Lineaarse regressiooni näitaja on näitaja, mis põhineb matemaatilisel valemil ja koosneb kolmest reast. Artikkel on pühendatud instrumendile ja kauplemisvõimalustele.