Kad investori meklē pievilcīgas akcijas, viņi rūpīgi pārbauda dažādus ekonomiskos faktorus un statistiku. Šis pārskats ir veltīts peļņai par akciju jeb EPS.