Artikkel on pühendatud osadele: kust need pärinevad, millised on nende eelised ja puudused. Esitatakse näiteid nende kasutamisest kauplemisel.