Apskatīsim galvenos ekonomiskos rādītājus un to ietekmi uz valūtas kursu. Šo indeksu zināšanas un izpratne ir cenu svārstību fundamentālās analīzes un prognozēšanas pamati.