Täna tutvume rahaloomeasutusega (Market Facilitation Index). Selle töötas välja kogenud kaupleja Bill Williams ja seda kirjeldati tema raamatus “The Trading Chaos”.