Složený úrok je mocný. Často a rád se o něm zmiňuje například Warren Buffet. V tomto článku se podíváme blíže na kalkulačku úroků. Zjistíte, co to je, kde a jak se používá, a uvidíte příklady jejího použití.

Co je to Složený úrok

Složený úrok ve financích je úrokový výnos získaný z vkladů nebo investic, s přihlédnutím k úrokům obdrženým za předchozí období. Finančníci používají jiný termín – kapitalizace úroků. Přestože oblast použití složeného úročení je mnohem širší než akumulace kapitálu, stále je v tomto segmentu nejoblíbenější.

Složené úročení vkladu s kapitalizací lze vypočítat denně, měsíčně, čtvrtletně a ročně. Pokud nebude úrok vyplacen, může být přidán k částce úrokového vkladu, aby se v dalším období nashromáždila větší částka. Podstatou složeného úročení je tedy to, že základ výpočtu se s časem zvyšuje.

Toto schéma se také někdy nazývá „úrok z úroku“. Složený úrok znásobuje kapitál zrychleným tempem. Čím déle trvá období, ve kterých se úrok skládá, tím větší je návratnost. Kombinace složeného úročení s pravidelným investováním po dlouhou dobu je vysoce efektivní způsob uchování a navýšení kapitálu.

Složený úrok - výhoda použití
Výhoda použití složeného úročení

Proč používat Kalkulačku složeného úroku

Výpočet složeného úroku (nabíhající výnos s konstantní reinvesticí) představuje složitou matematickou operaci. Vzorec pro výpočet vypadá takto:

A = P(l+r/n)^nt

Ve vzorci:

 • A je budoucí výše kapitálu včetně naběhlých úroků
 • P je prvotní částka investice
 • r je úroková sazba (desetinná)
 • n je počet naběhlých úroků za období
 • t je počet období, ve kterých jsou prostředky investovány

Vzorec není nejjednodušší na výpočet, takže pokud se chcete vyhnout omylu, použijte raději nástroj, který vám pomůže: Kalkulačku složeného úroku.

Pokud se naopak nebojíte chyb a potřebujete si spočítat pouze přibližnou návratnost složeného úroku, může vám pomoci „Pravidlo 72“.

Nicméně pro přesný a podrobný výpočet se doporučuje použít výše uvedený nástroj. Je to v podstatě investiční kalkulačka, která pomáhá vypočítat potenciální návratnost investice. Lze ji použít k výpočtu denního, měsíčního nebo ročního úroku. Tento všestranný nástroj lze použít mnoha způsoby, včetně kalkulačky úroků na forexu.

Jak použít Kalkulačku na Složený úrok

Na internetu je k dispozici mnoho webových stránek s různými online kalkulačkami. Vezměme si jako příklad nástroj z https://www.thecalculatorsite.com

Pro výpočet potřebujeme zadat následující parametry:

 • Měna investice
 • Výše investice
 • Úroková sazba (denní, týdenní, měsíční, roční)
 • Doba pro investici
 • Periodicita složeného úročení

V případě potřeby lze zadat další parametry:

 • Pravidelné vklady finančních prostředků
 • Pravidelné výběry
 • Příspěvek finančních prostředků s ohledem na roční míru inflace
Kalkulačka složený úrok
Kalkulačka složeného úroku

Složený úrok - Příklad použití kalkulačky

Spočítejme si, jaký by byl finanční výsledek, kdyby byly prostředky investovány za těchto podmínek:

Měna vkladu: USD

Výše investice: 5000 USD

Úroková sazba: 1 % měsíčně

Doba investice: pět let

Složené časové rozlišení úroků: měsíčně

Zadejte výše uvedené údaje do kalkulačky a stiskněte tlačítko "Vypočítat". Výsledkem je podrobný výpočet ve formě tabulky a grafu, které ukazují, že po pěti letech bude kapitál činit 9 083 USD. Čili počáteční investice se díky reinvestici zisků za toto období téměř zdvojnásobí.

Pokud by se za stejných podmínek vypočítal jednoduchý úrok, celková částka by byla 8000 USD. Jak vidíte, dodatečné úrokové výnosy značně zvyšují zisk. Velký vliv na celkovou částku má délka investice. U krátkodobých forem spoření (méně než jeden rok) je výhoda složeného úročení sotva významná.

Složený úrok - Příklad použití kalkulačky
Příklad použití kalkulačky složeného úroku

Závěr

Složené úročení je skvělý způsob, jak znásobit kapitál. Je to důležité zejména v dlouhodobém kontextu. Pro výpočet očekávaného finančního výsledku může investor použít kalkulačku. Pomocí tohoto nástroje můžete podrobně prozkoumat své investiční vyhlídky s přihlédnutím k řadě jednotlivých parametrů, jako je investovaná částka, úroková sazba nebo doba investice.


Materiál připravil

Tým RoboForex