Kaupleja jaoks olulistest psühholoogilistest kompetentsidest rääkides tooksin ennekõike välja emotsionaalse intelligentsuse.