu, což umožňuje prognózy dalšího vývoje. Zveřejnění PMI má vliv na národní měnu.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex