Tento článek věnujeme finančnímu ukazateli zvanému CAGR. Dozvíte se, co je to CAGR, k čemu se používá a jaké má nevýhody. A samozřejmě vám ukážeme, jak ukazatel vypočítat, a uvedeme příklady jeho použití.  Co je CAGR CAGR je zkratka pro Compound Annual Growth Rate (složená roční míra růstu) a používá se k posouzení, jak moc […]