tag: trīsstūris


Trijstūra un ķīļveida diagrammu paraugi tehniskajā analīzē

Trijstūra modelis dažādās diagrammās parādās diezgan bieži. Parasti ķīli uzskata par apgrieztu modeli, veidojot cenu diagrammas maksimumus un minimumus augšupvērstā vai lejupslīdošā virzienā. Ķīlis ir diezgan līdzīgs trīsstūrim, veidojot starp abām saplūstošajām atbalsta un pretestības līnijām.