Lühikeste positsioonidega kauplemisel tuleb hoolitseda paljude detailide eest. Artiklis tuuakse näiteid edukast ja hukatuslikust lühikesest kauplemisest ning selgitatakse lühikeste positsioonide eeliseid ja puudusi.