Artikkel on pühendatud turu kordistajale nimega P / S, selle arvutusmeetodile, normaalväärtustele, eelistele ning kordaja kasutamise puudustele ja mustritele.