Tento článek věnujeme finančnímu ukazateli zvanému CAGR. Dozvíte se, co je to CAGR, k čemu se používá a jaké má nevýhody. A samozřejmě vám ukážeme, jak ukazatel vypočítat, a uvedeme příklady jeho použití. 

Co je CAGR

CAGR je zkratka pro Compound Annual Growth Rate (složená roční míra růstu) a používá se k posouzení, jak moc investice poroste v určitém časovém rámci. Jinými slovy, tento indikátor ukazuje, jaký zisk investor ročně ze své investice za určité období vydělá. Jedná se o oblíbenou metodu pro odhad návratnosti investic.

Na rozdíl od bankovních vkladů roste váš kapitál na akciovém trhu nerovnoměrně. V určitých okamžicích může jeho hodnota klesnout. Matematický vzorec pro výpočet CAGR představuje vyhlazený zisk, což vám pomůže vidět průměrnou návratnost investic za několik let. Tento multiplikátor je vhodný pro dlouhodobé investice.

Pokud jde o otázku, co je to CAGR, lze na ni odpovědět takto. Je to nástroj, který pomáhá investorům analyzovat investiční výnos. Například před 5 lety jste investovali do fondu, takže nyní s Compound Annual Growth Rate můžete vypočítat zisk, který jste dosahovali ročně během těchto 5 let. Na základě těchto dat můžete analyzovat, zda výnos z investice splňuje vaše očekávání.

Jak se vypočítá Složená roční míra růstu

Vzorec složeného ročního tempa růstu vypadá takto:

CAGR = ([EV/BV]^1/n−1) * 100 %

Kde:

 • EV je konečná cena investice
 • BV je počáteční cena investice
 • n je investiční období.

Příklad Jak se používá Složená roční míra růstu

Výše investice je 1 000 $. Kapitál investor vložil do investičního fondu na tři roky. Do konce minulého roku vzrostla cena investice na 1 850 USD. Celkově vzato, fond v tomto časovém rámci vydělal 85 %. Investice se tedy téměř zdvojnásobila. Ale to je celkem obecná informace, protože investor potřebuje vědět, jakou faktickou návratnost mu investice přinesla.

A zde bude užitečná Compound Annual Growth Rate, která investorům poskytne informace o jejich roční návratnosti investic.

CAGR = ([(1850/1000)^(1/3)]−1) * 100 % = 23 %

Výpočet ukazuje, že investice během tří let přinesla investorovi 23 % ročně.

Jak lze využít CAGR

 • Výpočet průměrného výnosu investičních fondů
 • Porovnání efektivity práce finančních manažerů
 • Porovnání ziskovosti různých finančních aktiv v minulosti
 • Předpovídání budoucích zisků na základě předchozích výsledků ziskovosti
 • Analýza ekonomické výkonnosti společností: tržby, výdaje, ziskovost atd.

Jaké jsou Nevýhody Složené roční míry růstu

 • Složená roční míra růstu znamená konstantní růst po celé investiční období. Tento vyhlazovací mechanismus ukazuje průměrné výsledky, které se mohou lišit od skutečné situace u vysoce volatilních investic.
 • CAGR vychází z výsledků předchozího časového rámce a nemůže zaručit, že návratnost investice zůstane stejná, když se tržní podmínky změní.
 • Compound Annual Growth Rate je citlivý na časový rámec, takže investiční fondy mohou manipulovat složenou roční mírou růstu a vybrat si časový rámec s nejpůsobivější ziskovostí.

Jaký je rozdíl mezi CAGR a IRR

Kromě CAGR lze návratnost investice za určité období hodnotit pomocí vnitřní míry návratnosti (IRR). Tento multiplikátor počítá vnitřní míru návratnosti, která ukazuje efektivitu investic. IRR je flexibilnější ukazatel, který se používá v situacích s dílčími peněžními toky, které vyžadují podrobnější výpočty.

Hlavním rozdílem mezi CAGR a IRR je to, že složená roční míra růstu se snadno počítá, vyžaduje málo počátečních údajů a má jednoduchý vzorec, který rychle ukáže přibližný výnos z investice. Složitější investice a projekty, které mají velké přílivy a odlivy peněz, se lépe hodnotí pomocí IRR.

CAGR je dobrý pro jednorázové investice do instrumentů s konstantní ziskovostí. Když výnos kolísá a peníze se někdy navyšují, je lepší IRR.

Jak používat CAGR - Závěr

Compound Annual Growth Rate je poměr, kterým investor odhaduje roční růst návratnosti investic. Lze jej použít pro odhad minulých investic nebo prognózu budoucích zisků. CAGR je dobrý nástroj pro rychlé srovnání různých investičních příležitostí.

Pro výpočet CAGR postačí jednoduchý vzorec. Můžete to vidět na výše uvedeném příkladu. Analytici doporučují, aby se pro podrobnější analýzu společnosti CAGR používal spolu s dalšími finančními ukazateli.


Materiál připravil

Tým RoboForex