Mis on kaup?

Kaup või börsil kaubeldav kaup on majanduslik kaup, tavaliselt ressurss, millega kaubeldakse börsil. See on esmatöötlemise toode, mida toodetakse masstoodanguna ja millega kaubeldakse. Kauplemine toimub organiseeritud turgudel ehk kaubabörsidel.

Oluline on märkida, et kaubad ei hõlma täielikult valmis lõpptooteid, kinnisvara ega intellektuaalomandit. Üldjuhul on kaup tooraine või esmane põllumajandustoode, mida saab osta ja müüa. Näiteks võib see olla nafta, maagaas, puuvill või kuld.

Kauba põhiomadused

 • Kasutatakse masstootmiseks
 • Kasutatakse massitarbimiseks
 • Kõrge standardimise tase
 • Kõrge püsivuse tase
 • Transporditavus
 • Vahetatavus
 • Tasuta hinnakujundus, mis arvestab pakkumist ja nõudlust
 • Ei sõltu tarbija kvaliteediomadustest
 • Looduslike, hooajaliste, poliitiliste ja muude tegurite sõltuvus kuludest
 • Killustamine partiideks

Kauba liigid

 • Metallid ja sulamid – nt kuld, alumiinium, teras
 • Energiakaubad – nt gaas, kivisüsi, nafta
 • Põllumajandus- ja agrotööstustooted – nt teravili, kohv, suhkur
 • Tööstuslik tooraine – nt maak, kumm, puit
 • Tekstiilid – nt linane, puuvill, vill

Börsil kaubeldavate kaupade nimekirjas on umbes 100 eset. Kaubakäive moodustab ligi 20% kogu finantsturgude kauplemiskäibest.

Kes müüb ja ostab kaupa?

Kaubabörsil on müüjad ja ostjad. Kaubalepinguga kauplemise puhul võib müüja olla tooraine tootja – näiteks kaevandus-, põllumajandus- või ostuettevõte.

Ostjad on maaklerid ja edasimüüjad või ettevõtted, kes ostavad toorainet tarbimiseks või lõpptoote tootmiseks. Näiteks kohvitöötlemisettevõte ostab ubades toorainet, mida töödeldakse, pakendatakse ja müüakse lõpptarbijale.

Kuidas kaupa hinnatakse

Börsikauba hinnakujundus põhineb pakkumisel ja nõudlusel. Tehing sõlmitakse siis, kui müüja tingimused ostjale sobivad. Kõik tehingud börsil on anonüümsed, mistõttu pole võimalik, et müüjad või ostjad on hinnas kokku leppinud. See väldib dumpingut. Alles pärast tehingu sooritamist saavad pooled teada, kes olid müüja ja ostja.