Tento článek se věnuje použití indikátoru On Balance Volume. Propojuje změny ceny finančního nástroje s objemem obchodu. Co ukazuje Indikátor OBV (On Balance Volume) On Balance Volume (OBV) indikátor ukazuje kolísání cen v souladu se změnami objemu obchodů za určitou dobu. Indikátor navrhl v 60. letech 20. století investor a finanční analytik Josephem Granvillem a […]