Adobe Systems ceturkšņa pārskats pārsniedza ekspertu cerības. Uzņēmums lepojās ar rekordlielu peļņu un izteica vērienīgus plānus kārtējam ceturksnim un finanšu gadam. Tomēr pēc ziņojuma tās daļas samazinājās par 2%.