Nākotnes līgumi ir tirgus līgums par bāzes aktīva pirkšanu vai pārdošanu nākotnē. Raksts ir veltīts šī finanšu instrumenta tirdzniecības detaļām un veidiem.