Obchodování na finančních trzích může na přeskáčku přinášet zisky a ztráty. Existuje mnoho důvodů pro ztrátu peněz. Počínaje nepředvídatelným chováním aktiv a prostřednictvím nerozumně sestaveného portfolia. Tento článek se věnuje posledně uvedenému důvodu. Diskutujeme v něm základní přístupy diverzifikace portfolia za účelem snížení rizik a získání maxima z trhu. Všichni známe rčení: „Nikdy nedávejte všechna […]